دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 شيمي فيزيک کارشناسي
2 خواص فيزيکي مواد 2 کارشناسي
3 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي کارشناسي
4 خواص مکانيکي مواد 1 کارشناسي
5 مقدمه اي بر کاربرد مواد در پزشکي کارشناسي
6 اصول سيستم هاي راديولوژي و تصويرگر پزشکي کارشناسي
7 داربست در مهندسي بافت کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات