کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
فرايند نوشتن مقالات و چاپ آنها در مجلات آي اس آي 1389/07/20 دانشگاه ملي مالزي دانشگاه ملي مالزي
معنويت و توسعه مخاطب 1390/04/15 مرکز آموزش مديريت دولتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
روش تحقيق کيفي 1395/10/15 دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سيستمهاي رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 1394/05/07 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مديريت دانش و توانمند سازي منابع انساني
آشنايي با ابزارها و تکنيکهاي تحقيقات و چاپ مقالات علمي 1394/05/18 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با آيين نامه جديد ارتقاي اعضا هيات علمي 1395/05/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
The Nitty-Gritty of Research Publishing 1396/09/13 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
ترويج فرهنگ کتاب خواني و معرفي کتب گويا 1397/12/06 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و کتابخانه گوياي طنين مهر
راه هاي افزايش h-index 1400/08/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آيين نگارش و مكاتبات اداري 1400/04/27 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش چاپ مقاله به انگليسي در مجلات علمي: پيشنهاداتي براي جلوگيري از اشتباه و اشکال 1394/12/12 دانشکده علوم انساني- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد
کاربرد ابزارهاي iThenticate و Turnitin در شناسايي و کشف سرقت هاي علمي 1392/09/23 گروه زبان انگليسي- دانشکده علوم انساني- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آ گروه زبان انگليسي- دانشکده علوم انساني- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کاربرد نرم افزارهاي پژوهشي StyleWriter و PaperRater وdtSearch در تحقيقات علوم انساني 1392/09/30 گروه زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گروه زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
معرفي دستورالعملهاي چاپ مقالات بر اساس رهنمودهاي انجمن روانشناسي آمريکا APA 1396/02/11 دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي و مجله شناسي 1396/09/29 دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش نکات نگارشي در نوشتن يک مقاله به زبان انگليسي 1397/09/25 دانشکده کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اصول جمله نويسي و نگارش به زبان انگليسي 1397/11/14 دانشگاه آزاد اسلامي واحد واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد واحد نجف آباد
مقاله علمي: از نگارش تا چاپ 1398/10/01 سالن انتشارات جنگل انتشارات جنگل
از نگارش تا چاپ يک مقاله ISI 1398/11/01 سالن انتشارات جنگل اصفهان انتشارات جنگل اصفهان
اعتبارسنجي مجلات و کنفرانس ها جهت چاپ مقالات 1399/09/29 واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي آمادگي آزمون EPT 1399/10/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش تاليف و انتشار کتاب 1400/09/06 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد