تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 4/2/1397 دانشجويان ارشد و دکتري علاقه مند به مشارکت در پروژه مطالعات ترجمه و تحقيق در ساعات مشاوره به دفتر بنده مراجعه فرمايند. -