کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش تحقيق كيفي 1392/08/06 دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان
مباني فلسفي و رويه‌هاي علمي 1392/12/04 دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان
گفتگوي معمارانه 1390/07/11 كتابخانه ملي انجمن معماران ايران و موسسه هبيتات
محوطه سازي(1).جزييات اجرايي 1390/09/11 سازمان نظان مهندسي اصفهان سازمان نظان مهندسي اصفهان
محوطه سازي 2 جزييات اجرايي 1391/08/26 سازمان نظام مهندسي اصفهان سازمان نظام مهندسي اصفهان
مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان 1392/03/30 سازمان نظام مهندسي اصفهان سازمان نظام مهندسي اصفهان
معماري پايدار و روش هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان 1392/04/15 سازمان نظام مهندسي اصفهان سازمان نظام مهندسي اصفهان


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با حوزه هاي موضوعي و فرايند تدوين پروپوزال کارشناسي ارشد معماري 1401/02/25 دانشکده هنر معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد