مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدی خضری, سید محمد فیروزآبادی, سید احمدرضا شرافت, "Reliable emotion recognition system based on dynamic adaptive fusion of forehead biopotentials and physiological signals", Computer methods and programs in biomedicine, Vol 122, 2015, PP.149-164
    Status: Unavailable PDF
2. مهدی خضری, مهران جاهد, "A Neuro-Fuzzy Inference System for sEMG Based Identification of Hand Motion Commands", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, Vol 58-5, 2011, PP.1952-1960
    Status: Unavailable PDF
3. مهدی خضری, مهران جاهد, "An Exploratory Study to Design a Novel Hand Movement Identification System", Computers in Biology and Medicine, Vol 39-5, 2009, PP.433-442
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی خضری, مهران جاهد, "Real-time intelligent pattern recognition Algorithm for surface EMG signals", Biomedical Engineering Online, Vol 6-45, 2007, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
5. سارا مجلسی, مهدی خضری, "تشخيص استرس برمبناي همجوشي سيگنال هاي فيزيولوژيکي چندگانه با استفاده از نظريه شواهد دمپستر- شفر", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-55, 1402, PP.19-31
    Status: Unavailable PDF
6. سحر کریمی شهرکی, مهدی خضری, "شناسايي بيماران ADHD با استفاده از ويژگيهاي برمبناي موجک سيگنالهاي EEG", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-47, 1400, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
7. مهتاب دادخواه تهرانی, مهدی خضری, حمید محمودیان, "ارايه يک مدل ساختاري کامل از عضله اسکلتي با درنظرگرفتن اثر گيرندههاي دوک عضلاني و گلژي تاندون", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-41, 1399, PP.33-45
    Status: Unavailable PDF
8. نگار دشتی, مهدی خضری, "شناسايي حرکات تصور شده برمبناي ويژگيهاي ديناميکي سيگنال الکتروانسفالوگرافي", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-43, 1399, PP.13-27
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی خضری, سیدمحمد فیروزآبادی, سید احمدرضا شرافت, "همجوشي تطبيقي سيگنال­هاي بيوالکتريک پيشاني و فيزيولوژيکي براي تشخيص احساس", فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, Vol 17-4, 1394, PP.45-62
    Status: Unavailable PDF
10. مهدی خضری, سیدمحمد فیروزآبادی, سیداحمدرضا شرافت, "شناسايي حالات عاطفي تصور شده ذهني با استفاده از همجوشي نتايج سيگنالهاي فيزيولوژيکي چندگانه", فصلنامه مهندسي پزشکي زيستي, Vol 8-4, 1393, PP.340-359
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ملیکا محمدحسینی, مهدی خضری, , "بررسي چالش هاي موجود در طراحي سيستم هاي تشخيص احساسات با استفاده از سيگنال هاي فيزيولوژيکي", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. مهتاب دادخواه, مهدی خضری, سید حمید محمودیان, , "ارايه مدل ساختاري کامل از عضله اسکلتي با درنظرگرفتن فيدبک گيرندههاي حسي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
3. سحر کریمی شهرکی, مهدی خضری, , "تعيين اثرگذاري درمان نوروفيدبک براي بيماران ADHD با استفاده از ويژگيهاي بر مبناي موجک سيگنال EEG", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
4. مهتاب واعضی, مهدی خضری, ندا بهزادفر, , "تعيين عمق بيهوشي با تجزيه مد تجربي سيگنال EEG", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. محمدرضا یوسفی, مهدی خضری, راضیه باقری, رضا جعفری, , "Automatic Detection of Premature Ventricular Contraction Based on Photoplethysmography Using Chaotic Features and High Order Statistics", 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA), Rome, Italy, 2018
    Status: Unavailable PDF
6. وصال مؤید, محمد فیروزآبادی, مهدی خضری, , "Recognition of Music-Induced Emotions Based on Heart-Brain Connectivity", بيست و چهارمين کنفرانس ملي مهندسي زيست پزشکي ايران و دومين کنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشکي , دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی خضری, مهران جاهد, , "Surface Electromyogram Signal Estimation Based on Wavelet Thresholding Technique", 30th Annual International IEEE EMBS Conference, ونکوور، کانادا, 2008
    Status: Available PDF
8. مهدی خضری, مهران جاهد, ناصر ساداتی, , "Neuro-Fuzzy Surface EMG Pattern Recognition for Multifunctional Hand Prosthesis Control", IEEE International Symposium on Industrial Electronics, اسپانيا, 2007
    Status: Available PDF
9. مهدی خضری, مهران جاهد, , "A New Real-Time Fuzzy Inference System for EMG Pattern Recognition Suitable for Hand Prosthesis Control", Ninth International Scientific Conference «Pattern Recognition and Information Processing, مينسک بلاروس, 2007
    Status: Available PDF
10. مهدی خضری, مهران جاهد, , "Introducing a New Multi-Wavelet Function Suitable For sEMG Signal to Identify Hand Motion Commands", 29th Annual Internati onal Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ليون، فرانسه, 2007
    Status: Available PDF
11. مهدی خضری, مهران جاهد, , "A Novel Approach to Recognize Hand Movements Via sEMG Patterns", 29th Annual Internati onal Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society , Lyon, France, 2007
    Status: Available PDF
12. مهدی خضری, مهران جاهد, , "An Inventive Quadratic Time-Frequency Scheme Based on Wigner-Ville Distribution for Classification of sEMG Signals", 6th International Special Topic Conference on ITAB, Tokyo, Japan, 2007
    Status: Available PDF