سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق - الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی ارشد برق - الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1382
کارشناسی برق - الکترونيک کاشان ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
پژوهشکر پژوهشکده فاوا - دانشگاه صنعتي اصفهان 1380 1382
مدير تحقيق و توسعه شرکت پروفيل فولادي اصفهان 1380 کنون
مدير بازرگاني خارجي شرکت پروفيل فولادي اصفهان 1388 ممند
عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع استان اصفهان 1390 ممتد
مديرعامل شرکت کهربا پردازش توان 1392 ممند
نايب رئيس کميته جوانان اتاق بازرگاني اصفهان 1392 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 الکترونيک قدرت
2 مبدلهاي سونيچينگ نرم رزنانسي
3 مدارات فرکانس بالا
4 تصحيح ضريب توان
5 منابع تغذيه مينياتوري
6 بازرگاني خارجي