اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
افزايش راندمان حرارتي و کاهش رسوب در مبدل حرارتي حاوي نانو سيال مجهز به ارتعاشات آلتراسونيک 1399 ایران امیر همایون مقدادی اصفهانی
حمید رضا عظیمی
مسعود فرحناکیان