مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Hamid Majedi, Farah Habib, Hosein Zabihi, Mansoureh Kianersi, fereshteh Ahmadi, "PROPOSING CRITERIA TO LOCATE NEW TOWNS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CASE STUDIES: HASHTGERD, ANDISHE AND PARAND NEW TOWNS", OIDA International Journal of Sustainable Development , Vol 5, 2012, PP.33-40
    Status: Unavailable PDF
2. منصوره كيان ارثي, فرشته احمدي, "Some tips of sustainable evidence conforming with traditional Iranian architecture (wind tower watering place)", OIDA International Journa l of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.41-46
    Status: Unavailable PDF
3. آذین پیشوا, منصوره کیان ارثی, "تغييرات کالبدي و عملکردي در طراحي داخلي خانه و تاثير تغييرات بر شيوه تعاملات افراد ‌از طريق تحليل 15 فيلم‌ ايراني منتخب، از دهه 60 تا 90 شمسي(سکانس‌هاي سينمايي)", هنرهاي زيبا هنرهاي نمايشي و موسيقي, Vol 28(1), 1402, PP.18-36
    Status: Unavailable PDF
4. الهه نادی, منصوره کیان ارثی, "تبيين و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي از منظر دانشجويان با بررسي چند نمونه موردي", صفه, Vol 33, 1402, PP.83-57
    Status: Unavailable PDF
5. سرور رحيما, محمدرضا رحيم زاده, منصوره كيان ارثي, "ارائه الگوي كيفي براي فرهنگ عمومي و پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني (نمونه موردي: شهر زنجان)", فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, Vol 12-49, 1401, PP.773-788
    Status: Unavailable PDF
6. زینب طالبی ریزی, منصوره کیان ارثی, "نيازسنجي پژوهشي، ضرورتي براي مديريت شهري حکمي", بنيان هاي حکمي فلسفي هنر ايراني, Vol 1-2, 1401, PP.195-219
    Status: Unavailable PDF
7. سرور رحيما زنجاني رحيما زنجاني, محمدرضا رحیم زاده , منصوره كيان ارثي, "تبيين رابطه پايداري فرهنگ عمومي و ارتقا پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني بزرگ مقياس (نمونه موردي: مجتمع مسكوني پونك شهر زنجان)", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 12-3, 1401, PP.160-185
    Status: Unavailable PDF
8. معصومه میرصفا, زینب طالبی , منصوره کیان ارثی, "چارچوب کيفي برنامه ريزي و طراحي عرصه هاي مياني مجتمع هاي مسکوني با هدف ارتقاء استقلال حرکتي کودکان (نمونه موردي: شهر تهران)", فصلنامه مطالعات شهري, Vol 11-44, 1401, PP.78-63
    Status: Unavailable PDF
9. نرگس دهقان, مهدی حمزه نژاد, منصوره کیان ارثی, سمیرا پروردی نژاد, "مطالعه تطبيقي تاثير فرهنگ و اقليم در شکل گيري خانه هاي قاجاريه دو بوم فرهنگ شيراز و کاشان", انديشه معماري, Vol 5-10, 1400, PP.201-182
    Status: Unavailable PDF
10. ليلا مختاري, شهاب كريمي نيا, منصوره كيان ارثي, "گونه شناسي فرم كلي و تراكم نسبي ساختمان هاي مسكوني تهران از منظر عملكرد اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي", نقش جهان, Vol 11-4, 1400, PP.78-60
    Status: Unavailable PDF
11. الهام السادات رضوی زاده, منصوره کیان ارثی, "ريزمولفه هاي کيفيت تجربي زيبايي شناختي در فضاهاي تجاري با هدف - ارتقا تعاملات اجتماعي", مرمت و معماري ايران, Vol 10-22, 1399, PP.70-49
    Status: Unavailable PDF
12. لیلا مختاری, محمدمهدی مهدوی نژاد, شهاب کریمی نیا, منصوره کیان ارثی, "تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان", مجله محيط شناسي, Vol 45-2, 1398, PP.268-253
    Status: Unavailable PDF
13. منصوره كيان ارثي, فرهنگ مظفر, وحيد خسروي, "مطالعه تطبيقى سه نسل آموزش دانشگاهى معماري از سه منظر روند، دانش و انديشه طراحي", مجله هويت شهر, Vol 37-13, 1398, PP.72-59
    Status: Unavailable PDF
14. الهام السادات رضوی زاده, منصوره کیان ارثی, "ريز مولفه هاي کيفيت عملکردي در فضاهاي تجاري با هدف ارتقا تعاملات اجتماعي", مرمت و معماري ايران, Vol 9-20, 1398, PP.78-59
    Status: Unavailable PDF
15. منصوره کیان ارثی, فرهنگ مظفر, "مولفه هاي اصلي پرورش تفکر طراحانه(تفکر عرف و موقعيت محور) در اموزش مقدمات طراحي معماري", مرمت و معماري ايران, Vol 9-18, 1398, PP.1-18
    Status: Unavailable PDF
16. فرهنگ مظفر, وحید قاسمی, منصوره کیان ارثی, "ارتقا آموزش طراحي معماري پايه براساس مؤلفه‌هاي خود تنظيمي يادگيري در آتليه‌هاي طراحي", نشريه مديريت شهري , Vol 47, 1396, PP.415-432
    Status: Unavailable PDF
17. منصوره كيان ارثي, زينب طالبي ريزي, شباني اميرحسين, "چالش هاي آموزش معماري در روند تبديل ايده و طرحمايه به طرح معماري", دو فصلنامه پژوهش هنر, Vol 1-2, 1390, PP.45-56
    Status: Available PDF
18. منصوره كيان ارثي, "معماري- كتاب - فرهنگ", فصلنامه جستارهاي شهرسازي, Vol 17-18, 1385, PP.102-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مه تا عشوريان, منصوره كيان ارثي, , "توجهات اصلي طراحي منظر فضاهاي درماني با بررسي و تحليل نمونه هاي موردي", هشتمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي, تهران, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. شکوفه شرکت العباسیه, منصوره کیان ارثی, , "تبيين مولفه هاي کيفيت ادراکي در فضاي درماني کودکان مبتلا به سرطان در دوران پسا کرونا", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. آزاده حیدری, منصوره کیان ارثی, , "راهکارهاي مؤثر معماري داخلي براي مقابله با همهگيري کرونا", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. نهال تفضلی, منصوره کیان ارثی, , "آسيب شناسي معماري آپارتمان هاي مسکوني با مقياس متوسط زير 7 طبقه با تاکيد بر قلمرو دردوران کويد 19", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. الهه نادی, منصوره کیان ارثی, , "تعريف و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي", دومين همايش ملي معماري فضاهاي دانشگاهي, دانشگاه يزد, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. منصوره کیان ارثی, , "ارتقا کيفيت آموزش دروس طراحي معماري پايه با نظر به مولفه هاي خودتنظيمي يادگيري ", ششمين همايش ملي آموزش معماري, دانشگاه تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. منصوره كيان ارثي, مجيد عليخاني, علي اكبر كيان ارثي, , "پياده راه ها : راهكاري تاثير گذار براي توسعه پايداري شهرها", اولين كنفرانس بين المللي بحران هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن, جزيره كيش, 1391
    Status: Available PDF
8. منصوره كيان ارثي, , "بررسي پوشش هاي گنبدي آب انبارها", دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
9. منصوره كيان ارثي, , "شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راه ها در بافت هاي تاريخي و نقش آن‌ها در توسعه گردشگري", اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
10. زينب طالبي, منصوره كيان ارثي, , "تبيين راهکارهايي براي ارتقا شيوه ارزيابي دروس طراحي معماري", همايش ملي معماري و فرايند طراحي زنجان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان, 1391
    Status: Available PDF
11. منصوره كيان ارثي, , "تدوين چارچوب کيفي پياده راه ها در اقليم گرم و خشک", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF