سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک- طراحي کاربردي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1391
کارشناسی ارشد مکانيک- ساخت و توليد تبريز ايران 1384
کارشناسی مکانيک- ساخت و توليد آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
دبير اجرايي دومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1388
مدير داخلي مجله فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 کنون
مدير گروه کارشناسي ناپيوسته مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1389
مدير گروه مجموعه مهندسي مکانيک- ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1392
دبير اجرايي سومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1390
رييس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1394
مدير مسوول مجله Modern Processes in Manufacturing and produc دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 كنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ميکرو الکترومکانيک (MEMS) - ساخت سازه هاي ميکروني
2 نانوالکترومکانيک (NEMS)
3 لايه نازک (پوشش دهي در مقياس نانو)
4 چسبندگي بين سطوح ميکرو/نانو
5 نيروي فعل و انفعالات بين سطوح در مقياس ميکرو/ نانو
6 ماشينکاري (زمينه فرعي)
7 اتومکانيک (علاقه پژوهشي)