مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. حبیب اله جعفری, سید محمد حسینی, "A new map for the Chebyshev pseudospectral solution of differential equations with large gradients", Numerical Algorithms, Vol 69, 2015, PP.95-108
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حبيب الله جعفري, عبدالا میر کربلایی, , " بررسي پارامترهاي موثر در سبک زندگي جديد بين سه کشور سوئد، ايران و ايتاليا با سه رويکرد متفاوت در مواجهه با بيماري کرونا", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Available PDF
2. H Jaffari, , "حل مسايل پريشنده تکين مرتبه سه به کمک روشهاي شبه طيفي گويا", اولين کنفرانس بين المللي مسايل مقدار مرزي و کاربردها, تبريز, 1397
    Status: Unavailable PDF
3. حبیب اله جعفری, , "يک روش تکراري کاراي بدون مشتق گيري براي حل دستگاه معادلات غير خطي", چهل و هشتمين کنفرانس رياضي ايران, دانشگاه بو علي سينا, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. حبیب اله جعفری, سید محمد حسینی, , "دقت اسپکترالي براي حل هاي داراي دو لايه مرزي و يا چندين شوک ", سيزدهمين کنفرانس بين المللي معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميکي, دانشگاه صنعتي اصفهان, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. حبیب اله جعفری, مرضیه دارابی, , "يک روش تکراري مرتبه شش براي حل دستگاه معادلات غير خطي", ششمين سمينار آناليز عددي و کاربردهاي آن, دانشگاه مراغه, 1395
    Status: Unavailable PDF