دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 رياضيات عمومي
2 محاسبات عددي
3 معادلات ديفرانسيل
4 رياضي مهندسي
5 رياضيات پيشرفته ارشد
6 محاسبلت عددي پيشرفته ارشد
7 محاسبات عددي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات