دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سازه بتن آرمه 1 کارشناسي
2 سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي
3 روش اجزاي محدود کارشناسي ارشد
4 پايداري سازه کارشناسي ارشد
5 تئوري ورق و پوسته کارشناسي ارشد
6 رياضيات عالي مهندسي کارشناسي ارشد
7 بهينه سازي سازه ها دکترا
8 تعمير و بازرسي سازه ها کارشناسي
9 سازه هاي فولادي 2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه سازه هاي فولادي 2 8:30-10:00 تدريس
دوشنبه سازه هاي فولادي 2 10:15-11:45 تدريس
چهارشنبه تقويت و بازرسي سازه ها 14:15-15:45 تدريس
پنج شنبه بهينه سازي سازه ها 8:00-10:30 تدريس
پنج شنبه پايداري سازه 10:45-13:00 تدريس
سه شنبه ملاقات حضوري 8:15-14:00 مشاوره و پاسخگويي