دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فرهنگ و تمدن اسلام دکتري
2 جغرافياي تاريخي ايران دکتري
3 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران کارشناسي ارشد
4 سيره نبوي کارشناسي ارشد
5 تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا برآمدن عباسيان کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران کارنامه اسلام-دکتر زرين کوب
2 جغرافياي تاريخي ايران جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي-لسترنج
3 سيره نبوي تاريخ صدر اسلام-دکتر زرگري نژاد
4 تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا برآمدن عباسيان تاريخ ايران بعد از اسلام-دکتر زرين کوب

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يک شنبه فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 10-12 -
دوشنبه فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 10-12/13-15/15-17 -
سه شنبه جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي 13-15 -
چهارشنبه جغرافياي تاريخي ايران 10-12 -