سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مخابرات علوم و تحقيقات تهران ايران 1386
کارشناسی ارشد مخابرات صنعتي اصفهان ايران 1372
کارشناسی الكترونيك صنعتي اصفهان ايران 1367

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه تحصيلات تكميلي برق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1385 1387
رئيس دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 -
دبير علمي سومين همايش ملي برق دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد، واحد نجف آباد 1390 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش و كدينگ تصوير و ويدئوي ديجيتال
2 محاسبات نرم (شبكه‌هاي عصبي و، منطق فازي، ...)