مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. غزاله رسانه, علیرضا حاجیان, مریم هدهدی, روح اله کیمیایی فر, سالواتوره گامبینو, "Monitoring magma migration at Mt. Etna using the Seismic Amplitude Ratio Analysis method", Annuals of Geophysics, Vol 65-4, 2022, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مریم هدهدی, , "شبيه سازي رايانه اي تنش القايي ناشي از مخزن سد کرخه", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. مریم هدهدی, , "کارايي الگوريتم هاي توسعه يافته يادگيري عميق در حوزه پيش بيني زلزله", دومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب, تبريز, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. مریم هدهدی, , "پيش بيني زلزله و يادگيري ماشين ", چهاردهمين همايش ملي تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور, اردبيل, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. مریم هدهدی, , "مدلسازي عددي زلزله القايي ناشي از مخزن سد کرخه", چهاردهمين همايش ملي تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور , اردبيل, 1401
    Status: Unavailable PDF