کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه روش شناسي تحقيق 1383/04/20 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
کارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درسي 1383/03/01 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات ISI 1390/11/09 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
آشنايي با مهمترين بحران هاي دانشجويي 1390/01/10 دانشکاه آزاد نجف آباد دانشکاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با WORD 1390/11/13 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي قرائت و مفاهيم قرآن کريم 1391/04/11 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
مقاله نويسي به زبان انگليسي 1391/04/14 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي روش هاي برقراري ارتباط موفق 1391/04/13 - -
دوره تافل TOEFL 1390/04/15 - -
اصول تعليم و تربيت اسلامي 1390/04/03 دانشگاه علوم اسلامي رضوي دانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي اخلاق حرفه اي 1392/04/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني
دوره آموزشي شيوه هاي مختلف نيازسنجي جهت انجام پژوهشها 1392/04/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني
دوره آموزشي نقش اساتيد در ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي دانشجويان 1395/03/11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر توانمندسازي و آموزشهاي کاربردي
آينده پژوهي 1394/05/11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديرت دانش و توانمندسازي منابع انساني
آشنايي با آيين نامه جديد ارتقاي اعضاء هيات علمي 1394/05/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني
آموزش بهينه سازي روابط استاد و دانشجو 1394/06/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني
جايگاه و نقش جامعه دانشگاهي در شرکتها و موسسات دانش بنيان 1394/05/28 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني
اخلاق حرفه اي علمي، فرهنگي و اسلامي 1395/06/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر توانمندسازي و آموزشهاي کاربردي
دوره آموزشي سبکهاي يادگيري و روش هاي اثربخش مطالعه 1392/04/12 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني
دوره آموزشي بررسي و تحليل فرق موجود در دوران معاصر 1392/11/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
دوره آموزشي تاريخ علم 1393/11/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
دوره آموزشي آشنايي با اصول طراحي سوالات امتحاني 1392/11/06 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
آشنايي با ابزارها و تکنيکهاي تحقيقات و چاپ مقالات علمي 1394/05/18 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده