کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
لزوم مطالعه اطلاعات ايمني مواد شيميايي،اصول کلي دفع پسماندهاو نحوه مقابله با حوادث در آزمايشگاه(6 ساعت) 1396/02/13 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
روش تدريس مقدماتي(10 ساعت) 1396/07/05 مرکز مطالعات و توسعه پزشکي مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکي
آشنايي با قوانين،مقررات آموزشي و اخلاق حرفه اي 1396/07/04 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکي
کارگاه طراحي پرايمر با نرم افزار Gene Runner (پيشرفته) 1400/03/05 دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه علوم پزشکي تهران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده