سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک (تبديل انرژي) دانشگاه سيستان و بلوچستان ايران 1392
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه هاي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 نانوسيال
2 جريان در مقياس ميكرو و نانو
3 انتقال حرارت جابجايي توام
4 تشعشع
5 روش شبكه بولتزمن
6 نانو لوله هاي كربني