مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سجاد شیخی, اعظم قاسمی, سید محمد سجادی, محمد هاشمیان, "Comparison of the mechanical characteristics of produced nanofibers by electrospinning process based on different collectors", Heliyon, Vol 10, 2024, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
2. سهیل اویسی, اعظم قاسمی, مهدی صالحی, سید علی افتخاری, سعید ضیایی راد, "Analytical determination of non-local parameter value to investigate the axial buckling of nanoshells affected by the passing nanofluids and their velocities considering various modified cylindrical shell theories", Chinese Physics B, Vol 32-4, 2023, PP.046201-1-18
    Status: Unavailable PDF
3. سهیل اویسی, مهدی صالحی, اعظم قاسمی, سید علی افتخاری, سعید ضیایی, "Energy harvesting of nanofluid-conveying axially moving cylindrical composite nanoshells of integrated CNT and piezoelectric layers with magnetorheological elastomer core under external fluid vortex-induced vibration", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol 572, 2023, PP.1-28
    Status: Unavailable PDF
4. سهیل اویسی, اعظم قاسمی, مهدی صالحی, سید علی افتخاری, سعید ضیایی, "Nonlinear Buckling Analysis of Cylindrical Nanoshells Conveying Nano-Fluid in Hygrothermal Environment", ESC Advances, Vol 2, 2023, PP.1-18
    Status: Unavailable PDF
5. مصطفی حسینی, اعظم قاسمی, "Using of Thermoplastic Polyurethane Granule (TPU) as a Reinforcing Phase and Self-Healing Agent in a Polymer Composite Resin Epoxy to Exhibit Mechanical Properties Recovery", Journal of Advanced Materials and Processing, Vol (2)10, 2022, PP.47-58
    Status: Unavailable PDF
6. سهیل اویسی, اعظم قاسمی, مهدی صالحی, علی افتخاری, سعید ضیایی راد, "Hydro–Hygro–Thermo–Magneto–Electro elastic wave propagation of axially moving nano-cylindrical shells conveying various magnetic-nano-fluids resting on the electromagnetic-visco-Pasternak medium", Thin-Walled Structures, Vol 173, 2022, PP.108926
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی ایمانیان, مهدی کرباسیان, اعظم قاسمی, "Managed Pressure Drilling Using Integrated Process Control", Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology , Vol 9-2, 2020, PP.31-60
    Status: Unavailable PDF
8. مهدی ایمانیان, اعظم قاسمی, مهدی کرباسیان, "A Novel Methodology for Monitoring and Control of Non Stationary Processes Using Model-Based Control Charts (Case Study: bottomhole Pressure during Dr", International Journal of Industrial Engineering, Vol 31-1, 2020, PP.143-160
    Status: Unavailable PDF
9. علیرضا حیدری, اعظم قاسمی, امیر عطریان, "A numerical and experimental investigation of temperature effects on the formability of AA6063 sheets using different ductile fracture criteria", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol 106, 2020, PP.2595-2611
    Status: Unavailable PDF
10. مصطفی کریمی, اعظم قاسمی, امیر عطریان, میثم وهابی, "Compensation of stress intensity factors in hollow cylinders containing several cracks under torsion by electro-elastic coating", Applied Mathematics and Mechanics, Vol 40(9), 2019, PP.1335–1360
    Status: Unavailable PDF
11. سینا سازش, اعظم قاسمی, رضا ابراهیمی, محمد خدایی, "Fabrication and characterization of nHA/titanium dental implant", Materials Research Express, Vol 6-4, 2019, PP.045060
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی ایمانیان, اعظم قاسمی, مهدی کرباسیان, "Bit Pressure Control during Drilling Operations Using a Direct Fuzzy Adaptive Controller", International Journal of Fuzzy Systems, Vol 21(2), 2019, PP.488-502
    Status: Unavailable PDF
13. علیرضا وحدتی, مهدی صالحی, میثم وهابی, جواد جعفری, اعظم قاسمی, "Fracture analysis of piezoelectromagnetic medium with axisymmetric cracks", Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol 104, 2019, PP.102337
    Status: Unavailable PDF
14. منصور ستاریان, اعظم قاسمی, "IDENTIFYING THE POLY METHYL METHACRYLATE BEHAVIOR DURING FREE THERMOFORMING USING EXPERIMENTAL TESTS AND NUMERICAL SIMULATION", Journal of Theoretical And Applied Mechanics (warsaw), Vol 57(4), 2019, PP.909-921
    Status: Unavailable PDF
15. مهدی نوروزی, امیر عطریان, اعظم قاسمی, میثم وهابی, "Torsion analysis of infinite hollow cylinders of functionally graded materials weakened by multiple axisymmetric cracks", Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol 96, 2018, PP.811-819
    Status: Unavailable PDF
16. فرزانه عبداللهی, اعظم قاسمی, "Surface and Nonlocal Effects on Coupled In-Plane Shear Buckling and Vibration of Single-Layered Graphene Sheets Resting on Elastic Media and Thermal E", Journal of Mechanics, Vol 34(6), 2018, PP.847-862
    Status: Unavailable PDF
17. روح الله قائد امینی, اعظم قاسمی, امیر عطریان, "A comparative experimental study for determination of residual stress in laminated composites using ring core, incremental hole drilling, and slitting", materials research express, Vol 6-2, 2018, PP.025205
    Status: Unavailable PDF
18. رضا بقایی نیا, اعظم قاسمی, "Simulated and experimental investigation of the airfoil contour forming of 301 austenitic stainless steel considering the springback", International Journal of Mechanical and Materials Engineering, Vol 13(1), 2018, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
19. اعظم قاسمی, محسن حسنی, سهیل اویسی, "Comparison of nonlinear Von Karman and Cosserat theories in very large deformation of skew plates", International Journal of Advanced Structural Engineering, Vol 10, 2018, PP.73-84
    Status: Unavailable PDF
20. مهدی ایمانیان, اعظم قاسمی, مهدی کرباسیان, "Bit pressure control during drilling operation using engineering process control", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol 40(18, 2018, PP.2193-2202
    Status: Unavailable PDF
21. علیرضا حیدری, اعظم قاسمی, امیر عطریان, "Numerical and experimental investigation of forming limit diagrams of aluminum alloy sheets using Ayada ductile fracture criterion and the second de", Latin American journal of Solids and Structures, Vol 15(9), 2018, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
22. مهدی نوروزی, اعظم قاسمی, امیر عطریان, میثم وهابی, "Multiple cylindrical interface cracks in FGM coated cylinders under torsional transient loading", Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol 97, 2018, PP.264-258
    Status: Unavailable PDF
23. مهدی ایمانیان, اعظم قاسمی, مهدی کرباسیان, "Monitoring and control of bottomhole pressure during surge and swab operations using statistical process control", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol 40-8, 2018, PP.894-904
    Status: Unavailable PDF
24. علی احمدی, اعظم قاسمی, "Investigation both actions of elastic foundation parameters and small scale effect on axisymmetric bending of annular single-layered graphene sheet re", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol 103, 2018, PP.208-266
    Status: Unavailable PDF
25. سهیل اویسی, اعظم قاسمی, "Longitudinal and transverse wave propagation analysis of stationary and axially moving carbon nanotubes conveying nano-fluid", Applied Mathematical Modelling, Vol 60, 2018, PP.460–477
    Status: Unavailable PDF
26. روح الله قائد امینی, اعظم قاسمی, امیر عطریان, "Ring-core method in determining the amount of non-uniform residual stress in laminated composites: experimental, finite element and theoretical evalua", Archive of Applied Mechanics, Vol 88, 2018, PP.755-767
    Status: Unavailable PDF
27. لیلا جمالی, اعظم قاسمي, "Fundamental frequency analysis of rectangular piezoelectric nanoplate under in-plane forces based on surface layer, non-local elasticity, and two vari", Micro , Vol 13-1, 2018, PP.47-53
    Status: Unavailable PDF
28. اعظم قاسمی, مصطفی یزدانی, محمد هدایتی, "An Investigation into the Application of Generalized Differential Quadrature Method to Bending Analysis of Composite Sandwich Plates", Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, Vol 98-4, 2017, PP.377-386
    Status: Unavailable PDF
29. مصطفی کریمی, امیر عطریان, اعظم قاسمی, میثم وهابی, "Torsion analysis of a hollow cylinder with an orthotropic coating weakened by multiple cracks", Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol 90, 2017, PP.110-121
    Status: Unavailable PDF
30. فرزانه عباسی, اعظم قاسمی, "Static bending behaviors of piezoelectric nanoplate considering thermal and mechanical loadings based on the surface elasticity and two variable refin", Microsystem technology, Vol 23, 2017, PP.4475-4485
    Status: Unavailable PDF
31. سینا سازش, اعظم قاسمی, رضا ابراهیمی, محمد خدائی, "Experimental and Numerical Analysis of Titanium/HA FGM for Dental Implantation", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol 10-1, 2017, PP.57-74
    Status: Unavailable PDF
32. ستار محمدی اسفرجانی, مهدی صالحی, اعظم قاسمی, "Effect of the multiple damages and temperature changes on the natural frequency", Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol 55-3, 2017, PP.813-822
    Status: Unavailable PDF
33. محمدرضا فتحی, اعظم قاسمی, "The effects of surface stress and nonlocal small scale on the uniaxial and biaxial buckling of the rectangular piezoelectric nanoplate based on the tw", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol 39-8, 2017, PP.3203-3216
    Status: Unavailable PDF
34. سعید شاکری, اعظم قاسمی, محسن حسنی, علیرضا حاجیان, "Investigation of material removal rate and surface roughness in wire electrical discharge machining process for cementation alloy steel using artifici", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol 82, 2016, PP.549-557
    Status: Unavailable PDF
35. محمدعلي معظم, اعظم قاسمي, مهران مرادي, حسين مناجاتي زاده, "Pattern of Residual Stress in Rail by FEM Analysis and Strain Gage Sectioning Technique", Iranian Journal of Materials Forming, Vol 2-1, 2015, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
36. اعظم قاسمي, عليرضا مسيبي, نيما جمشيدي, رضا نعيمي, محمد تقي كريمي, "Manufacturing and finite element assessment of a novel pressure reducing insole for Diabetic Neuropathic patients", AUSTRALASIAN PHYSICAL , Vol 38, 2015, PP.63-70
    Status: Unavailable PDF
37. پیمان نادرپور, اعظم قاسمی, نصرت الله صلح جویی, "Nonlinear bending analysis of thick functionally graded plates based on third-order shear deformation plate theory", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol 7-2, 2014, PP.99-106
    Status: Unavailable PDF
38. محمد دهنادی, پرهام معمارزاده, اعظم قاسمی, محسن حسنی, "INVESTIGATION OF BOLTED CONNECTION BETWEEN COLD/HOT-FORMED STEEL PLATES UNDER STATIC SHEAR LOADING", JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, Vol 2-5, 2014, PP.596-600
    Status: Unavailable PDF
39. پیام سرائیان, حمیدرضا توکلی, اعظم قاسمی, "Production of polystyrene-nanoclay nanocomposite foam and effect of nanoclay particles on foam cell size", JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, Vol 47, 2013, PP.2211-2217
    Status: Available PDF
40. اعظم قاسمی, علیرضا شهیدی, محمود فرزین, "A new element for analyzing large deformation of thin Naghdi shell model. Part II: Plastic", Applied Mathematical Modelling, Vol 35, 2011, PP.2650-2668
    Status: Unavailable PDF
41. سهیل اویسی, مهدی صالحی, اعظم قاسمی, سید علی افتخاری, سعید ضیایی راد, "تأثير حرارت و رطوبت بر انتشار امواج در نانوپوسته هاي متحرک حامل نانوسيال مغناطيسي", صوت و ارتعاش, Vol 11-21, 1401, PP.187-221
    Status: Unavailable PDF
42. سهیل اویسی, مهدی صالحی, اعظم قاسمی, سید علی افتخاری, سعید ضیایی راد, "اثر الکتريسيته و مغناطيس بر انتشار موج در سيست مهاي نانوسازه-نانوسيال بر بستر ويسکو پاسترناک الکترومغناطيسي", صوت و ارتعاش, Vol 11-21, 1401, PP.119-156
    Status: Unavailable PDF
43. مجید آزادپور, اعظم قاسمی, "بررسي تجربي تأثير آسيب هاي داخلي بر روي مقاومت بالستيکي مواد مرکب لايه اي", نشريه پژوهشي مهندسي مکانيک ايران, Vol 22-1, 1399, PP.171-191
    Status: Unavailable PDF
44. احمدرضا قادری, اعظم قاسمی, مهدی یارمحمد توسکی, "بررسي تجربي نفوذ شبه استاتيکي برروي پانل ساندويچي کامپوزيتي ساخته شده از الياف بازالت با لحاظ نانوگرافن", نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري کامپوزيت, Vol 1-6, 1398, PP.109-118
    Status: Unavailable PDF
45. مصطفی الماسی, اعظم قاسمی, ستار محمدی, "مروري بر کاربرد مواد مرکب پليمري در توليد پوشش هاي حفاظتي", فصلنامه پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران, Vol 2-2-6, 1396, PP.55-65
    Status: Unavailable PDF
46. علیرضا مسیبی, اعظم قاسمی, نیما جمشیدی, پیام سراییان, "بررسي تنش و کرنش در کفيهاي طبي از جنس مواد هايپرالاستيک مخصوص بيماران در زمان راه رفتن با نرمافزار المان محدود", فصلنامه علمي – پژوهشي طب توانبخشي, Vol 4-3, 1394, PP.126-137
    Status: Unavailable PDF
47. ستاره رضاخانی, مهدی علیاری شوره دلی, اعظم قاسمی, "کنترل کننده تطبيقي- عصبي در جراحي رباتيک قلب در حال تپش براساس مدل ارتجاعي-چسبندگي بافت", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 5, 1393, PP.31-40
    Status: Unavailable PDF
48. محسن حسنی, اعظم قاسمی, محمود فرزین, "بررسي زاويه خمش در فرآيند شکل دهي به کمک ليزر با استفاده از هوش مصنوعي", مجله مهندسي مكانيك, Vol 90, 1392, PP.77-83
    Status: Unavailable PDF
49. محمد شاهرخ, اعظم قاسمي, مهران مرادي, "حل عددي فرآيند فورج شعاعي چند پاسه سوپرآلياژ اينکونل ۷۱۸ و مقايسه آن با نتايج تجربي", مجله مهندسي مكانيك, Vol 90, 1392, PP.21-27
    Status: Unavailable PDF
50. عليرضا يادگاري, اعظم قاسمي, "تحليل خمش و كمانش صفحه متخلخل دايروي با استفاده از تئوري تغيير شكل برشي مرتبه اول", فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مكانيك جامدات, Vol 6-شما, 1392, PP.55-62
    Status: Unavailable PDF
51. مصطفی یزدانی, اعظم قاسمی, محمد هدایتی, "تحليل خمش صفحات ساندويچي كامپوزيتي بر اساس تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول با استفاده از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته و هارمونيک", فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات, Vol 1, 1392, PP.47-61
    Status: Unavailable PDF
52. محمد علي معظم, اعظم قاسمي, مهران مرادي, حسين مناجاتي زاده, "توزيع تنش پسماند در ريل فولادي U33 پس از پروسه صافكاري", نشريه مهندسي مكانيك ايران, Vol 13-2, 1390, PP.64-78
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سینا سازش, اعظم قاسمی, رضا ابراهیمی, محمد خدائی, , "سنتز و مشخصه يابي پودر هيدروکسي آپاتيت نانوساختار براي درمان استخوان: منشأ طبيعي", نخستين کنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين در مهندسي مواد، مکانيک و هوافضا, شيراز, 1395
    Status: Available PDF
2. سینا سازش, اعظم قاسمی, رضا ابراهیمی, محمد خدائی, , "تحليل عددي و تجربي FGM تيتانيوم/هيدروکسي‌آپاتيت براي کاشتني دنداني", دومين همايش يافته‌هاي نوين در هوافضا، مكانيك و علوم وابسته, تهران, 1395
    Status: Available PDF
3. علیرضا مسیبی, اعظم قاسمی, نیما جمشیدی, , "ساخت و بررسي جنس و هندسه کفي طبي مخصوص بيماران ديابتي با استفاده از مدل سه بعدي و نرم افزار آباکوس", سومين كنفرانس ملي سيستم هاي مکانيکي و نو آوريهاي صنعتي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز, 1393
    Status: Available PDF
4. علیرضا یادگاری, اعظم قاسمی, , "تحليل خمش و کمانش صفحه متخلخل دايروي با استفاده از تئوري تغيير شکل برشي مرتبه اول ", هفتمين همايش ملي مهندسي مکانيک, دانشگاه آزاد واحد خميني شهر, 1393
    Status: Available PDF
5. امیر محمد دهقانی, اعظم قاسمی, , "بررسي و تحليل اثر تقويت¬کننده هاي طولي بر بار کمانشي پوسته کامپوزيتي گرافيت-اپوکسي", سومين كنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم مهندسي و تکنولوژي, دبي, 1394
    Status: Available PDF
6. امیر محمد دهقانی, اعظم قاسمی, , "بررسي و تحليل کمانش صفحات تقويت شده کامپوزيتي با پوشش FGM ", دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران ، معماري ، برق و مکانيک ايران , گرگان, 1394
    Status: Available PDF
7. علیرضا کیان پور قهفرخی, اعظم قاسمی, میثم وهابی, , "تحليل عددي کمانش ورق هاي مدرج تابعي و محاسبه بار بحراني", اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران, گرگان-دانشگاه گلستان, 1393
    Status: Available PDF
8. محمد دهنادی, محسن حسنی, اعظم قاسمی, پرهام معمارزاده, , "کاربرد شبکه عصبي مصنوعي در پيش¬بيني ظرفيت باربري اتصال پيچي بين ورق فولادي توليد شده به روش شکل‌دهي سرد و ورق فولادي نورد گرم شده", پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور, دانشگاه اروميه, 1393
    Status: Available PDF
9. علیرضا کیانپور, اعظم قاسمی, میثم وهابی, , "تحليل کمانش عددي ورقهاي مدرج تابعي و محاسبه بار بحراني", اولين کنفرانس توسعه محوري مهندسي عمران، برق ومکانيک ايران, دانشگاه گلستان, 1393
    Status: Available PDF
10. پویا متین فر, مصطفی غیور, اعظم قاسمی, , "طراحي و ساخت مکانيزم تخت انتقال بيمار و بررسي ويژگي هاي صفحه متحرک آن", کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و فناوري هاي پيشرفته, هتل بين اامللي عباسي - اصفهان, 1391
    Status: Available PDF
11. مهدی حاجیان, نصرت الله صلح جویی, اعظم قاسمی, علیرضا حاجیان, , "An intelligent cooling system for the crankshaft grinding using infrared pyrometer sensor via fuzzy logic approach", International Conference of Recent Advances in Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 2013
    Status: Available PDF
12. ستاره رضاخانی, مهدی علیاری شوره دلی, اعظم قاسمی, , "کنترل کننده موقعيت- نيروي موازي براي ربات جراح قلب D2M2", دومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1392
    Status: Available PDF
13. محسن حسنی, اعظم قاسمی, محمود فرزین, , "کاربرد شبکه عصبي مصنوعي و منطق فازي در پيش بيني زاويه خمش در فرآيند شکل دهي با ليزر", همايش ملي مهندسي مکانيک, دانشگاه ملاير, 1392
    Status: Available PDF
14. محمد شاهرخ اصفهانی, اعظم قاسمی, مهران مرادی, , "شبيه سازي به روش المان محدود عمليات فورج شعاعي سوپر آلياژ اينکونل 718 جهت استخراج نيروهاي فورج", همايش ملي مهندسي مکانيک, دانشگاه ملاير, 1392
    Status: Available PDF