مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدرضا علایی, سبحان امامی کوپائی , محمد حججی , "تأثير ميدان الکترواستاتيکي بر بازده استحصال آب از مه در حضور کلکتور متخلخل فلزي", نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير, Vol 55(1), ۱۴۰۲, PP.45-60
    Status: Available PDF
2. محمد حججی نجف آبادی, امیرحسین رضوانی, نیما عسگری , امیرحسین صادقی , سید جلیل حسینی, "بررسي تجربي اثر زاويه برخورد طوفان فرو وزشي بر سازه مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشي کوچک متحرک", نشريه مهندسي مکانيک, Vol 32(1), ۱۴۰۲, PP.13-29
    Status: Available PDF
3. محمد حججی نجفآبادی, سید محمد حسین رضوی دهکردی, سید علی حسینی, مصطفی پورمحمدی, محسن نوروزی, "بررسي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي نازل همگرا - واگرا در زواياي اريب مختلف", نشريه علمي پژوهشي مهندسي هوانوردي, Vol ۲۴(۱), ۱۴۰۱, PP.۴۵-۵۶
    Status: Available PDF
4. مجید شیرازی, علیرضا شیرنشان, محمد حججی نجف آبادی, "The dispersion of various pollutants emitted from truck and passenger vehicles: a wind‑tunnel study", Environmental Monitoring and Assessment, Vol 195, 2023, PP.1-19
    Status: Unavailable PDF
5. Mahsa Mohammadi, Milad Massoudifarid, Mohammad Hojaji, Arash Karimipour, Jungho Hwang , Massoud Massoudi Farid, "Particle resolved numerical modeling of unsteady forced convection of nanofluid around a porous cuboid with sinusoidal inlet velocity", Zeitschrift fur Naturforschung a, Vol 77(5), 2022, PP.487-506
    Status: Available PDF
6. بهنام رجب زاده, محمد حججی, آرش کریمی پور, "Numerical simulation of forced convection in a bi-disperse porous medium channel by creating new porous micro-channels inside the porous macro-blocks", International Journal of Numerical Methods for Heat, Vol 29-11, 2019, PP.4142-4166
    Status: Unavailable PDF
7. بهنام رجب زاده, محمد حججی, آرش کریمی پور, "Effects of new methods of porosity arrangement on forced convection in a variable BDPM using numerical simulation", International Journal of Thermal Sciences, Vol 146, 2019, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
8. رامین رنجبر, امیرهمایون مقدادی, محمد حججی, "Experimental investigation of heat transfer and friction coefficient of the water/graphene oxide nanofluid in a pipe containing twisted tape inserts u", Experimental Heat Transfer, Vol 31-5, 2018, PP.373–390
    Status: Unavailable PDF
9. Ramin Ranjbarzadeh, َAmir Homayoon Meghdadi Isfahani, Masoud Afrand, Arash Karimipour, Mohammad Hojaji, "An experimental study on heat transfer and pressure drop of water/graphene oxide nanofluid in a copper tube under air cross-flow: Applicable as a heat", Applied Thermal Engineering, Vol 125, 2017, PP.69-79
    Status: Unavailable PDF
10. محمد صالحیفر, مجتبی طحانی, محمد حججی, ارش درتومیان, "CFD modeling for flow field characterization and performance analysis of HGITVC", Applied Thermal Engineering, Vol 103, 2016, PP.291–304
    Status: Unavailable PDF
11. رامین رنجبرزاده, امیرهمایون مقدادی, محمد حججی, "The Analysis of Experimental Process of Production, Stabilizing and Measurement of the Thermal Conductivity Coefficient of Water/Graphene Oxide as", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 5-2, 2016, PP.43-53
    Status: Unavailable PDF
12. محمد حججی نجفآبادی, نیما عسگری, سید جلیل حسینی, امیر حسین رضوانی, بهشاد شریف زاده, "بررسي آزمايشگاهي اثر زاويه برخورد طوفان فرو وزشي کوچک بر سازهي مکعب شکل – قسمت اول: مشاهدات طوفان فرو وزشي کوچک ايستگاهي", نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير, Vol 54(5), 1401, PP.1-23
    Status: Available PDF
13. داود مختاری, محمد حججی , مسعود افرند, "بررسي عددي تجربي حضور برآمدگي نامتعارف در يک نازل همگرا واگرا در رژيم مافوق صوت براي کنترل بردار پيشرانش", نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير, Vol 53(9), 1400, PP.4887-4903
    Status: Available PDF
14. محمد حججی نجف آبادی, ستایش سالارپور, میثم حکیمی, لعیا بابایی پولادی, "بررسي تجربي دو نمونه نگهدارنده پنوماتيک تماسي جديد از نوع دوبعدي و تقارن محوري براي اجسام نرم و متخلخل", نشريه علمي پژوهشي مهندسي هوانوردي, Vol 23(2), 1400, PP.124-135
    Status: Unavailable PDF
15. محمد رضا باباییان, محمد حججی, "Experimental investigation of the penetration effects of opposite dual protuberances on thrust vector of a supersonic C-D nozzle", Modares Mechanical Engineering, Vol 19-7, 1398, PP.1741-1750
    Status: Available PDF
16. داود مختاری, محمد حججی, مسعود افرند, "بررسي تجربي تاثير برآمدگي استوانه اي شکل با ميزان نفوذ متفاوت بر بردار پيش رانش يک نازل همگرا - واگرا در رژيم مافوق صوت", مجله مهندسي مکانيک مدرس, Vol 19-5, 1398, PP.1145-1154
    Status: Available PDF
17. محمدرضا باباییان, محمد حججی, "Experimental Investigation of the Influence of Transverse Dual Protuberances on the Thrust Vector of a Supersonic C-D nozzle", علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک , Vol 31-1, 1398, PP.139-154
    Status: Unavailable PDF
18. محمد رضا صوفیوند, محمد حججی, "بررسي نرم‌افزار متن‌باز PIVlab براي سرعت‌سنجي از روي تصوير ديجيتال ذرات", مجله مهندسي مکانيک, Vol 28-12, 1398, PP.25-31
    Status: Unavailable PDF
19. مجتبی طحانی, محمد حججی, آرش درتومیان, محمد صالحیفر, "مطالعه عددي تأثير نازلهاي امتداديافته بر کاهش پساي دماغه پخ به همراه جت مخالف در جريان مافوق صوت آشفته", مجله مهندسي مکانيک مدرس, Vol 18-3, 1397, PP.259-270
    Status: Available PDF
20. مجتبی طحانی, محمد حججی, آرش درتومیان, محمد صالحیفر, "آناليز عددي اثرات زاويه حمله در جريان مافوق صوت آشفته سه بعدي پيرامون دماغه پخ به همراه تزريق جت مخالف",  ماهنامه مهندسي مکانيک مدرس, Vol 17-3, 1396, PP.355-366
    Status: Unavailable PDF
21. مجتبی طحانی, محمد حججی, محمد صالحیفر, آرش درتومیان, "بررسي عددي اثرات تزريق جت صوتي سيال بر مشخصات ميدان جريان و کارايي کنترل بردار تراست در نازل مافوق صوت",  ماهنامه مهندسي مکانيک مدرس, Vol 15-8, 1394, PP.175-186
    Status: Available PDF
22. محمد حججی, محمد رضا سلطانی, محمد طیبی رهنی, "بررسي تجربي اندرکنش جت مافوق صوت، جريان جانبي مادون صوت و بالک واقع در پايين‌دست جت بر ميدان جريان", مجله مهندسي مكانيك شريف, Vol 28-3, 1391, PP.29-37
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. پویا بیغمیان , محمد حججی نجف آبادی, میثم حکیمی , محمد رضا صوفیوند, , "بررسي تجربي تاثير شعاع فلپ دايرهاي بر بردار پيشرانش يک نازل همگرا با استفاده از پديده کواندا", بيست و يکمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه علم و صنعت, 1401
    Status: Available PDF
2. سجاد رئيسي , محمد حججی نجف آبادی, سید جليل حسيني, , "تاثير تغيير فاصله المانهاي زبري از مولد هاي گردابهاي درتعيين مقياس شبيه سازي باد لايه مرزي", بيست و يکمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه علم و صنعت, 1401
    Status: Available PDF
3. محمدمهدی اسماعیل زاده , محمد حججی نجف آبادی, سید جلیل حسینی, , "بررسي تجربي اثرات فاصله نقطه مبنا از المان هاي زبري سطح بر مقياس بندي اليه مرزي در تونل باد", بيست و يکمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه علم و صنعت, 1401
    Status: Available PDF
4. امیرحسین صادقی , محمد حججی نجفآبادی, سید جلیل حسینی, , "بررسي تجربي اثرات تراکم المان هاي زبري سطح بر مقياس بندي جريان باد اليه مرزي در تونل باد", بيست و يکمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه علم و صنعت, 1401
    Status: Available PDF
5. محمد حججی نجفآبادی, محمدکاظم مویدی, رویا آقامحمدربیع, میثم حکیمی, , "بررسي يک نمونه نگهدارنده پنوماتيکي تماسي جديد تقارن محوري با تزريق همزمان جريان ميان گذر و کنار گذر براي اجسام نرم", بيست و يکمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه علم و صنعت, 1401
    Status: Available PDF
6. محمد حججی نجف آبادی, میثم حکیمی, لعیا بابایی پولادی, ستایش سالارپور, , "بررسي تجربي عملکرد گيرنده تماسي جديد با اجکتور دوگلوگاهه به عنوان نگهدارنده مواد نرم و متخلخل", نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
7. محمد حججی نجف آبادی, ستایش سالارپور , لعیا بابایی پولادی, میثم حکیمی, , " بررسي تجربي يک نگهدارنده پنوماتيک دو بعدي جديد از نوع تماسي براي اجسام نرم و متخلخل", نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
8. محمد حججی نجف آبادی, لعیا بابایی پولادی, ستایش سالارپور, میثم حکیمی, , "بررسي تجربي عملکرد يک گيرنده پنوماتيک تماسي دوبعدي جديد بر مبناي پديده کواندا براي نگهداري مواد نرم و متخلخل ", نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
9. سيدمحمدحسين رضوي, محمد حججي, محسن نورورزي, سيد علي حسيني, مصطفي پورمحمدي, , "مشاهده ي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي از نازل همگرا-واگرا در زواياي اريب مختلف", نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, پنها, 1400
    Status: Unavailable PDF
10. محمد حججی نجف آبادی1و2،سید , محمد حسین رضوی دهکردی, مصطفی پورمحمدی , سیدعلی حسینی, محسن نوروزی, , "بررسي تجربي اثرات تزريق ثانويه بر بردار پيشران يک نازل همگرا-واگرا با زاويه اريب 45 درجه", نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران, 1400
    Status: Available PDF
11. محسن محبی, محمد حججی, , "بررسي تجربي استحصال آب از هواي مرطوب با استفاده از نيروي الکترواستاتيک برروي صفحات مشبک فلزي", بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1399
    Status: Available PDF
12. محمد حججی, محمود صابری فر, , "بررسي تجربي مش استوانه بر استحصال آب از مه با استفاده يونيزاسيون بخار آب", بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1399
    Status: Available PDF
13. محمد حججی, رضا صدرایی, میثم حکیمی, مهدی محبی, , "بررسي اثرات چيدمان توري ها و لانه زنبوري بر شدت آشفتگي يک دمنده جت آزاد", بيست و هشتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2020, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1399
    Status: Available PDF
14. محمدجواد خانیان, امیرهمایون مقدادی, محمد حججی, میثم رسولی, علی ضامن مقصودی, , "مطالعه عددي پارامترهاي تاثيرگذار بر تشکيل حوضچهي مذاب در فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن", هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1398
    Status: Unavailable PDF
15. محمد حججی, محمدرضا صالحی, , "بررسي تجربي اثرات اندازه ي يک سيکلون بر عملکرد آن", بيست و ششميت هماتيش سالانه مهندسي مكانيك, دانشگاه سمنان, 1397
    Status: Available PDF
16. میترا پوررحیم نجف آبادی, محمد حججی, یاسمین حاج نوروز علی, , "محاسبه سينماتيک سقوط دانه کاج", بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, دانشگاه تربيت مدرس, 1396
    Status: Unavailable PDF
17. میترا پور رحیم نجف آبادی, محمد حججی, سید امین باقرزاده, یاسمین حاج نوروز علی, محمد رضا صوفیوند, مهران مختاری, , "مقايسه سينماتيک سقوط دو دانه افرا با هسته کشيده و دايره اي شکل", شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, 1395
    Status: Unavailable PDF
18. محمدرضا صوفیوند, رهام  لویمی, محمد حججی, وحیدرضا سالمی, , "مشاهده جريان دنباله و بررسي تجربي ضرايب فشار سطوح مقطع بال سنجاقک در اعداد رينولدز پايين", چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق مکانيک مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1395
    Status: Available PDF
19. محمدرضا صوفیوند, رهام لویمی, محمد حججی, وحید رضا سالمی, , "بررسي تجربي ميدان جريان اطراف سطوح مقطع بال سنجاقک در اعداد رينولدز پايين با استفاده از تکنيک PIV", چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق مکانيک مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1395
    Status: Unavailable PDF
20. داود مختاری, محمد حججی, مهران مختاری, , "بررسي تجربي تاثير برآمدگي بر بردار پيشرانش در ميکرو نازل همگرا- واگرا", شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, 1395
    Status: Unavailable PDF
21. وحید رضا سالمی, سروش سهرابی, محمد حججی, محمدرضا صوفیوند, , "بررسي تجربي اثرات تزريق ثانويه بر بردار پيشرانش در يک ميکرو نازل همگرا -واگرا", اولين همايش ملي پيشرفتها و چالشها در علوم، مهندسي و فناوري, موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز, 1394
    Status: Unavailable PDF
22. محمد رضا صوفیوند, محمد حججی, علی ابوطالبیان, سروش سهرابی, , "مشاهده جريان حول هندسه هاي دايره و مربع در اعداد رينولدز پايين", پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري, 1394
    Status: Unavailable PDF
23. آسیه صالحی, محمد حججی , سعید طولانی, محمدرضا صوفیوند, , "مشاهده و بررسي ميدان جريان جت هاي چندگانه در جريان آزاد مادون صوت", پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري, 1394
    Status: Unavailable PDF
24. مصطفی رستمی, محمد حججی, محمد رضا صوفیوند, آسیه صالحی, , "مشاهده و بررسي تجربي ميدان جريان ناشي از اختلاط جت‌هاي برخوردي مخالف در جريان آزاد", پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران, تهران، دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري, 1394
    Status: Unavailable PDF
25. محمد رضا صوفیوند , محمد حججی, وحید رضا سالمی, مهران مختاری, , "بررسي تجربي ضريب درگ هندسه‌هاي دايره و مربع با استفاده از سيم داغ و تکنيک PIV در اعداد رينولدز پايين", سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين‏المللي پژوهش‏هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
26. وحیدرضا سالمی, علی ابوطالبیان, محمد حججی, مهران مختاری, , "بررسي تجربي اثرات موقعيت تزريق ثانويه بر بردار پيشرانش در يک ميکرو نازل همگرا واگرا ", اولين همايش ملي پيشرفتها و چالشها در علوم، مهندسي و فناوري, موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز, 1394
    Status: Unavailable PDF