مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. منصوره كيان ارثي, فرشته احمدي, "Some tips of sustainable evidence conforming with traditional Iranian architecture (wind tower watering place)", OIDA International Journa l of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.41-46
    Status: Unavailable PDF
2. Hamid Majedi, Farah Habib, Hosein Zabihi, Mansoureh Kianersi, fereshteh Ahmadi, "PROPOSING CRITERIA TO LOCATE NEW TOWNS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CASE STUDIES: HASHTGERD, ANDISHE AND PARAND NEW TOWNS", OIDA International Journal of Sustainable Development , Vol 5, 2012, PP.33-40
    Status: Unavailable PDF
3. الهه نادی, منصوره کیان ارثی, "تبيين و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي از منظر دانشجويان با بررسي چند نمونه موردي", صفه, Vol 33, 1402, PP.83-57
    Status: Unavailable PDF
4. آذین پیشوا, منصوره کیان ارثی, "تغييرات کالبدي و عملکردي در طراحي داخلي خانه و تاثير تغييرات بر شيوه تعاملات افراد ‌از طريق تحليل 15 فيلم‌ ايراني منتخب، از دهه 60 تا 90 شمسي(سکانس‌هاي سينمايي)", هنرهاي زيبا هنرهاي نمايشي و موسيقي, Vol 28(1), 1402, PP.18-36
    Status: Unavailable PDF
5. معصومه میرصفا, زینب طالبی , منصوره کیان ارثی, "چارچوب کيفي برنامه ريزي و طراحي عرصه هاي مياني مجتمع هاي مسکوني با هدف ارتقاء استقلال حرکتي کودکان (نمونه موردي: شهر تهران)", فصلنامه مطالعات شهري, Vol 11-44, 1401, PP.78-63
    Status: Unavailable PDF
6. سرور رحيما زنجاني رحيما زنجاني, محمدرضا رحیم زاده , منصوره كيان ارثي, "تبيين رابطه پايداري فرهنگ عمومي و ارتقا پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني بزرگ مقياس (نمونه موردي: مجتمع مسكوني پونك شهر زنجان)", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 12-3, 1401, PP.160-185
    Status: Unavailable PDF
7. نرگس دهقان, مهدی حمزه نژاد, منصوره کیان ارثی, سمیرا پروردی نژاد, "مطالعه تطبيقي تاثير فرهنگ و اقليم در شکل گيري خانه هاي قاجاريه دو بوم فرهنگ شيراز و کاشان", انديشه معماري, Vol 5-10, 1400, PP.201-182
    Status: Unavailable PDF
8. ليلا مختاري, شهاب كريمي نيا, منصوره كيان ارثي, "گونه شناسي فرم كلي و تراكم نسبي ساختمان هاي مسكوني تهران از منظر عملكرد اقليمي و بهينه سازي مصرف انرژي", نقش جهان, Vol 11-4, 1400, PP.78-60
    Status: Unavailable PDF
9. الهام السادات رضوی زاده, منصوره کیان ارثی, "ريزمولفه هاي کيفيت تجربي زيبايي شناختي در فضاهاي تجاري با هدف - ارتقا تعاملات اجتماعي", مرمت و معماري ايران, Vol 10-22, 1399, PP.70-49
    Status: Unavailable PDF
10. منصوره کیان ارثی, فرهنگ مظفر, "مولفه هاي اصلي پرورش تفکر طراحانه(تفکر عرف و موقعيت محور) در اموزش مقدمات طراحي معماري", مرمت و معماري ايران, Vol 9-18, 1398, PP.1-18
    Status: Unavailable PDF
11. الهام السادات رضوی زاده, منصوره کیان ارثی, "ريز مولفه هاي کيفيت عملکردي در فضاهاي تجاري با هدف ارتقا تعاملات اجتماعي", مرمت و معماري ايران, Vol 9-20, 1398, PP.78-59
    Status: Unavailable PDF
12. منصوره كيان ارثي, فرهنگ مظفر, وحيد خسروي, "مطالعه تطبيقى سه نسل آموزش دانشگاهى معماري از سه منظر روند، دانش و انديشه طراحي", مجله هويت شهر, Vol 37-13, 1398, PP.72-59
    Status: Unavailable PDF
13. لیلا مختاری, محمدمهدی مهدوی نژاد, شهاب کریمی نیا, منصوره کیان ارثی, "تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان", مجله محيط شناسي, Vol 45-2, 1398, PP.268-253
    Status: Unavailable PDF
14. فرهنگ مظفر, وحید قاسمی, منصوره کیان ارثی, "ارتقا آموزش طراحي معماري پايه براساس مؤلفه‌هاي خود تنظيمي يادگيري در آتليه‌هاي طراحي", نشريه مديريت شهري , Vol 47, 1396, PP.415-432
    Status: Unavailable PDF
15. منصوره كيان ارثي, زينب طالبي ريزي, شباني اميرحسين, "چالش هاي آموزش معماري در روند تبديل ايده و طرحمايه به طرح معماري", دو فصلنامه پژوهش هنر, Vol 1-2, 1390, PP.45-56
    Status: Available PDF
16. منصوره كيان ارثي, "معماري- كتاب - فرهنگ", فصلنامه جستارهاي شهرسازي, Vol 17-18, 1385, PP.102-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مه تا عشوريان, منصوره كيان ارثي, , "توجهات اصلي طراحي منظر فضاهاي درماني با بررسي و تحليل نمونه هاي موردي", هشتمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي, تهران, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. شکوفه شرکت العباسیه, منصوره کیان ارثی, , "تبيين مولفه هاي کيفيت ادراکي در فضاي درماني کودکان مبتلا به سرطان در دوران پسا کرونا", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. آزاده حیدری, منصوره کیان ارثی, , "راهکارهاي مؤثر معماري داخلي براي مقابله با همهگيري کرونا", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. نهال تفضلی, منصوره کیان ارثی, , "آسيب شناسي معماري آپارتمان هاي مسکوني با مقياس متوسط زير 7 طبقه با تاکيد بر قلمرو دردوران کويد 19", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. الهه نادی, منصوره کیان ارثی, , "تعريف و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي", دومين همايش ملي معماري فضاهاي دانشگاهي, دانشگاه يزد, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. منصوره کیان ارثی, , "ارتقا کيفيت آموزش دروس طراحي معماري پايه با نظر به مولفه هاي خودتنظيمي يادگيري ", ششمين همايش ملي آموزش معماري, دانشگاه تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. منصوره كيان ارثي, مجيد عليخاني, علي اكبر كيان ارثي, , "پياده راه ها : راهكاري تاثير گذار براي توسعه پايداري شهرها", اولين كنفرانس بين المللي بحران هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن, جزيره كيش, 1391
    Status: Available PDF
8. منصوره كيان ارثي, , "بررسي پوشش هاي گنبدي آب انبارها", دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
9. منصوره كيان ارثي, , "شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راه ها در بافت هاي تاريخي و نقش آن‌ها در توسعه گردشگري", اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
10. زينب طالبي, منصوره كيان ارثي, , "تبيين راهکارهايي براي ارتقا شيوه ارزيابي دروس طراحي معماري", همايش ملي معماري و فرايند طراحي زنجان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان, 1391
    Status: Available PDF
11. منصوره كيان ارثي, , "تدوين چارچوب کيفي پياده راه ها در اقليم گرم و خشک", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF