دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 نقشه کشي صنعتي 1 و 2 - تکنولوژي پلاستيک - قالبهاي فلزي - انيورسال - روشهاي توليد - شکل دهي فلزات - برنامه ريزي فرآيند - کارگاه ماشين ابزار ليسانس - فوق ليسانس

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات