اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
نگه دارنده پروب آلتراسونيک براي اندازه گيري تنش هاي الاستيک و پلاستيک 1398 ایران محمد محمدی
جواد جعفری فشارکی
پمپ پيزوالکتريک خنک ساز دومرحله اي 1398 ایران جواد جعفری فشارکی
رضا صارمیان
علی میرزایی دم آبی
سرشعله اجاق‌گاز با هندسه متغير 1397 ایران سید علیرضا علوي طباطبائي
جواد جعفری فشارکی
حمید حميد زارع پور فيروزآبادي