سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مخابرات (ميدان) علوم و تحقيقات تهران ايران 1391
کارشناسی ارشد مخابرات (ميدان) شيراز ايران 1386
کارشناسی مخابرات نجف آباد ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1393
مدير گروه مهندسي برق- الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1397
مدير گروه كارشناسي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 ----
مدير گروه كارشناسي ارشد كليه گرايش هاي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فيلتر هاي مايکروويوي
2 طراحي آنتن هاي مايکرو استريپي
3 حل عددي در الکترومغناطيس
4 طراحي تقويت کننده هاي RF
5 روش حل عددي المان محدود