مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مصطفي مباركي, محمدكاظم عمادزاده , غلامحسين مسعود , "شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصر", فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي, Vol ۴۹-1, ۱۳۹۸, PP.۳۹ - ۵۶
    Status: Unavailable PDF
2. معین صباحی گراغانی, ابوالفضل رنجبری, غلامحسین مسعود , "زمينه‌هاي اعتقادي و حقوقي پاسداشت حقوق شهروندي با نگاهي به نظام اداري ايران", فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش‌هاي اعتقادي کلامي, Vol 8-32, ۱۳۹۷, PP.295 - 321
    Status: Unavailable PDF
3. ساجده اکبرپور, غلامحسین مسعود, مسعود اخوان‌فرد, "Reasons behind the Failure of Right to Peace in Today’s World", Journal of World Sociopolitical Studies, Vol 2-3, 2018, PP.407 - 443
    Status: Unavailable PDF
4. حمیده سادات ابطحی, علی رادان جبیل, مجید بنکدار, ام البنین درویشیان, غلامحسین مسعود, "Trade Firms Managers Authorities in Iranian Trade Law", Journal of Politics and Law, Vol 9-2, 2016, PP.41-48
    Status: Available PDF
5. غلامحسين مسعود, "The Basis of Freedom of Religious Minorities in the Constitution of the Islamic Republic of Iran", The International Journal of Humanities, Vol 20(1), 2013, PP.29-48
    Status: Unavailable PDF
6. غلامحسين مسعود, "Hadith alKisa: The Narration of the Cloak", فصلنامه پيام ثقلين, Vol 13-1, 2012, PP.101-127
    Status: Available PDF
7. "تحمل پذيري عقيدتي در ايران", اورينتاليا, Vol 6, 2008, PP.29-33
    Status: Unavailable PDF
8. "دفاع از حقوق و آزادي هاي سياسي در ايران", State and Law - 1829-023X, Vol 41, 2008, PP.33-38
    Status: Unavailable PDF
9. "بررسي اصل هشتم قانون اساسي ايران", اورينتاليا, Vol 7-8, 2008, PP.72-78
    Status: Unavailable PDF
10. "قوه مجريه ايران در دست کيست؟", اورينتاليا, Vol 4, 2007, PP.91-93
    Status: Unavailable PDF
11. علی اصغر اسماعیلی فر, غلامحسین مسعود, محمد کاظم عماد زاده, "نقش مقرره گذاري بانکي در ايجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحليل آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک ها و موسسات اعتباري", پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني, Vol 20-11, 1399, PP.51-71
    Status: Unavailable PDF
12. عبدالله باقری, سید محمد صادق احمدی, غلامحسین مسعود, "تاملي فقهي در مشروعيت ماليات بر هبه", فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي, Vol 16-58, 1398, PP.27-50
    Status: Available PDF
13. فتاح محمدی, غلامحسین مسعود, مسعود راعی, "آسيب هاي اخلاق سياسي کارگزاران در نظام حقوقي ايران", فصلنامه پژوهش اجتماعي, Vol 12-43, 1398, PP.100-121
    Status: Unavailable PDF
14. کرامت بلاغی, غلامحسین مسعود, محمدکاظم عمادزاده, "مباني صلاحيتي هنجار گذاري رييس قوه قضاييه", فصلنامه علمي - پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي, Vol 12-1, 1398, PP.65-87
    Status: Unavailable PDF
15. علی اصغر اسماعیلی فر, غلامحسین مسعود, محمد کاظم عماد زاده, "نقدي بر قوانين حاکم بر اصول مطالبات معوق بانکي", پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني, Vol 19-12, 1398, PP.41-58
    Status: Unavailable PDF
16. کرامت بلاغی, غلامحسین مسعود, محمدكاظم عمادزاده, "نظارت مراجع برون سازماني بر هنجارگذاري مقامات قضايي", مجله علمي و پژوهشي مطالعات حقوقي, Vol 11-4, 1398, PP.69-92
    Status: Available PDF
17. غلامحسین مسعود , محمدکاظم عمادزاده , احمدرضا شکرچی زاده, الهه صبحی , "نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)", نشريه حقوق اداري, Vol 6(17), 1397, PP.۱۰۳ - ۱۲۹
    Status: Unavailable PDF
18. مصطفي مباركي , محمدكاظم عمادزاده , غلامحسين مسعود , "مراجع ذيصلاح «داوري و دادرسي» در قراردادهاي اداري و نفتي ايران", پژوهشنامه حقوق اسلامي, Vol 18-46, 1396, PP.149-168
    Status: Unavailable PDF
19. مصطفی مبارکی, محمدکاظم عمادزاده, غلامحسین مسعود, "مباني شکل‌گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايران", فقه و حقوق اسلامي, Vol 8-۱۵, 1396, PP.۱۱۱-۱۳۳
    Status: Unavailable PDF
20. امیرنظام براتي, محمد حسین زارعي, غلامحسین مسعود, "بررسي عملکرد نهادهاي حاكميتي تخصصي در مبارزه با مفاسداقتصادي از منظر فلسفه انقلاب اسلامي", فصلنامه پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي ايران, Vol 6-22, 1396, PP.305-352
    Status: Unavailable PDF
21. حمیده سادات ابطحی, غلامحسین مسعود, علی رادان جبلی, "مقايسه حدود اختيارات مديران شرکت هاي سهامي با ساير شرکتهاي تجاري قانون تجارت", مدرسه حقوق, Vol 101, 1395, PP.1-14
    Status: Available PDF
22. محمدکاظم عمادزاده, غلامسحین مسعود, مصطفی مبارکی, "حل حقوقي اختلاف از طريق داوري در قراردادهاي اداري ايران", فصلنامه انديشمندان حقوق, Vol 4-10, 1395, PP.95-104
    Status: Available PDF
23. رضا ظفرپور, غلامحسین مسعود, "چالش ها و موانع حقوقي نظارت بر نظام بانکي ايران", ماهنامه پژوهش ملل, Vol 1-11, 1395, PP.71-80
    Status: Available PDF
24. حمیده سادات ابطحی, غلامحسین مسعود, علی رادان جبلی, "مسؤوليت هاي قانوني مديريان شرکت ها تجاري", ماهنامه مدرسه حقوق, Vol 99, 1394, PP.1-17
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. نفیسه نکویی مهر, غلامحسین مسعود, , " نقش حقوق بين الملل در توسعه فرهنگي کشور", کنگره بين المللي جامع حقوق ايران , تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF