اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
AL-BASED BULK METALLIC GLASS WITH MISCH METAL AND CONDUCTIVE PASTE COMPOSITION USING THE SAME 2013 سایر اون سو پارک
چای وو ریو
جی این لی
هئون سئوک او
وان کیم
مهدی منصوری
ناصر ورهرام
ساخت فيلرهاي نانو کامپوزيتي به روش پاشش پودر 1399 ایران اسماعیل ادریسی
مهدی منصوری