مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سيد محمد هادي مهدوي, "رابطه اذن و مسئوليت مدني", فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي, Vol 10, 93, PP.95-110
    Status: Available PDF
2. سيد محمد هادي مهدوي, "بررسي اجمالي نقش قبض در عقود عيني", مجله فقه و مباني حقوق, Vol 8, 86, PP.125-148
    Status: Available PDF
3. امیر احمدی, سید محمد هادی مهدوی, "ثمن شناور در حقوق ايران و فقه اماميه", Report and Opinion, Vol 6, 2114, PP.28-30
    Status: Unavailable PDF
4. عبد الامیر دیانی, احمدرضا توکلی, محسن شكرچي زاده, سید محمدهادی مهدوی, "نقش قاعده درأ و شک در مورد مصلحت انديشي در اجراي احکام کيفري  ", International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol 24-2, 2020, PP.6023-6036
    Status: Available PDF
5. Mehdi pirhaji, sayed mohamad hadi Mahdavi Ardekani, "Comparative Study of Fulfillment OF obligation in Iranian Civil code and of England", Social Sciences, Vol 1818-, 2014, PP.314-320
    Status: Available PDF
6. زهرا طاعات, محمدهادی مهدوی , محمدعلی حیدری , "جايگاه هيجان و اختلال رواني بر مسؤوليت ناشي از رفتار (با رويکرد فقه اماميه و روانشناسي)", قرآن و طب, Vol 8, 1402, PP.13-24
    Status: Available PDF
7. مجید دهقان چناری, محمد هادی مهدوی, داود نصیران, "چالشهاي رسيدگي به دعاوي جبران خسارت وارد بر محيط زيست ناشي از محصوالت بيوتکنولوژي", حقوق پزشکي, Vol 16, 1401, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
8. مهدی محققیان, سید محمد هادی مهدوی , احمد رضا توکلی, "تأملي در حکم فقهي خلق پول", آموزه هاي فقه مدني, Vol 14-26, 1401, PP.197-218
    Status: Available PDF
9. ابوذر صیادی, رضا عباسیان, محمد هادی مهدوی, "واکاوي ماهيت امانت شرعيه از ديدگاه قرآن و حديث", فصلنامه مطالعات قرآني, Vol 51, 1401, PP.21-30
    Status: Available PDF
10. حمید رضا ناظمی, داوود نصیران, محمدهادی مهدوی, "حق تمتع زوجه از حريم شخصي و چگونگي تزاحم آن با تمکين وي", ماهنامه جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-11, 1401, PP.1196-1210
    Status: Available PDF
11. محمدرضا کاظمي نافچي, داود نصیران, محمد هادی مهدوی, رضا عباسیان, "پيوستگي حقوق، فقه و اخلاق ذيل اصل انسجام براي اثبات شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل تقسيم", مباني فقهي حقوق اسلامي, Vol 29, 1401, PP.120-140
    Status: Available PDF
12. امیر هنری, محمد هادی مهدوی, داود نصیران, "بررسي فرايند و نظام استفاده از سلول هاي بنيادي و ژن درماني از منظر حقوق ايران", مجله حقوق پزشکي, Vol 16-57, 1401, PP.1-17
    Status: Available PDF
13. عبدالامیر دیانی نجف آباد, احمدرضا توکلی, محسن شکرچی زاده, محمدهادی مهدوی, "جايگاه مصلحت در انديشه سياسي رهبران جمهوري اسلامي", رهيافت انقلاب اسلامي, Vol 15-55, 1400, PP.369-389
    Status: Available PDF
14. مجید کمالی, داود نصیران, محمد هادی مهدوی, "بررسي فقهي حقوقي نقش اراده در توافقات ابوين بر مساله حضانت", آموزه هاي فقه مدني, Vol 13-24, 1400, PP.289-312
    Status: Available PDF
15. زهرا طاعات, محمد هادی مهدوی, محمد علی حیدری, "بررسي معيار تقسيمبندي اختلالات رواني از منظر فقه و روانشناسي", سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت, Vol 5-4, 1400, PP.424-435
    Status: Unavailable PDF
16. مجید چناری, محمد هادی مهدوی, داود نصیران, "ارکان مسئوليت مدني خسارت وارد بر محيط زيست ناشي از محصولات بيوتکنولوژي", حقوق پزشکي, Vol 15-56, 1400, PP.۸۶۳-۸۴۹
    Status: Available PDF
17. محمد هادی مهدوی, احسان علی اکبری, جواد عدالت جو, "تبيين چالشهاي فقهي و حقوقي جريمه تأخير بانکي و ارائه راهکارها", فصلنامه نامه الهيات, Vol 13-52, 1399, PP.85-104
    Status: Available PDF
