مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/04/16 تکاليف رياضيات پيشرفته - ...
2 1393/04/16 تکاليف ترموديناميک 1 - ...
3 1393/04/16 جداول ترموديناميک - ...
4 1393/09/12 شيوه نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد - ...
5 1393/09/12 شيوه نگارش پايان نامه کارشناسي - ...
6 1394/01/16 تکاليف سيالات 1 کارشناسي تکاليف سيالات 1 کارشناسي ...
7 1395/01/09 تمرينات انتقال حرارت هدايتي تمرينات انتقال حرارت هدايتي ...
8 1396/02/13 تکاليف جريانهاي ميکرو و نانو تکاليف جريانهاي ميکرو و نانو ...
9 1398/10/10 جداول تاسيسات مکانيکي جداول مربوط به تاسيسات مکانيکي ...