مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. صفی اله طاهری, شهرزاد نیازی, محبوبه خراسانی, "موضوع و کارکرد اشعار پراکنده در داستان هاي عامه فارسي؛ مطالعۀ موردي: داستان بوستان خيال", فرهنگ و ادب عامه, Vol 8-35, 2021, PP.34-54
    Status: Unavailable PDF
2. سعیده شفیعی نهرخلجی, محبوبه خراسانی, محبوبه مرتضی رشیدی آشجردی, "Gendered Communication in Iranian University Classrooms: The Relationship between Politeness and Silence in Persian Culture, No. 1", International Journal of society, Culture and language (IJSCL), Vol 1-1, 2013, PP.118-130
    Status: Unavailable PDF
3. الهام پهلوان صباغ, م. چترایی, محبوبه خزاسانی, "بررسي مشابهت هاي زباني ميان پندنامه هاي قرن پنجم هجري", سبک شناسي نظم و نثر فارسي, Vol 1, 1402, PP.43-65
    Status: Unavailable PDF
4. ف هاشمی, م. چترایی, محبوبه خراسانی, ش. نیازی, "معرفي جنگ شماره 3423 Arabic کتابخانه ملي فرانسه", بهار ادب, Vol 83, 1402, PP.105-125
    Status: Unavailable PDF
5. س. سامع, م. چترایی, محبوبه خراسانی, "نقد ويژگيهاي ادبي، سبک شناسي و نسخ خطي دستورالملوک", سبک شناسي نظم و نثر فارسي, Vol 16-91, 1402, PP.139-165
    Status: Unavailable PDF
6. غ محمدی, ع رادمنش, محبوبه خراسانی, "بررسي نقش حيوانات در ضرب المثل هاي شهرستان رستم", مجله ادبيات و زبان هاي محلي ايران, Vol 37, 1401, PP.111-137
    Status: Unavailable PDF
7. س. محقق, محبوبه خراسانی, م. رشیدی, "گفتمان اخلاقي و ادب عشق در آثار غنايي", دهخدا, Vol 54, 1401, PP.74-98
    Status: Unavailable PDF
8. معصومه هارونی, شهرزاد نیازی, مهرداد چترایی, محبوبه خراسانی, "معرفي اثري ناشناخته در سيره نبوي؛ متمم السير في فضيله خيرالبشر", متن شناسي ادب فارسي, Vol 3/55, 1401, PP.71-83
    Status: Unavailable PDF
9. مجید پاکدل نیا, شهرزاد نیازی, محبوبه خراسانی, "تحليل تأثير اسوه هاي دفاع مقدس در شعر شاعران اصفهاني", ادبيات پايداري, Vol 26, 1401, PP.51-74
    Status: Unavailable PDF
10. ص طاهری, ش نیازی, محبوبه خراسانی, "بررسي مقايسه اي ابيات استشهادي در حمزه نامه و حسين کرد", مجله زبان و ادبيات فارسي, Vol 27, 1400, PP.71-93
    Status: Unavailable PDF
11. الله کرم عباسی, محبوبه خراسانی, "خاستگاه انديشه شاعران بختياري در نوروز و نوگل آرمان راکيان", فسا, Vol 12-28, 1400, PP.161-183
    Status: Unavailable PDF
12. ب. صفوی, ع رادمنش, محبوبه خراسانی, "نگاهي به برخي از واژه هاي فرارودي", ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين, Vol 11, 1400, PP.103-122
    Status: Unavailable PDF
13. فريبا شمسي, محبوبه خراسانس, شهرزاد نيازي, "تحليل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پويانمايي کيانوش دالوند بر اساس الگوي اقتباس ريچارد کريوولن", پژوهش نامۀ ادب حماسي, Vol 17-31, 1400, PP.191-223
    Status: Unavailable PDF
14. بنفشه صفوی, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, "نگاهي به برخي واژه‌هاي فرارودي در ترجمۀ قرآن موسوم به 704", ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين, Vol 11, 1400, PP.103-122
    Status: Unavailable PDF
15. فاطمه سلحشور, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, یاسر حمزوی, "بازتاب رنگ مشک در شعر فارسي", کاوش نامه, Vol 21-44, 1399, PP.139-168