18. مجید کمالی, داود نصیران, محمد هادی مهدوی, "حضانت طفل نا مشروع از ديدگاه فقه و حقوق در ايات و روايات", فصلنامه مطالعات قرآني, Vol 11-43, 1399, PP.315-339
    Status: Available PDF
19. محمدرضا كاظمي, داود نصیران, سيد محمد هادي مهدوي, رضا عباسیان, "بررسي حق شفعه در اموال منقول و اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم در فقه شيعه و اهل سنت", مباني فقهي حقوق اسلامي, Vol 13-26, 1399, PP.131-168
    Status: Available PDF
20. علی متقی, سيد محمد هادي مهدوي, علی فلاحی سیف الدین, احمدرضا توکلی, "حق پرسشگري در نظام سياسي اسلام از منظر فقه اماميه", فصلنامه تخصصي علوم سياسي )علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي, Vol 14-46, 1398, PP.78 - 57
    Status: Unavailable PDF
21. احمد رضا توکلی, مهدی بهره مند, محمد هادي مهدوي, "مباني قرآني و روايي مسئوليت مدني قاضي و جريان آن در قوانين موضوعه", فصلنامه مطالعات قرآني, Vol 10-38, 1398, PP.53-33
    Status: Unavailable PDF
22. الهام شراعی, علیرضا یزدانیان, محمدهادي مهدوي, "مطالعه تحليلي اثر قهقرايي پايان تعليق در فقه اماميه و حقوق ايران و فرانسه", فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب, Vol 6-1, 1398, PP.169-198
    Status: Unavailable PDF
23. مهدي بهره مند , احمدرضا توکلی, محمدهادی مهدوی, "تقدم علم قاضي در مقام تعارض با ساير ادله اثبات دعوي با رويکردي بر مباني فقهي و اخلاقي", پژوهش هاي اخلاقي, Vol 9-3, 1398, PP.109-128
    Status: Unavailable PDF
24. سيد محمد هادي مهدوي, "مباني و مستندات خيار غبن در فقه مذاهب اسلامي", دو فصلنامه علمي پژوهشي فقه مقارن, Vol 6-11, 1397, PP.139-156
    Status: Unavailable PDF
25. مهدی بهرمند, احمد رضا توکلی, محمدهادی مهدوی, "مباني فقهي سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضي", فصلنامه علمي پژوهشي فقه و تاريخ تمدن, Vol 15-57, 1397, PP.67-88
    Status: Available PDF
26. ابوذر صیادی, رضا عباسیان, سید محمدهادی مهدوی, "بررسي ماهيت و خصوصيات اذن در تصرف", فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي, Vol 14-53, 1397, PP.129-150
    Status: Unavailable PDF
27. مهناز سلیمی, سید محمد رضا آیتی, سید هادی مهدوی, "تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده16کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان )با تمرکز بر حقوق يکسان زوجين در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن", مبانى فقهى حقوق اسلامى, Vol 11-21, 1397, PP.53-75
    Status: Unavailable PDF
28. علی فلاحی سیف الدین, سيد محمد هادي مهدوي, علي فلاحي, احمد رضا توکلی, "امر به معروف و نهي از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسي عملکرد کارگزاران از نظر فقه", فصلنامه علمي پژوهشي ،پژوهش هاي انقلاب اسلامي, Vol 7-24, 1397, PP.117-140
    Status: Available PDF
29. رسول قاسمي, سيد محمد هادي مهدوي, داود نصيران, "بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقض اساسي قرارداد", مجله حقوقي دادگستري, Vol 82-10, 1397, PP.188-211
    Status: Unavailable PDF
30. عليرضا يزدانيان, سيد محمد هادي مهدوي, رضا عباسیان, نيوشا مصلي نژاد, "مطالعۀ تطبيقي اوصاف شيء در مسئوليت مدني ناشي از اشيا در حقوق ايران و فرانسه", نشريه مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 7-1, 1395, PP.367-383
    Status: Available PDF
31. جميله جعفري, سيد محمد هادي مهدوي, "بررسي فقهي ضمان از دست رفتن فرصت", فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي, Vol 11-41, 1394, PP.11-32
    Status: Available PDF
32. سید محمد هادی مهدوی, "شرايط اعتبار قبض در عقود عيني", پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ( فقه و مباني حقوق اسلامي), Vol 6, 1388, PP.149-172
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی