طرحهای پژوهشی

1. ایمان امینی علویجه محسن حامدی نیما سینا سجاد محمود پور علی کیانی مهنام ملکی سعید کیانی , "بررسي تجربي اثر لايه‌نشاني Au و Ag به روش تبخير حرارتي بر پارامترهاي زبري سطوح سيليکون به کار رونده در MEMS", تاریخ تصویب طرح :1393/01/01, تاریخ خاتمه :1394/09/01
2. فرهاد عظیمی فر سعید ریسمانی یزدی مجتبی کلاهدوزان , "بهينه سازي متغيرهاي تأثيرگذار بر فرآيند سوراخکاري سوپر آلياژها با استفاده از نتايج عملي به دست آمده از ديناموتور و نتايج تحليل المان محدود حاصل از نرم افزار DEFORM-3D به کمک شبکه ي عصبي", تاریخ تصویب طرح :1390/08/15, تاریخ خاتمه :1393/12/19