طرحهای پژوهشی

1. آرش کریمی پور مسعود افرند رسول کلباسی , "خواص ترموفيزيكي و مشخصه هاي حرارتي نانوسيال آب-آلومينيوم در لوله حلزوني راه راه", تاریخ تصویب طرح :1392/11/15, تاریخ خاتمه :1394/02/29
2. مسعود افرند آرش كريمي پور , "طراحي و ساخت يك واحد آب شيرين كن خورشيدي تقطيري با منعكس كننده بيروني", تاریخ تصویب طرح :1390/05/15, تاریخ خاتمه :1395/02/14
3. مسعود افرند امين بهزادمهر آرش كريمي پور , "شبيه سازي يك آب شيرين كن خورشيدي تقطيري جهت نصب در شهر چابهار", تاریخ تصویب طرح :1389/04/15, تاریخ خاتمه :1389/10/28