طرحهای پژوهشی

1. سید حمید محمودیان , "طراحي و ساخت ماژول آنالايزر گاز و درايور فرمان دستگاه استريلازيسيون پلاسما", تاریخ تصویب طرح :1395/12/08, تاریخ خاتمه :1396/06/13
2. حمید محمودیان محمد ندیمی مهشید ابطحی , "ارائه مدلي جهت شناسائي چگونگي متاستاز سرطان سينه براي بانوان ايراني بر اساس مدل هاي ايجاد شده با استفاده از پروفايل هاي ژني و اطلاعات باليني", تاریخ تصویب طرح :1392/12/01, تاریخ خاتمه :1393/12/01