مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امیر شمس, الهه مسائلی, حامد قمی, "Biomimetic surface modification of Three-dimensional printed Polylactic acid scaffolds with custom mechanical properties for bone reconstruction", Journal of Biomaterials Applications, Vol 37-6, 2023, PP.1042-1053
    Status: Unavailable PDF
2. سعيده صالحي, حامد قمي, سيد علي حسن زاده, نرجس كوپايي, محمد خدايي, "The effect of polyethylene glycol on printability, physical and mechanical properties and osteogenic potential of 3D-printed poly (L-lactic acid)/ polyethylene glycol scaffold for bone tissue engineering", International Journal of Biological Macromolecules, Vol 221, 2022, PP.1325-1334
    Status: Unavailable PDF
3. ساناز قاسمی, حامد قمی, "Investigation of applying chitosan coating on antibacterial and biocompatibility properties of bredigite/titanium dioxide composite scaffolds", Journal Of Biomaterials Applications, Vol 36-3, 2021, PP.406-418
    Status: Unavailable PDF
4. عباس صابری, حمیدرضا بخششی راد, ابراهیم کرمیان, مسعود کثیری, حامد قمی, "A study on the corrosion behavior and biological properties of polycaprolactone/ bredigite composite coating on biodegradable Mg-Zn-Ca- GNP nanocompos", Progress in Organic Coatings, Vol 147, 2020, PP.105822
    Status: Unavailable PDF
5. عباس صابری, حمیدرضا بخششی راد, ابراهیم کرمیان, مسعود کثیری, حامد قمی, "Magnesium-graphene nano-platelet composites: Corrosion behavior, mechanical and biological properties", Journal of Alloys and Compounds, Vol 821, 2020, PP.153379
    Status: Unavailable PDF
6. مریم عبدالهی اصل, حامد قمی, "Fabrication of highly porous merwinite scaffold using the space holder method", International Journal of Materials Research, Vol 111-9, 2020, PP.711-718
    Status: Unavailable PDF
7. حامد قمی, رحمت الله عمادی, "Fabrication of bioactive porous bredigite (Ca7MgSi4O16) scaffold via space holder method", International Journal of Materials Research, Vol 109, 2018, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
8. فاطمه شامرادی, رحمت الله عمادی, حامد قمی, "Fabrication of monticellite-akermanite nanocomposite powder for tissue engineering applications", Journal of Alloys and Compounds, Vol 693, 2017, PP.601-605
    Status: Unavailable PDF
9. حامد قمی, رحمت الله عمادی, شقایق حقجوی جوانمرد, "Preparation of nanostructure bioactive diopsides caffolds for bone tissue engineering by two near net shape manufacturing techniques", Materials Letters, Vol 167, 2016, PP.157-160
    Status: Unavailable PDF
10. محمد خدایی, محمود مراتیان, امید صوابی, محمدحسین فتحی, حامد قمی, "The side effects of surface modi fi cation of porous titanium implant using hydrogen peroxide: Mechanical properties aspects", Materials Letters, Vol 178, 2016, PP.201-204
    Status: Unavailable PDF
11. حامد قمی, رحمت الله عمادی, شقایق حقجوی جوانمرد, "Fabrication and characterization of nanostructure diopside scaffolds using the space holder method: Effect of different space holders and compaction p", MATERIALS , Vol 91, 2016, PP.193-200
    Status: Unavailable PDF
12. سرور صادق زاده, رحمت الله عمادی, حامد قمی, "MECHANICAL ALLOYING SYNTHESIS OF FORSTERITE-DIOPSIDE NANOCOMPOSITE POWDER FOR USING IN TISSUE ENGINEERING", CERAMICS-SILIKATY, Vol 59, 2015, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
13. سید مهدی میرهادی, حامد قمی, رحمت الله عمادی, "CHARACTERIZATION OF HIGHLY POROUS 63S BIOACTIVE GLASS SCAFFOLDS FABRICATED BY TWO FOAMING METHODS", CERAMICS-SILIKATY, Vol 59, 2015, PP.194-201
    Status: Unavailable PDF
14. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, "Effect of the composition of hydroxyapatite/bioactive glass nanocomposite foams on their bioactivity and mechanical properties", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, Vol 47, 2012, PP.3523-3532
    Status: Unavailable PDF
15. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, "Fabrication and characterization of triple nano bioceramic composite foam", JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, Vol 46, 2012, PP.1809-1817
    Status: Unavailable PDF
16. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, "Fabrication and characterization of bioactive glass/hydroxyapatite nanocomposite foam by gelcasting method", CERAMICS INTERNATIONAL, Vol 37, 2011, PP.1819-1824
    Status: Unavailable PDF
17. حامد قمی, مهران جابرزاده, محمدحسین فتحی, "Novel fabrication of forsterite scaffold with improved mechanical properties", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Vol 509, 2011, PP.163-168
    Status: Unavailable PDF
18. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, "Preparation of nanostructure hydroxyapatite scaffold for tissue engineering applications", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol 58, 2011, PP.642-650
    Status: Unavailable PDF
19. حامد قمی, آزاده سپیانی, مرجان میرحاج, "ساخت و بررسي خواص داربست کيتوسان/ پلي وينيل پيروليدون حاوي کتيرا به روش خشکاندن انجمادي", فرايندهاي نوين در مهندسي مواد, Vol 14-1, 1399, PP.27-43
    Status: Unavailable PDF
20. امیر شمس, حامد قمی, "چاپگرهاي سه بعدي با فناوري ساخت رشته هاي مذاب", پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران, Vol 4-1-1, 1398, PP.27-33
    Status: Unavailable PDF
21. امیر شمس, الهه مسائلی, حامد قمی, محمدحسین بیگی, "ساخت داربست هاي پليمري مهندسي بافت توسط چاپگرهاي سه بعدي", پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران, Vol 4-3-1, 1398, PP.65-76
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مرجان میرحاج, حامد قمی, محمدرضا توکلی, آزاده سپیانی, شهرام غفاریون, , "تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به سلول استخواني بر روي داربست (کيتوسان/ پلي وينيل پيروليدون/ کتيرا)", نهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. آزاده سپیانی, حسین عباس تبار آهنگر, حامد قمي, مرجان میرحاج, , "ساخت وبررسي خواص آنتي باکتريال داربست (کيتوسان/پلي وينيل پيروليدون)/ کتيرا در مهندسي بافت پوست", هفتمين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. حامد قمی, احمد رضا قاسمی امینه, مهدی طاقه دلشاد, , "نانوذرات براي تصوير برداري پزشکي", کنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن ايران, دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. حامد قمی, مهدی طاقه دلشاد, احمدرضا قاسمی امینه, محمدصالح خضری, , "Vascular Tissue Engineering: Promising Approach in Small Diameter Blood Vessel Regeneration", 1st International Iranian Tissue Engineering and Regenerative Medicine Congress, تهران, 2018
    Status: Unavailable PDF
5. حامد قمی, احمدرضا قاسمی امینه, حسین مستاجران, امیرحسین لنجانیان, مهدی طاقه دلشاد, , "بيومواد نانو ساختار براي اندام ها و بافت هاي مصنوعي", پانزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي, دانشگاه آزاد اسلامي کرج, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. حامد قمی, , "PREPARATION OF MECHANICALLY COMPETENT, BIOACTIVE, AND BIORESORBABLE NANOCOMPOSITE FOAMS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS", 1st Iinternational Symposium on Nanotechnology, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
7. عارفه مومنی, حامد قمی, سید علی حسن زاده تبریزچی, , "A review on nanostructure Mg-containing bioactive silicate-based ceramics for biomedical applications", 1stIinternational Symposium on Nanotechnology, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
8. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, , "تأثير ترکيب شيميايي برروي خواص مکلنيکي و زيست‌فعالي فوم هاي کامپوزيتي نانوساختار توليد شده از جنس هيدروکسي‌آپاتيت و شيشه زيست‌فعال", پنجمين همايش مشترک مهندسي و علم مواد, دانشگاه صنعتي اصفهان, 1390
    Status: Unavailable PDF
9. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, , "ساخت فوم کامپوزيتي بيوسراميکي نانوساختار براي کاربردهاي پزشکي", هشتمين همايش دانشجويي فناوري نانو, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, 1389
    Status: Unavailable PDF
10. حامد قمی, محمدحسین فتحی, حسین ادریس, , "توليد و مشخصه يابي فوم کامپوزيتي بيوسراميکي نانوساختار براي کاربرد در مهندسي بافت", هفدهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1389
    Status: Unavailable PDF