دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد
2 رياضيات عالي کارشناسي ارشد
3 رياضي 2 کارشناسي
4 معادلات ديفرانسيل کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 رياضي 2 حساب ديفرانسيل و انتگرال -ريچارد سيلورمن
2 رياضيات عالي رياضي مهندسي پيشرفته-اروين کريزيگ
3 معادلات ديفرانسل معادلات ديفرانسيل - علي اصغر کرايه چيان

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه رياضي عمومي 2 8-15 -
يک شنبه رياضي عمومي 2 8-15 -
دوشنبه رياضي عمومي 2 8-12 -
سه شنبه رياضي عالي 9-13 -