مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مجید امیری, حسن خوش اخلاق, پریناز سادات سجادیان, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان فراتشخيصي بر عملکرد جنسي و مولفه‌هاي تيپ شخصيتي Dدر افراد داراي بيماري قلبي عروقي", دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي, Vol 24-3, ۱۴۰۲, PP.157_174
    Status: Available PDF
2. غلامرضا طالبی, حسن رضایی جمالویی, رضا باقریان سرارودی, حمیدرضا عریضی, "اثربخشي طرحواره درماني هيجاني بر کيفيت زندگي و احساس عامليت بيماران مبتلا به سرطان پستان", تحقيقات علوم رفتاري, Vol 21, ۱۴۰۲, PP.215_227
    Status: Available PDF
3. شیما منصوری فر, حسن رضایی جمالویی, "تاثير الگوهاي ارتباطي خانواده بر کيفيت زندگي با ميانجي‌گري استرس ادراک شده", دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي, Vol 24, ۱۴۰2, PP.190_203
    Status: Available PDF
4. حبیبه فرخی, مجتبی انصاری, حسن رضایی جمالویی, امرالله ابراهیمی, چلیل عرب خردمند, "بررسي اثر بخشي طرحواره درماني بر پذيرش درد، خود کارآمدي درد، شدت درد و تنظيم هيجاني در بيماران تحت جراحي ستون فقرات", بيهوشي و درد, Vol 11-4, ۱۳۹۹, PP.۱۹-۲۹
    Status: Available PDF
5. محمدرضا عابد, زهره رییسی, حسن رضایی جمالویی, مجتبی انصاری شهیدی, "اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻧﺒﺎزان دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن", ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎز, Vol 12(3), ۱۳۹۹, PP.141-147
    Status: Unavailable PDF
6. زهرا توکلی, حسن رضایی جمالویی, حمید کاظمی, محمد هاتف خرمی, ایمان قناعت, "A comparative study of dialectical behavior therapy and aripiprazole on marital instability of in patients with hypersexual", Advanced Biomedical Research, Vol 12, 2023, PP.1-8
    Status: Available PDF
7. لیلا عندلیب, حسن رضایی جمالویی, سید محمد حسن امامی دهکردی, مجتبی انصاری شهیدی دهکردی, "ComparingtheEffectsof PsychodynamicGroupPsychotherapyand Mindfulness-Based Stress ReductiononBodyImageandEmotional Processing in Patients with Colorectal Cancer", jundishapurJournalof ChronicDiseaseCar, Vol ۱۲, 2023, PP.1-8
    Status: Available PDF
8. متین حسن زاده, مجتبی انصاری شهیدی, حسن رضایی جمالویی, امیر حسین راه نجات, "The role of adverse childhood experiences and attachment style in predicting pain perception in women with breast cancer the mediating role of perceived social support", International Journal of Applied Behavioral Sciences, Vol 9(4), 2022, PP.43_35
    Status: Available PDF
9. نیلوفر رفیع الحسینی, حسین زرین, حسن رضایی جمالویی, "Pilot Randomized Controlled Trial of Interpersonal Psychotherapy for Women With Depression in Iran", American Journal of Psychotherapy, Vol 75, 2022, PP.181_185
    Status: Available PDF
10. متین حسن زاده, مجتبی انصاری شهیدی, امیرحسین راه نجات, حسن رضایی جمالویی, "The relationship of adverse childhood experiences and attachment styles with pain perception in patients with cancer", Chronic Diseases Journal, Vol 10-3, 2022, PP.148-56
    Status: Available PDF
11. نگار تیموری, حسن رضایی جمالویی, "Prediction of Social Adjustment Based on Emotional Adjustment and Psychological Cohesion with the mediating Role of Family Resilience", Journal of Positive School Psychology, Vol 6-12, 2022, PP.2133-2126
    Status: Available PDF
12. زهره رييسي, محمدرضا عابد, حسن رضايي جمالويي, مجتبي انصاري شهيدي, "Promoting sexual self-efficacy of men with spinal cord injury using PLISSIT model", Psychology , Vol 13-2, 2022, PP.16-1
    Status: Available PDF
13. محمدرضا عابد, زهره رییسی, حسن رضایی جمالویی, مجتبی انصاری شهیدی, "Addressing Bowel Dysfunction in Men Aging With Spinal Cord Injury", Iranian Rehabilitation Journal, Vol 19(3), 2021, PP.297-306
    Status: Available PDF
14. الهام شفیعی, مسعود دیاریان, حسن رضایی جمالویی, "nvestigating the Structural Model of The Relationship Between Family Performance and Social Interest with The Mediating Role of Self-Differentiation", International Journal of Pharmaceutical Research, Vol 13(1), 2021, PP.5954-5960
    Status: Available PDF
15. شهناز گیلی, سیدعباس حقایق, وحید صادقی, علیرضا قویدل, حسن رضایی, "اتر بخشي درمان هيجان محور بر افسردگي در بيماران کرونر قلبي", Iranian Journal of Health Psychology, Vol 3-1, 2020, PP.91-98
    Status: Available PDF
16. حسن رضائي جمالوئي, "تأثير تلفيق "درمان عقلاني- عاطفي آليس" و "آموزش خوشبيني سليگمن" بر سلامت عمومي و نااميدي در زنان مطلقه مبتلا به اختلال افسردگي", مديريت ارتقاي سلامت, Vol 8-5, 2019, PP.33-40
    Status: Available PDF
17. مرتضی انصاری شهیدی, حسن رضایی جمالویی, مجتبی انصاری شهیدی, "Predicting marital conflicts between couples in Isfahan;The role of defense mechanisms, gender role beliefs and interpersonal emotional regulation", Borneo Research Bulletin, Vol 38, 2019, PP.47-31
    Status: Available PDF
18. مجید امیری, حسن خوش اخلاق, پریناز سجادیان, حسن رضایی, "ثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر عملکرد جنسي و ايمني هيجاني در مردان داراي بيماري قلبي عروقي", خانواده درماني کاربردي, Vol 4, 1402, PP.520_535
    Status: Available PDF
19. کمال مقتدایی, امرالله ابراهیمی, عباس حقایق, حسن رضایی جمالویی, پیمان ادیبی, "بررسي اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر تبعيت از درمان و شدت درد در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک‌پذير", تحقيقات علوم رفتاري, Vol 21, 1402, PP.22-31
    Status: Available PDF
20. لیلا عندلیب, حسن رضایی جمالویی, محمدحسن امامی هکردی, مجتبی انصاری شهیدی, "مقايسه اثربخشي روان درماني گروهي روان پويشي و کاهش استرس براساس بهوشياري بر حس انسجام و اضطراب مرگ در بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ", مجله علوم پزشکي رازي, Vol 30, 1402, PP.138-150
    Status: Available PDF
21. اکرم ایزدی خواه, مجتبی انصاری شهیدی, حسن رضایی جمالویی, عباس حقایق, "اثربخشي درمان ذهن‌آگاهي بر شدت درد و بهزيستي روان‌شناختي در بيماران مبتلا به سردرد ميگرني", روانشناسي تحليلي شناختي, Vol 13_48, 1401, PP.55-67
    Status: Available PDF
22. ملیحه فدایی مقدم, حسن خوش اخلاق, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي زوج‌درماني شناختي مک کي و طرح‌واره درماني بر تکانشگري و بهبود عملکرد رابطه در زوجين داراي تعارض زناشويي شهر قم", پژوهشنامه زنان, Vol 13-1, 1401, PP.139-166
    Status: Available PDF
23. الهام زال, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, "مدل ساختاري بهزيستي روان شناختي براساس نظريه خود فراروي و با ميانجي گري حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به ديابت", دانشور پزشکي, Vol 30(2), 1401, PP.37-49
    Status: Available PDF
24. مریم تات, حسن رضایی جمالویی, مصطفی خانزاده, مجتبی انصاری شهیدی, مهدی طاهری, "آزمون مدل اطلاعات- انگيزش- مهارت‌ رفتاري با توجه به نقش تعديل‌گر هوش هيجاني در زنان با شاخص توده بدني بالاي 25", مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران, Vol ۱۷-3, 1401, PP.۲۵-۳۴
    Status: Available PDF
25. ملیحه فدایی مقدم, حسن خوش اخلاق, حسن رضایی جمالویی, "Comparison of the efficacy of schema based couple therapy and McKay cognitive approach on controlling emotions and conflict resolution styles inconflicting couples", مجله علوم روانشناختي, Vol 21, 1401, PP.1037-1062
    Status: Available PDF
26. ناهید میکلانی, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, ایرج سعیدی, حسین غلامی, "تاثير واقعيت درماني گروهي بر رشد خود مختاري هيجاني و عواطف دانش آموزان", خانواده و پژوهش, Vol 19, 1401, PP.63-78
    Status: Available PDF
27. الهام شفیعی, محمد مسعود دیاریان, حسن رضایی جمالویی, "بررسي مدل ساختاري رابطه باور هاي ارتباطي با علاقه اجتماعي به ميانجيگري خود متمايز سازي", سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت, Vol 6-2, 1401, PP.237-244
    Status: Available PDF
28. سحر باقری, محمد حاتمی, حسن رضایی جمالویی, مسلم عباسی, "مقايسه اثربخشي درمان شناختي و رفتاري مبتني بر خستگي و خوددلسوزي شناختي بر ابعاد خستگي و خودانتقادي بيماران مولتيپل اسکلروزيس", روانشناسي سلامت, Vol 11, 1401, PP.7-30
    Status: Available PDF
29. کمال مقتدایی, امرالله ابراهیمی, سید عباس حقایق, حسن رضایی جمالویی, پیمان ادیبی, "بررسي اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر تنظيم هيجاني و ادراک درد بيماران در زنان مبتلا به سندروم روده تحريک پذير", خانواده درماني کاربردي, Vol 3-3, 1401, PP.176-191
    Status: Available PDF
30. الهام ذال, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, "مدل ساختاري خود مراقبتي بر اساس خودفراروي با ميانجي‌گري حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به ديابت", دانشور پزشکي, Vol 30, 1401, PP.11_۲۲
    Status: Available PDF
31. لیلا اقدم, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, "اثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان پستان", مجله علوم پزشکي مشهد, Vol 65, 1401, PP.1111-1124
    Status: Available PDF
32. افسانه هنردار, مجتبی انصاری شهیدی, امیر حسین راه نجات, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي و درمان شناختي-رفتاري، بر خوردن هيجاني در افراد چاق", سلامت و جامعه, Vol 16-4, 1401, PP.1-16
    Status: Available PDF
33. سحر باقری, محمد حاتمی, حسن رضایی جمالویی, مسلم عباسی, "اثربخشي آموزش خوددلسوزي شناختي بر ابعاد خستگي، خودانتقادي و اجتناب هيجاني بيماران ام. اس", مطالعات روانشناسي باليني, Vol 12-47, 1401, PP.165_202
    Status: Available PDF
34. لیلا اقدم, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, "اثربخشي شفقت درماني بر تصوير بدني، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بيماران مبتلا به سرطان پستان", مجله دانشکده پزشکي مشهد, Vol 65, 1401, PP.2599-2612
    Status: Available PDF
35. مریم جوادی, رهره رییسی, حسن رضایی جمالویی, "بررسي و مقايسه ميزان اثربخشي درمان شناختي رفتاري و طرحواره درماني بر خودشفقت ورزي زنان و مردان مبتال به ديابت نوع", خانواده درماني کاربردي, Vol 2(1), 1400, PP.244-261
    Status: Available PDF
36. مریم تات, حسن رضایی جمالویی, مصطفی خانزاده, مجتبی انصاری شهیدی, مهدی طاهری, "مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت رفتاري با توجه به نقش تعديل‌گر تکانشگري در زنان با شاخص توده بدني بالاي ۲۵", تحقيقات علوم رفتاري, Vol -419, 1400, PP.۷۰۶-۶۹۶
    Status: Available PDF
37. فرح دخت ساسانیان, حسن رضایی جمالویی, مجتبی انصاری شهیدی, فاطمه نیک پرور, "مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مبتني بر شفقت به خود و طرحواره درماني بر بهزيستي روان‌شناختي در زنان مبتلا به سندرم خستگي مزمن و آسيب ديده از خشونت شريک زندگي", پرستار و پزشک در رزم, Vol 9, 1400, PP.74-87
    Status: Available PDF
38. نازنین لاهیجانیان, حسن رضایی جمالویی, "مدل‌يابي روابط ساختاري الکسي‌تايميا با افسردگي به ميانجي‌گري کيفيت خواب در بيماران رماتيسم مفص", مجله علوم پزشکي مشهد, Vol 64(6), 1400, PP.3424-3439
    Status: Available PDF
39. حسن رضایی جمالویی, بهزاد شوقی, اشرف باباخانلو, "مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و آرام‌سازي رواني-حرکتي به شيوه دوسا بر علائم بهبودي سلامت جسماني و بهزيستي رواني در بيماران مبتلا به ام. اس.", پزشک و پرستار در رزم, Vol 9(32), 1400, PP.100-112
    Status: Available PDF
40. اشرف خرمی راد, مجتبی انصاری شهیدی, حسن رضایی جمالویی, پروانه صادقی مقدم, "تأثير مداخله مبتني بر ذهن آگاهي بر افسردگي پس از زايمان در مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان", مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار, Vol 28(4), 1400, PP.509-520
    Status: Available PDF
41. سجاد امینی منش, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, سهیلا انصاری, شیما منصوری فر, "اثربخشي اموزش توانمندي هاي روانشناسي مثبت بر اميد به زندگي نوجوانان دختر", زن و جامعه, Vol 12-47, 1400, PP.45-56
    Status: Available PDF
42. شیما منصوری فر, حسن رضایی جمالویی, محمدحسن امامی, "دليابي روابط ساختاري الگوهاي ارتباطي خانواده با کيفيت زندگي به ميانجيگري ادراک درد در بيماران التهابي روده", مجله بيهوشي و درد, Vol 12(1), 1400, PP.55-67
    Status: Available PDF
43. مریم تفنگچی, زهره رییسی, امیر قمرانی, حسن رضایی جمالویی, "تدوين بسته ارتقاي تحمل پريشاني و مقايسه اثربخشي آن با درمان مبتني بر شفقت بر خودانتقادي، ترس از ارزيابي * منفي و اضطراب در زنان مبتلا به سردردهاي تنشي", مجلۀ علوم روانشناختي, Vol 20-10, 1400, PP.616-603
    Status: Available PDF
44. افسانه بدری زاده, حسن رضایی جمالویی, مصطفی خانزداده, سعید فروغی, ماندانا ساکی, "تبعيت از درمان دارويي در بيماران ديابتي نوع 2 و عوامل مرتبط با آن", يافته, Vol 23(2), 1400, PP.۱-۱۰
    Status: Available PDF
45. افسانه بدری زاده, حسن رضایی جمالویی, مصطفی خانزاده, سعیده فروغی, ماندانا ساکی, "پيش بيني تبعيت از درمان دارويي بر اساس حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي در بيماران ديابتي نوع 2", يافته, Vol 23 (, 1400, PP.13-24
    Status: Available PDF
46. مریم تفنگچی, زهره رییسی, امیر قمرانی, حسن رضایی جمالویی, "رابطه علّي شفقت به خود و خود انتقادي در بيماران زن مبتلا به سردردهاي تنشي با کاربرد مدل معادلات ساختاري", بيهوشي و درد, Vol 12 (2, 1400, PP.62-77
    Status: Available PDF
47. فاطمه هادیان, حسن رضایی جمالویی, "بررسي مدل ساختاري رابطه بين باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي دانشجويان مبتلا به اختلال فوبي اجتماعي نقش ميانجيگر حساسيت اضطرابي", پژوهش هاي روانشناسي باليني و مشاوره, Vol 11(1), 1400, PP.115-134
    Status: Available PDF
48. مریم تفنگچی, زهره رییسی, امیر قمرانی, حسن رضایی جمالویی, "ويژگيهاي روانسنجي مقياس چند بعدي تحمل پريشاني DTS در بين زنان مبتال به سردردهاي تنشي ", بيهوشي و درد, Vol 12(4), 1400, PP.34-43
    Status: Available PDF
49. افسانه بدری زاده, حسن رضایی جمالویی, مصطفی خانزاده, سعید فروغی, ماندانا ساکی, "بررسي نقش حمايت اجتماعي و مؤلفه هاي آن درپيروي از درمان دارويي در بيماران ديابتي نوع ۲ شهر خرمآباد", مجله پرستاري و مامايي, Vol 19(9), 1400, PP.696-703
    Status: Available PDF
50. مدینه قاسم نژاد, عباس حقایق, سعید جهانیان, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري و آموزش تمرينات تنفسي ديافراگمي بر علائم پانيک زنان مبتال به آسم", مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام, Vol 29(6), 1400, PP.11_19
    Status: Available PDF
51. زهرا ادیبی, مجتبی انصاری, امیرحسین راه نجات, حسن رضایی, "اثربخشي شناخت‌درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي بر استرس شغلي و بهزيستي روان‌شناختي در کارکنان داراي فرسودگي شغلي شرکت گاز شهر اصفهان", پرستار و پزشک در رزم, Vol (27)8, 1399, PP.78-70
    Status: Available PDF
52. اکرم ایزدی خواه, مجتبی انصاری, حسن رضایی جمالویی, سید عباس حقایق, "مقايسه اثر بخشي درمان ذهن‌آگاهي و ريلکسيشن بر شدت درد در بيماران مبتلا به سر درد هاي ميگرني", بيهوشي و درد, Vol 11-3, 1399, PP.۲۸-42
    Status: Available PDF
53. حسن رضايي جمالويي, مهدي طاهري, جعفر حسني, مهين كريمي, مسلم ميركريمي, "اثربخشي آموزش حافظه كاري بر ابعاد افسردگي دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري", تحقيقات نظام سلامت, Vol 16-1, 1399, PP.28-21
    Status: Available PDF
54. اشرف خرمي راد, مجتبي انصاري شهيدي, حسن رضايي جمالويي, پروانه صادقي مقدم, "تأثير مراقبت تکاملي تلفيق شده با ذهن آگاهي بر استرس مادري و پيوند با نوزادان نارس بستري در بخش ويژه نوزادان", مجله دانشگاه علوم پزشکي قم, Vol 14-1, 1399, PP.61-73
    Status: Available PDF
55. سوسن، دادخواه , مجتبی انصاری شهیدی, حسن، رضایی جمالویی, امیر محسن راه نجات, "تأثير واقعيت مجازي ‌‌(‌خلق رويا) بر ميزان شادکامي سالمندان زن.", ابن سينا, Vol 22-3-, 1399, PP.40-46
    Status: Available PDF
56. راضيه ادينه, حسن رضايي, "قدرداني از خدا و هوش معنوي عواملي اثرگذار بر افزايش تحمل ناکامي دانشجويان ايراني", نشريه اسلام و سلامت, Vol 5-2, 1399, PP.27-34
    Status: Available PDF
57. سوسن دادخواه, مجتبی انصاری شهیدی, حسن رضایی جمالویی, امیرحسین راه نجات, "اثر‌بخشي واقعيت مجازي ‌(‌خلق رويا) بر تاب‌آوري سالمندان زن", پرستار و پزشک در رزم, Vol (28)8, 1399, PP.۲۴-۳۲
    Status: Available PDF
58. شهناز گیلی, وحید صادقی فیروزآبادی, عباس حقایق, علیرضا علیزاده, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي درمان هيجان مدار و درمان تحريک الکتريکي مستقيم فراجمجمهاي بر اضطراب و افسردگي بيماري عروق كرونر قلبي", روانشناسي سلامت, Vol 9-4, 1399, PP.616-603
    Status: Available PDF
59. سیده مدینه قاسم نژاد, سید عباس حقایق, سعید جهانیان, حسن رضایی جمالویی, "مقايسه اثربخشي درمان شناختي–رفتاري و آموزش تمرينات تنفسي ديافراگمي بر کيفيت خواب زنان مبتلا به آسم", فصل‌نامه علمي-پژوهشي سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت, Vol 4(4), 1399, PP.58-66
    Status: Available PDF
60. شیما منصوری فر, حسن رضایی جمالویی, مهدی طاهری, سجاد امینی منش, "پيش بيني کننده هاي مصرف ترياک در نوجوانان عوامل فردي خانوادگي و اجتماعي", روانشناسي اجتماعي, Vol 13-55, 1399, PP.1-14
    Status: Available PDF
61. نرگس‌ زمانی, حسن رضایی جمالویی, زهرا بهبودی مقدم, مهدی کوشکی, حمیدرضا پیکری, "تعيين تاثير مداخله مشاوره‌اي زوجي مبتني بر عملکرد جنسي (خستگي جنسي، تمايل جنسي، احقاق جنسي، ناکامي ‌در روابط جنسي) زنان مبتلا به ديابت نوع۱", خانواده و بهداشت, Vol 10(3), 1399, PP.65-82
    Status: Available PDF
62. نرگس زماني, حسن رضايي جمالويي, زهره بهبودي مقدم, مهدي كوشكي, حميدرضا پيكري, "تبيين نگراني هاي سلامت زنان مبتلا به ديابت: يك مطالعه تركيبي", پرستاري ديابت, Vol 7-3, 1398, PP.۸۵۷-۸۷۶
    Status: Unavailable PDF
63. زينب حسيني, مجتبي انصاري شهيدي, محمدرضا روان بد, حسن رضايي , محبوبه رمضان زاده, " اثر بخشي معنويت درماني بر سبک زندگي ارتقا دهنده سلامت در افراد مبتلا به سرطان پستان با گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون ", فصلنامه پرستار در رزم, Vol 7-24, 1398, PP.5-12
    Status: Available PDF
64. حسن رضايي, جعفر حسني, محممد نورمحمدي, شيما منصوري فر, "تاثير سبك هاي دلبستگي در سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان", مطالعات آموزشي و آموزشگاهي, Vol 8-21, 1398, PP.27-42
    Status: Unavailable PDF
65. اكرم ايزدي خواه, مجتبي انصاري شهيدي, حسن رضايي جمالويي, عباس حقايق, "اثربخشي درمان ذهن‌آگاهي بر نشاط ذهني و نظم‌جويي شناختي هيجان در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني", دانشگاه علوم پزشکي مشهد, Vol 62-5, 1398, PP.1777-1764
    Status: Available PDF
66. حبیبه فرخی, مجتبی انصاری شهیدی, حسن رضايي, امرالله ابراهیمی, جلیل عرب خردمند, "بررسي مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و طرحواره درماني بر پذيرش درد و خودکارآمدي درد دربيماران تحت جراحي ستون فقرات", بيهوشي و درد, Vol 10-4, 1398, PP.89-96
    Status: Available PDF
67. زينب حسيني, مجتبي انصاري شهيدي, محمدرضا روانبد, حسن رضايي, محبوبه رمضان زاده, "بررسي اثربخشي معنويت‌درماني بر الکسي‌تايمي در افراد مبتلا به سرطان پستان با گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون", مجله مطالعات ناتواني, Vol 9, 1398, PP.1-8
    Status: Available PDF
68. سجاد اميني منش, محبوبه حسيني فرد, عليرضا پورخاني, حسن رضایی جمالویی, "پيش بيني خواب آلودگي رانندگان بر اساس فرسودگي شغلي، كيفيت خواب و راهبردهاي مقابله اي", راهور, Vol 8-30, 1398, PP.85-102
    Status: Available PDF
69. زهرا طاهري, حسن رضايي, سعيد زماني, "تأثير آموزش تحمل پريشاني بر توانايي تنظيم هيجاني و بهبود نارسايي هيجاني مبتلايان به اختلال نيمه باليني خودارضايي", فصلنامه سلامت روان کودک, Vol 6-1, 1398, PP.50-65
    Status: Unavailable PDF
70. حسن رضايي, جعفر حسني, محمد نورمحمدي, "نقش سبك هاي دلبستگي در رفتارهاي پرخطرنوجوانان پسر مقطع متوسطه", دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي, Vol 20-1, 1398, PP.112-121
    Status: Unavailable PDF
71. حسن رضائي جمالوئي, جعفر حسني, عليرضا مرادي, علي فتحي آشتياني, "نقش فراتشخيصي و وابسته به تشخيص پنج عامل بزرگ شخصيت در رفتارهاي پرخطر نوجوانان", فصلنامه خانواده و پژوهش, Vol 15-4-, 1397, PP. ۱۲۱-۱۴۴
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. نیلوفر رفیع الحسینی, حسن رضایی جمالویی, , "بررسي روايي و پاييني پرسشنامه تعادل کار سلامت در پرستاران بيمارستان خصوصي اصفهان ", اولين کنفرانسي المللي روانشناسي علوم اجتماعي علوم تربيتي و فسلفه, موسسه اموزش عالي راه دانش بابل, 1402
    Status: Available PDF
2. نازنین لاهیجانیان, حسن رضایی جمالویی, , "الکسي تايميا با ادراک درد در بيماران مبتلا به رماتيسم مفصلي", همايش ملي علوم انساني کاريردي و زندگي معاصر, دانشگاه آيت الله بروجردي, 1401
    Status: Available PDF
3. حسن رضایی جمالویی, فاطمه هادی پور , , "پيشبيني نشانه هاي فوبي اجتماعي بر اساس باورهاي فراشناختي، ذهن آگاهي و حساسيت اضطرابي در دانشجويان", همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري, موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام, 1400
    Status: Available PDF
4. نازنین لاهیجانیان, حسن رضایی جمالویی , , "مدل يابي روابط ساختاري سبک هاي مقابله‌اي ادراک درد به ميانجي گيري افسردگي در بيماران رماتيسم مفصلي", همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري, موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام, 1400
    Status: Available PDF
5. شیما منصوری فر, حسن رضایی جمالویی, سید محمد حسن امامی, , "رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با کيفيت زندگي", همايش ملي پژوهش هاي نوين در روانشناسي و علوم رفتاري, موسسه آموزش عالي علامه فيض الاسلام, 1400
    Status: Available PDF