    Status: Unavailable PDF
16. زهرا حاتم پور, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, "بررسي عناصر پيرامتني نفحات الانس جامي", زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز, Vol 73-24, 1399, PP.17-46
    Status: Unavailable PDF
17. زهرا رحمانی, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "نقد و تحليل طنز دوره مشروطه در روزنامه ناقور اصفهان", فنون ادبي, Vol 12-3-, 1399, PP.13-26
    Status: Unavailable PDF
18. زهرا حاتم پور, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, "فرامتن هاي تذگره الاولياء عطار بر مبناي نظريه ژرار ژنت", دهخدا, Vol 12-44, 1399, PP.91-126
    Status: Unavailable PDF
19. الله کرم عباسی, محبوبه خراسانی, محمود حیدری, "هويت و مهاجرت در رمان دال محمود گلاب دره اي و عصفور من الشرق توفيق الحکيم", کاوش نامه ادبيات تطبيقي, Vol 10-3-, 1399, PP.79-61
    Status: Unavailable PDF
20. غلامعلي محمدی, عطا رادمنش, محبوبه خراسانی, "بررسي درونمايۀ اشعار سُرو در شهرستان رستم", ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين, Vol 6-4-3, 1399, PP.117-132
    Status: Unavailable PDF
21. یاسر حجتی, مهرداد چترایی, محبوبه خراسانی, "بررسي سبک آموزشي و شيوه هاي تدريس در شرح فصوص الحکم محب الله اله آبادي", نثر پژوهي ادب فارسي, Vol 23-47, 1399, PP.45-78
    Status: Unavailable PDF
22. اعظم اكبري, محبوبه خراساني, شهرزاد نيازي, "تبيين نقش هنجارگريزي در شعر فرخي يزدي", زبان شناخت, Vol 11-2, 1399, PP.1-24
    Status: Unavailable PDF
23. اعظم اكبري, محبوبه خراساني, شهرزاد نيازي, "مقايسه تطبيقي هنجارگريزي و شگردهاي کاربرد آن در شعر فرخي يزدي، عارف قزويني و ميرزاده عشقي", جستارنامه ادبيات تطبيقي, Vol 4-14, 1399, PP.1-22
    Status: Unavailable PDF
24. محبوبه خراساني, "سبک شناسي انتقادي قصه هاي عاميانه ايراني (ايدئولوژي نهفته در قصه)", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي, Vol 12-4-, 1398, PP.41-61
    Status: Unavailable PDF
25. فرزاد رستمی, م رشیدی, محبوبه خراسانی, "بررسي رابطۀ ديالکتيکي دو عنصر تخيل و فردگرايي در اشعار پرسي بيش شلي و فروغ فرخزاد", مکتب هاي ادبي, Vol 3-8, 1398, PP.89-110
    Status: Unavailable PDF
26. محبوبه خراسانی, نیره شاطری, مرتضی رشیدی, "عناصر بومي داستان نويسي مکتب اصفهان در آثار بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري", زبان و ادبيات فارسي, Vol 11-41, 1398, PP.77-110
    Status: Unavailable PDF
27. یاسر حجتی, مهرداد چترایی, محبوبه خراسانی, "معرفي شرح فصوص الحکم محب الله اله آبادي و بررسي واژه هاي مهجور فارسي آن", پژوهش زبان و ادبيات فارسي, Vol 53, 1398, PP.75-100
    Status: Unavailable PDF
28. راضیه جان نثاری, مهدی نوریان, حسین مسجدی, محبوبه خراسانی, "تصرفات مولانا در داستان‌پردازي با رويکرد اطناب", پژوهش نامه نقد ادبي و بلاغت, Vol 8-2, 1398, PP.57-77
    Status: Unavailable PDF
29. شکوه فورجانی زاده, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "نگاهي به کاربست نادرست و مکانيکي نظريۀ ريخت شناسي در متون ادب فارسي", نقد ادبي, Vol 12-46, 1398, PP.155-187
    Status: Unavailable PDF
30. فاطمه ریاحی, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, "تحليل ساختار قافيه و رديف در سروده هاي بومي کرماني شهرستان شهر بابک", فصلنامه ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين, Vol 5-1, 1398, PP.53-70
    Status: Unavailable PDF
31. حجت ربیعی, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "نقد شعر قاصدک مهدي اخوان ثالث بر پايه نقد نو", پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي, Vol 2-36, 1398, PP.117-134
    Status: Unavailable PDF
32. محبوبه خراسانی, فریده داودی, "طبيعت و قصه عاميانه از ديدگان نقد بوم گرا", فنون ادبي, Vol 27, 1398, PP.69-84
    Status: Unavailable PDF
33. الله کرم عباسی, محبوبه خراسانی, محمود حیدری, "نقد پسا استعماري رمان رازهاي سرزمين من رضا براهني و بين القصرين نجيب محفوظ", فصلنامه زبان و ادب فارسي, Vol 11-40, 1398, PP.59-85
    Status: Unavailable PDF
34. حجت الله ربیعی, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی, "بررسي نمود ادبيات تعليمي در شعر اخوان ثالث", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 11-41, 1398, PP.161-180
    Status: Unavailable PDF
35. فاطمه ریاحی, عطامحمد رادمنش, محبوبه خراساني, "بررسي مضامين اخلاقي اعتقادي و ديني در ادبيات عاميانه شهر بابک", فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي, Vol 10-1, 1398, PP.173-182
    Status: Unavailable PDF
36. لیلا مرادی, سيد محمد امیری, محبوبه خراساني, "بررسي تطبيقي اخلاق کاربردي در صحيفه سجاديه و بوستان", فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي, Vol 9-2, 1397, PP.297-314
    Status: Unavailable PDF
37. الله کرم عباسی, محبوبه خراساني, محمود حیدری, "نقد پسا استعماري رمان رازهاي سرزمين من اثر رضا براهني", نشريه زبان و ادب فارسي, Vol 71-23, 1397, PP.145-168
    Status: Unavailable PDF
38. محبوبه خراساني, فاطمه عربها, "روانشناسي مثبت در الهي نامه عطار نيشابوري", مطالعات فرهنگي- اجتماعي خراسان, Vol 12-3-, 1397, PP.57-85
    Status: Unavailable PDF
39. عطامحمد رادمنش, محبوبه خراسانی, فاطمه پهلوان شمسی, "سبک زندگي در تفسير عرفاني کشف الاسرار رشيدالدين ميبدي", فصلنامه عرفانيات در ادب فارسي, Vol 9-33, 1396, PP.64-85
    Status: Unavailable PDF
40. زهرا قاسمی, محبوبه خراسانی, سيد مهدي زرقاني, "بررسي شناخت سبکي و بنيادهاي ايدلوژيك شعر پروين با محوريت زن", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب, Vol 10-3-, 1396, PP.93-100
    Status: Unavailable PDF
41. مهسا ساکنیان, مرتضی رشیدی, محبوبه خراسانی, "سبک شناسي شعر طنز دهخدا", فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 1-27, 1396, PP.73-103
    Status: Unavailable PDF
42. مهسا ساکنیان, مرتضی رشیدی, محبوبه خراساني, "بررسي اشعار ميرزاده عشقي با رويکرد سبک شناسي", سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب, Vol 10-1-, 1396, PP.133-152
    Status: Unavailable PDF
43. فرزانه حیدری, محبوبه خراسانی, فریدون وحیدا, "نقد حامعه شناختي نمايشنامه چهار صندوق بهرام بيضايي", نقد و نظريه ادبي (ادب پژوهي پيشين), Vol 1-1, 1395, PP.139-161
    Status: Unavailable PDF
44. راضیه آقازاده, محبوبه خراسانی, مرتضی رشیدی آشجردی, "مقايسه ساختار خسرو و شيرين نظامي و گل و نوروز خواجوي کرماني", بهارستان سخن, Vol 12-32, 1395, PP.181-200
    Status: Unavailable PDF
45. فزونه دوانی, محمد فشارکی, محبوبه خراسانی, "تحليل بازتاب مراسم آيين نوروز عام و خاص در هفت گنبد نظامي", فنون ادبي, Vol 8-4, 1395, PP.51-68
    Status: Unavailable PDF
46. فاطمه نعنافروش, محبوبه خراسانی, عبدالرضا مدرس زاده, "تأثيرپذيري از نويسندگان پيشين در شاهکارهاي نثر فارسي با توجه به نظريه اضطراب تأثير هارولد بلوم", سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 9-3-3, 1395, PP.101-118
    Status: Unavailable PDF
47. سید علی محمودی لاهیجانی, محمد فشارکی, محبوبه خراسانی, "گزارنده، راوي، شاعر: کليدي براي حل مساله منابع شاهنامه", کاوش نامه زبان و ادبيات فارسي, Vol 17-33, 1395, PP.63-95
    Status: Unavailable PDF
48. محبوبه خراسانی, ریحانه واعظ شهرستانی, "ابهام ويژگي ذاتي شعر «ري را»", پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 3-24, 1395, PP.107-123
    Status: Unavailable PDF
49. سودابه یوسفیان, مرتضی رشیدی, محبوبه خراسانی, "تحليل ايدئولوژيک غزل اجتماعي دوره مشروطه", فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 3-25, 1395, PP.225-249
    Status: Unavailable PDF
50. فزونه دوانی, محمد فشارکی, محبوبه خراسانی, "بازتاب نمادين ميترايي- اسطوره کشتن گاو نخستين- در هفت پيکر نظامي", متن شناسي ادب فارسي, Vol 51-7-, 1394, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
51. عبدالرضا مدرس زاده, محبوبه خراسانی, فاطمه نعنافروش, "رويکرد نصرالله منشي به ادب تعليمي در دوره سلجوقي", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 7-26, 1394, PP.61-82
    Status: Unavailable PDF
52. سمانه بهرامی, اکبر اخلاقی, محبوبه خراسانی, "تحليل آوايي غزل هاي سنايي", فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي, Vol 1-21, 1394, PP.51-80
    Status: Unavailable PDF
53. سودابه یوسفیان دارانی, مرتضی رشیدی آشجردی, محبوبه خراسانی, "بررسي سبکي غزليات اجتماعي عارف قزويني و مقايسه با شاعران همدوره (لايۀ ايدئولوژي)", فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب), Vol 8-2, 1394, PP.465-490
    Status: Unavailable PDF
54. فریده داودی مقدم, محبوبه خراسانی, "گروستک در غزل پست مدرن", پژوهش هاي ادبي, Vol 11-44, 1393, PP.39-71
    Status: Unavailable PDF
55. "سبک شناسي غزل پست مدرن", پؤوهش هاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 14, 1392, PP.127-154
    Status: Unavailable PDF
56. مهدی تدین, حسین داداشی, "نقد و تحليل اشعار هاتفي خرجردي با رويکرد سبک شناسانه", بهار ادب, Vol 17, 1391, PP.63-79
    Status: Unavailable PDF
57. محبوبه خراسانی, فائزه هدایی, اكبر اخلاقي, "بررسي عنصر روايت گري در مرزبان نامه", فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي, Vol 10, 1390, PP.65-86
    Status: Unavailable PDF
58. فریده داودی مقدم, "تحليل ده نامه هاي ادب فارسي از ديدگاه انواع ادبي", متن پژوهي ادبي (دانشگاه علامه طباطبايي), Vol 50, 1390, PP.9-36
    Status: Unavailable PDF
59. فائزه هدایی, اکبر اخلاقی, "بررسي عنصر روايتگري در مرزبان نامه", تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادبيات فارسي, Vol 10, 1390, PP.65-86
    Status: Unavailable PDF
60. محبوبه خراسانی, کتایون مزداپور, طیبه ذنوبی, "ساختار تحليلي مکر و حيله زنان در قصه هاي هزار و يک شب", پژوهش هاي ادبي, Vol 7-29, 1389, PP.9-29
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فاطمه عربها, محبوبه خراسانی, , "ويژگيهاي روانشناسي مثبت در الهي نامه عطار", دومين همايش ملي بازشناسي مشاهير و مفاخر خراسان در ادب فارسي, مشهد, 1396
    Status: Unavailable PDF
2. محبوبه خراسانی, سهیلا محقق, , "مضامين تعليمي متآثر از عرفان در مختارنامه عطار", دومين همايش ملي بازشناسي مشاهير و مفاخر خراسان در ادب فارسي, مشهد, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. محبوبه خراسانی, فرزاد رستمی, مهدی خلیفه, , "نقد روان شناختي شخصيت در داستان هاي شاهنامه فردوسي", همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي توسي, دانشگاه بانوان لاهور-پاكستان, 1395
    Status: Unavailable PDF
4. محبوبه خراسانی, شکوه فورجانی زاده, , "بررسي و ساختار روايي داستان علاء الدين و چراغ جادو بر اساس نظريه گريماس", نخستين همايش ملي ادبيات غنايي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. فاطمه ریاحی, محبوبه خراسانی, , "نماز، روزه و قرآن در ديوان عطار", نخستين همايش ملي ادبيات غنايي, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
6. معصومه جمالی مهر, محبوبه خراسانی, , "بررسي جمال و کمال زن در آثار سعدي با محوريت بوستان", نخستين همايش ملي ادبيات غنايي, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
7. محبوبه خراسانی, شکوه فورجانی زاده, , "مفاهيم اخلاقي در هزار حکايت صوفيان", همايش ملي ادبيات تعليمي, دانشگاه دهاقان, 1394
    Status: Unavailable PDF
8. محبوبه خراسانی, شکوه فورجانی زاده, , "بررسي سه منظر ساختارگرايي در هزار حکايت صوفيان", هشتمين همايش ملي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
9. ناهید چاوشی, محبوبه خراسانی, , "کنايه هاي نوساخته در ديوان صائب تبريزي", هشتمين همايش ملي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي, پژوهشگاه علوم انساني تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
10. محبوبه خراسانی, , "خواب و رويا در شعر سيمين بهبهاني", 8th Annual international conference on literature, Athens, Greece , 2015
    Status: Unavailable PDF
11. محبوبه خراسانی, الهام غلام کلیسانی, , "اسطوره پردازي نو در خوان هشتم اخوان ثالث", نخستين همايش ملي نکوداشت اخوان ثالث, دانشگاه يزد, 1394
    Status: Unavailable PDF
12. محبوبه خراسانی, , "نگاهي به ساختار داستاني منظومۀ دَوَلراني و خضرخان اثر اميرخسرو دهلوي", International Seminar the literary- cultural dynamic of khusraws though and art , Aligarh Muslim University - India, 2014
    Status: Unavailable PDF
13. فاطمه آرمان, محبوبه خراسانی, , "ريخت شناسي حکايت هاي سندبادنامه ظهير سمرقندي", نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان, 1393
    Status: Unavailable PDF
14. محبوبه خراسانی, معصومه جمالی مهر, , "مضمون آفريني هاي شبانه مولانا", همايش ملي عرفان در ادبيات فارسي, دانشگاه گچساران, 1393
    Status: Unavailable PDF