جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله برتر در حوزه نانو فيزيک در اولين دوره مسابقات سراسري و جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي 1393 معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي احمد همایون
امیر همایون مقدادی اصفهانی
ابراهیم شیرانی
محمود اشرفی زاده
مقام اول در مسابقات پرواز گلايدر 1393 دانشگاه تبريز محمد واعظی
امیر همایون مقدادی
جواد جعفری فشارکی
راهنمايي پايان نامه برتر در ششمين جشنواره فرهيختگان 1397 دانشگاه آزاد اسلامي علی حسینیان
امیر همایون مقدادی اصفهانی
ابراهیم شیرانی
پژوهشگر برگزيده دانشکده فني مهندسي در سال 1398 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد