طرحهای پژوهشی

1. اعظم قاسمی علیرضا مسیبی مهدی مسیبی نيما جمشيدي , "بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي و هندسي مواد هايپر الاستيك بكار رفته در كفي كفش بيماران ديابتي به كمك روش اجزاء محدود", تاریخ تصویب طرح :1391/12/08, تاریخ خاتمه :1393/10/09