مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. حامد برزگری, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "Investigating temporal spatial changes in the average temperature of the AbarkuSirjan basin", Journal of Nature and Spatial Sciences, Vol 2-1, 2022, PP.67-79
    Status: Available PDF
2. فرنود فریدونی, ساغر فریدونی, امیر گندمکار, "Climatic compatible future cities locating approach to less non-renewable energy consumption", Journal of Urban Management and Energy Sustainability, Vol 4-2, 2022, PP.178-190
    Status: Available PDF
3. هما طاهری, حجت مهکویی, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, "Investigating the Relationship between Politics and Tourism in the Arvand Free Zone", Iranian Journal Of Tourism And Hospitality., Vol 8, 2021, PP.1-15
    Status: Available PDF
4. علی اکبر صالحی زاده, مرتضی خداقلی, امیر گندمکار, "Temperature Conditions for Determination of Beekeeping Regions in the Light of Climate Change. Case study: Fars Province", Environmental and Climate Technologies, Vol 24-1, 2020, PP.88-104
    Status: Available PDF
5. منوچهر طبیبیان, مهسا مستقیم, شیرین طغیانی, امیر گندمکار, "Analysis of sustainable travel pattern in downtown neighborhoods by using a combination of space syntax and GIS (Case study: Districts 1 and 7 Qom cit", Space Ontology International Journal, Vol 9-4, 2020, PP.57-75
    Status: Available PDF
6. فریناز خراسانی زاده, امیر گندمکار, "Evaluation o f Isfahan Mashahir Leisure Complex Site Selection", Journal of Tourism , Vol 7-1, 2019, PP.19 - 29
    Status: Available PDF
7. سحر امینی, امیر گندمکار, محسن باقری, "Ecological capability evaluation of Ghara-Ghach dam area to establish a tourism region", Desert, Vol 21-2, 2016, PP.193-204
    Status: Available PDF
8. اعظم عبدالعظیمی, امیر گندمکار, مجید غیاث, "Relationship between Weather Components in Polluted Days and the Number Of Hospitalization Due to Cardiovascular Diseases", International Archives of Health Sciences, Vol 3-4, 2016, PP.179-183
    Status: Available PDF
9. محسن باقزي بداق آبادي, خوزه آنتونيو ماتينز كاساس نواس, محمدحسن صالحي, جهانگرد محمدي, عيسي اسفنديارپور, نوريار تومانيان, امیر گندمکار, "Digital Soil Mapping Using Artificial Neural Networks and Terrain-Related Attributes", Pedosphere, Vol 25, 2015, PP.580-591
    Status: Available PDF
10. محسن باقري بداق آبادي, خوزه آنتونيو مارتينز كاساس نواس, پ خكيلي, اچ مسيح آبادي, امیر گندمکار, "Assessment of the FAO traditional land evaluation methods, A case study: Iranian Land Classification method", Soil Use and Management, Vol 34, 2015, PP.1-13
    Status: Available PDF
11. امیر گندمکار, "The Study of Precipitation Trend in Gavkhooni Basin-Iran", ADVANCES IN BIORESEARCH, Vol 6, 2015, PP.107-112
    Status: Available PDF
12. نصرت فرهادي, حسين عساكره, امیر گندمکار, مجيد منتظري, "Study of Summer Precipitation (rainy) Days Occurrence Probability in South Zagros using Markov Chain Model", Advances in Bioresearch, Vol 6, 2015, PP.31-36
    Status: Available PDF
13. امير گندمكار, بيتا خسروي, "Using Multimedia Technology on Natural-Historical Collection for Tourism Development (Case Study: Atashgah Mountain of Isfahan)", International Journal of Engineering Innovation , Vol 2, 2013, PP.549-552
    Status: Available PDF
14. شهربانو قنبری عدیوی, مرتضی خداقلی, امیر گندمکار, "بررسي ديناميک فضايي عرصه هاي مساعد کشت گياه دارويي آلوئه ورا در سناريوهاي حدي تغييراقليم منطقه مورد مطالعه: استان هرمزگان", تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 22-66, 1401, PP.307-324
    Status: Available PDF
15. ابراهیم بیرانوند, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, مرتضی خداقلی, "تحليل آماري-سينوپتيکي بارش‌هاي سنگين منجر به سيلاب فروردين 1398 در حوضه آبريز درود بروجرد", مخاطرات محيط طبيعي, Vol 11-32, 1401, PP.169-188
    Status: Available PDF
16. خدیجه صالحی, امیر گندمکار, "بررسي نقش توسعه گردشگري خانه باغ‌ها در کاهش اثرات جزيره حرارتي شهر اصفهان", فضاي گردشگري, Vol 11-42, 1401, PP.121-140
    Status: Available PDF
17. صدیقه گنجی, پرویز رضایی, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "واکاوي و طبقه‌بندي الگوهاي همديدي رخداد بارش برف در استان گيلان", فضاي جغرافيايي, Vol 22-77, 1401, PP.35-56
    Status: Available PDF
18. محمد زارع, حمید صابری, مهری اذانی, امیر گندمکار, "تحليل ميزان رويدادمداري شهر شيراز", برنامه ريزي منطقه اي, Vol 45, 1401, PP.245-260
    Status: Available PDF
19. مهدی فدائی, علی المدرسی, امیر گندمکار, ملیحه ذاکریان, "بررسي و اولويت بندي مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي مشارکتي با رويکرد توسعة پايدار در شهر شاهين شهر", مطالعات جامعه شناختي شهري, Vol 12-42, 1401, PP.181-211
    Status: Available PDF
20. شیلان حیدرمنش, حمید صابری, مهری اذانی, امیر گندمکار, "تحليل پراکنش فقرشهري در بافت‌هاي ناکارآمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: نفت شهر آبادان)", مطالعات ساختار و کارکرد شهري, Vol 9-32, 1401, PP.7-33
    Status: Available PDF
21. فرزاد رنجبر, احمد خادم الحسینی, حمید صابری, امیر گندمکار, "پايش تاب‌آوري شهري به منظور کاهش اثرات حوادث طبيعي با تاکيد بر زلزله (مطالعه موردي اسلامشهر)", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 48, 1401, PP.166-177
    Status: Available PDF
22. حسین صالحی, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "واکاوي تاب آوري مادي هاي شهر اصفهان در برابر سيلاب هاي شهري", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 48, 1401, PP.278-306
    Status: Available PDF
23. امین هنرجو, حجت مهکویی, مهدی مومنی, امیر گندمکار, "تحليلي بر وضعيت مرزهاي زميني بين‌المللي در منطقه هلال طلايي در مقابله با قاچاق مواد مخدر", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 12-4, 1401, PP.1055-1079
    Status: Available PDF
24. محمد رضا شریفی, احمد خادم الحسینی, غلامرضا جلالی, امیر گندمکار, مهدی مدیری, "ارائه الگوي تخليه اضطراري و مکانيابي اسکان موقت مناطق يک و سه اصفهان با رويکرد پدافند غيرعامل", مديريت شهري و روستايي, Vol 67, 1401, PP.7-24
    Status: Available PDF
25. حسین صالحی, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, علیرضا عباسی, "ارزيابي مشکلات و افزايش تاب‌آوري مادي‌هاي شهر اصفهان در برابر سيلاب‌هاي شهري (مطالعه موردي: مناطق 1 و 3)", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 45, 1401, PP.37-53
    Status: Available PDF
26. مهرداد باقری, حسین مختاری, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, "تاثير بحران آب بر تخريب بنيادهاي زيستي؛ مورد مطالعه: فرونشست زمين در استان اصفهان", آمايش سياسي فضا, Vol 4-4, 1401, PP.363-386
    Status: Available PDF
27. شیلان حیدرمنش, حمید صابری, مهری اذانی, امیر گندمکار, "شناسايي پيشران‌هاي استراتژيک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازي بافت‌هاي ناکارآمد نفت شهر آبادان با رويکرد آينده‌نگاري در افق 1420", برنامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي, Vol 7-22, 1401, PP.175-211
    Status: Available PDF
28. افشین منتظرالقایم, مهری اذانی, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, "تحليل تطبيقي کيفيت تحقق شاخص هاي تاب آوري اجتماعي در شهر تهران ( مطالعه اي در مناطق 1، 12 و 20 شهر تهران)", جغرافيا و برنامه ريزي, Vol 26-81, 1401, PP.227-243
    Status: Available PDF
29. علیرضا خسن پور, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, رامین غفاری, "تبيين الگوي بهينه اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در فرآيند نيل به توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي بخش موران شهرستان گرمي استان اردبيل", مطالعات برنامه ريزي سکوئتگاههاي انساني, Vol 17, 1401, PP.403-420
    Status: Available PDF
30. عبدالمطلب رهنما, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, "تحليل تأثير توريسم در تغيير کاربري اراضي شهر اردکان فارس", پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 13-49, 1401, PP.225-235
    Status: Available PDF
31. فاطمه دانشور, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, محمدحسین ندیمی, "شناخت نقشه مفهومي جمع‌سپاري در گردشگري هوشمند با رويکرد فراترکيبي", فضاي گردشگري, Vol 11-44, 1401, PP.39-62
    Status: Available PDF
32. امیر گندمکار, "واکاوي تغييرات فضايي دماي کمينه حوضه هاي شرق ايران و ارتباط آن با الگوهاي پيوند از دور دماي سطح دريا", جغرافياي طبيعي, Vol 14-56, 1401, PP.107-126
    Status: Available PDF
33. مریم آبیلی, ناصر خانی, امیر گندمکار, مژگان بهرامی, "ايجاد امنيت هوشمند در مقصد گردشگر جهت توسعه گردشگري مطالعه موردي: بندر شانگهاي ", چشم انداز شهرهاي آينده, Vol 3, 1401, PP.79-96
    Status: Available PDF
34. فاطمه دانشور, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, محمدحسین ندیمی, "شناخت همگرايي و واگرايي بين ذينفعان شهر هوشمند مطالعه موردي: شهر اصفهان", جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 9-4, 1401, PP.55-73
    Status: Available PDF
35. سیمین منجزی, امیر گندمکار, حیدر زارعی, علیرضا عباسی, "تخمين ميزان حداکثر بارش هاي محتمل تحت شرايط تغيير اقليم در حوضه آبريز پارسيان", علوم و مهندسي آبياري, Vol 45-4, 1401, PP.31-48
    Status: Available PDF
36. مهرناز فدایی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, سیدرامین غفاری, "بررسي نقش بافت ها با ارزش روستايي در توسعه گردشگري روستاهاي دهستان سمام شهرستان املش در استان گيلان", مطالعات برنامه ريزي سکونتگاههاي انساني, Vol 17-3, 1401, PP.599-612
    Status: Available PDF
37. معصومه عزیزی, مهری اذانی, حمید صابری, امیر گندمکار, "مدل‌سازي مسير و الگوي پياده راه شهري خرم‌آباد از طريق الگوريتم رقابت اسعتماري (MST)", پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 51, 1401, PP.167-180
    Status: Available PDF
38. عماد استکی, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "سطح بندي جاذبه هاي طبيعت گردي جزيره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ", فضاي گردشگري, Vol 10-38, 1400, PP.69-84
    Status: Available PDF
39. زهراسادات جلالی چیمه, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, حسین بتولی, "تحليل تغييرپذيري فضايي پهنه‌هاي آگروکليمايي مساعد کشت گياه گل محمدي تحت خط سيرهاي چهارگانه انتشار دي اکسيد کربن مطالعه موردي: شهرستان‌هاي کاشان، نطنز،", تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 21-62, 1400, PP.281-298
    Status: Available PDF
40. علی نظر صیدی, امیر گندمکار, "بررسي تغييرات اقليم شهر اهواز در رابطه با توسعه منطقه اي و برنامه ريزي شهري", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-2-, 1400, PP.159-169
    Status: Available PDF
41. پروانه محمد حصاری, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, صفر قائدرحمتی, "ارزيابي اثرات زيست محيطي پيوستن سکونت‌گاه‌هاي پيراموني به شهر اصفهان", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-2-, 1400, PP.448-470
    Status: Available PDF
42. محمد داودی, احمد خادم الحسینی, حمید صابری, امیر گندمکار, حجت مهکویی, "بررسي سازوکارهاي مداخله شهرداري در زيست ‌پذيري شهرها(مطالعه موردي: شهر اهواز)", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-2-, 1400, PP.648-662
    Status: Available PDF
43. یوسف طلوعی, امیر گندمکار, محسن باقری, "بررسي رابطه بين الگوهاي پيوند از دور نيمکره شمالي با خشک‌سالي‌هاي شمال غرب ايران", جغرافياي طبعي, Vol 13-51, 1400, PP.55-74
    Status: Available PDF
44. عماد استکی, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "سطح بندي جاذبه هاي طبيعت گردي جزيره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ", فضاي گردشگري, Vol 10-38, 1400, PP.69-84
    Status: Available PDF
45. مریم آبیلی, ناصر خانی, امیر گندمکار, مژگان بهرامی, "واکاوي سياست‌ ها و برنامه ريزي استراتژيک توسعه گردشگري ما بين ايران وچين", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 12-1, 1400, PP.1-17
    Status: Available PDF
46. حامد میرحسینی, امیر گندمکار, علی افروس, علیرضا عباسی, "بررسي روند تغييرات سري‌هاي دمايي مناطق شرقي ايران به منظور بررسي تغييرات منطقه‌اي", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 12-1, 1400, PP.125-141
    Status: Available PDF
47. عبدالمطلب رهنما, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, "ميزان تاثيرگذاري احداث خانه‌هاي دوم بر انواع آلودگي‌ها و پيامدهاي نامطلوب زيست‌محيطي (مطالعه موردي شهر اردکان فارس و روستاهاي اطراف)", جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي, Vol 12-1, 1400, PP.445-458
    Status: Available PDF
48. اکرم علی نیا, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "تحليل زماني - مکاني رخدادهاي مخاطره آتش‌سوزي‌هاي طبيعي در استان لرستان با استفاده از محصولات سنجندة ماديس", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 38, 1400, PP.113-127
    Status: Available PDF
49. هما طاهری, حجت مهکویی, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, "تحليل تأثير سياست بر گردشگري در منطقه آزاد اروند", جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, Vol 11-3, 1400, PP.41-56
    Status: Available PDF
50. محمدعلی خداجو, صدرالدین متولی, غلامرضا جانباز, امیر گندمکار, "تاثير الگوهاي همديدي جو بر شدت جزيره گرمايي شهر رشت و تغييرات عناصر اقليمي", جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي, Vol 11-4, 1400, PP.85-97
    Status: Available PDF
51. غزاله چهرازی, نرگس دهقان, هانیه صانعیان, امیر گندمکار, "تعيين محدودۀ آسايش حرارتي در فضاي باز دبستان‌هاي دخترانۀ شهر اصفهان", صفه, Vol 31-94, 1400, PP.43-58
    Status: Available PDF
52. فریدون آزاد غلامی, پرویز رضایی, امیر گندمکار, "تحليل روند رخداد بارش هاي شديد در حوضه تالش - تالاب انزلي", فضاي جغرافيايي, Vol 21-74, 1400, PP.33-49
    Status: Available PDF
53. آسیه عسکری, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "بررسي تأثير خودواکاوي روند دمايي در مديريت مخاطرۀ خشکسالي (مطالعۀ موردي: استان چهارمحال و بختياري)", مديريت مخاطرات محيطي, Vol 8-3, 1400, PP.283-299
    Status: Available PDF
54. نادر فلاح, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "بررسي اثرات تغييرات بارش و خشکسالي بر اکوسيستم درياچه زريوار", اکوسيستم هاي طبيعي ايران, Vol 44, 1400, PP.43-64
    Status: Available PDF
55. افشین منتظرالقائم, مهری اذانی, احمد خادم الحسینی, امیر گندمکار, "تحليل تطبيقي جغرافياي رسانه از تأثير برنامه‌هاي تلويزيون شبکه دو سيما با موضوع سبک زندگي بر تاب‌آوري اجتماعي مناطق 1 12 و 20 کلان‌شهر تهران", جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي, Vol 11-41, 1400, PP.41-64
    Status: Available PDF
56. مهرناز فدایی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, رامین غفاری, "بررسي اثرپذيري توسعه گردشگري روستايي از برنامه‌ريزي روستاهاي داراي بافت با ارزش با نقش واسطه مديريت روستايي (مطالعه موردي: دهستان سمام شهرستان املش)", علوم جغرافيايي, Vol 17-36, 1400, PP.123-138
    Status: Available PDF
57. صالح قربانی, الهام ناظمی, امیر گندمکار, زینب طالبی, "ارزيابي مؤلفه‌هاي برند سازي شهري با تأکيد بر مديريت صنعت برند سازي شهر زنجان", شهر پايدار, Vol 4-4, 1400, PP.73-86
    Status: Available PDF
58. امین هنرجو, حجت مهکویی, مهدی مومنی, امیر گندمکار, "تحليلي بر اقدامات مرزي و ارايه الگوي مناسب براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر", جغرافيا و توسعه ناحيه اي, Vol 36, 1400, PP.265-293
    Status: Available PDF
59. ندابیگم شریفیان, فرشته احمدی, امیر گندمکار, محمد مسعود, حمید صابری, "شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي شهر خلاق گردشگري در شهر بابلسر", گردشگري شهري, Vol 8-4, 1400, PP.129-168
    Status: Available PDF
60. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "بررسي تغييرپذيري زماني - مکاني شاخص سبزينگي آستانه جنگل‌هاي بلوط استان لرستان در پاسخ به تغييرات بارش", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 34, 1399, PP.93-107
    Status: Available PDF
61. مجتبی حاتمی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, حمید صابری, "بررسي راهبردهاي ساختار زيست پذيري شهر ابرکوه", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-3-, 1399, PP.41-62
    Status: Available PDF
62. ایران صالحوند, امیر گندمکار, ابراهیم فتاحی, "پيش آگاهي بلندمدت بارش با استفاده از سيستم شبکه ي عصبي مطالعه ي موردي: حوضه ي کارون بزرگ", تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 20-59, 1399, PP.81-97
    Status: Unavailable PDF
63. آمنه بنشمس, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, حمید صابری, "بررسي روند تغييرات دمايي و اقليم آسايش گردشگري جزاير قشم و کيش در عصر گرمايش جهاني", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 10-3-, 1399, PP.741-765
    Status: Available PDF
64. کامران اسماعیلی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "شناسايي روند تغييرات دماي سواحل جنوبي ايران و ارتباط آن با الگوهاي پيوند از دور", جغرافياي طبعي, Vol 12-49, 1399, PP.1-22
    Status: Available PDF
65. فریدون آزاد غلامی, پرویز رضایی, امیر گندمکار, "واکاوي فصلي رخداد روزهاي همراه با بارش سنگين در حوضه تالش – تالاب انزلي", مخاطرات محيط طبيعي, Vol 9-25, 1399, PP.17-40
    Status: Available PDF
66. سعیده مرادمند, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, علیرضا عباسی, "بررسي رابطه ي الگوهاي پيوند از دور با وضعيت آب و هواي آسايش گردشگري استان گيلان به روش UTCI", فضاي گردشگري, Vol 9-36, 1399, PP.95-110
    Status: Available PDF
67. نادر فلاح, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "بررسي اثرات بارش بر بيلان آبي سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي مرزي غرب ايران و نقش الگوهاي پيوند از دور در اين تغييرات", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 10-4, 1399, PP.33-46
    Status: Available PDF
68. سلیمان کریمی, حجت مهکویی, علیرضا عباسی, امیر گندمکار, "تأثير رودخانه‌ مرزي هريرود بر روابط هيدروپوليتيک ايران و افغانستان", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 13-1, 1399, PP.17-33
    Status: Available PDF
69. نادر فلاح, امیر گندمکار, علیرضا عباسی, "بررسي ارتباط تغييرات دما و الگوهاي پيوند از دور در سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي مرزي غرب ايران", علوم جغرافيايي, Vol 16-33, 1399, PP.95-107
    Status: Available PDF
70. مهرناز فدائی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, سیدرامین غفاری, "ارائه الگوي توسعه بافت‌هاي با ارزش روستايي جهت توسعه گردشگري روستايي دهستان سمام (شهرستان املش استان گيلان)", فضاي گردشگري, Vol 10-37, 1399, PP.39-52
    Status: Available PDF
71. خاطره اژدری, امیر گندمکار, کیوان کبیری, "آشکارسازي تأثيرات آنومالي‌هاي حرارتي ناشي از سيگنال‌هاي کلان‌مقياس جوي-اقيانوسي در رخدادهاي سفيد شدگي آبسنگ‌هاي مرجاني خليج‌فارس", اقيانوس شناسي, Vol 11-43, 1399, PP.61-70
    Status: Available PDF
72. مجتبی حاتمی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, حمید صابری, "ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي در شهر ابرکوه", جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 12, 1399, PP.35-53
    Status: Available PDF
73. آمنه بن شمس, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, حمید صابری, "ارزيابي معماري همساز با اقليم جزيره قشم به روش ترجونگ-ماهاني در عصر گرمايش جهاني", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 9-2-3, 1398, PP.65-81
    Status: Available PDF
74. علی حسن زاده, هوشمند عطایی, نادر پروین, امیر گندمکار, "الگوهاي سينوپتيکي حاکم بر يخبندانهاي بهاره در استان کرمانشاه", تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 6-1, 1398, PP.139-156
    Status: Unavailable PDF
75. داود عباسی, احمد خادم الحسینی, مهدی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليل پيشران هاي تبيين کنندۀ تاب آوري شهري در کلان شهر مشهد", جغرافياي اجتماعي شهري, Vol 6-1-1, 1398, PP.109-122
    Status: Available PDF
76. امیرمسعود لوافان, امیر گندمکار, "تحول ديجيتال و بررسي تغيير زيرساخت ها و نگرش ها بر مبناي فروش آنلاين در گردشگري (مورد مطالعه: شهر اصفهان)", فضاي گردشگري, Vol 8-31, 1398, PP.1-16
    Status: Available PDF
77. علی مدبرپور, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "بررسي زماني – مکاني مخاطره گرد و غبار( مطالعه موردي: ايستگاه هاي ياسوج و دوگنبدان)", جغرافيا, Vol 17-61, 1398, PP.91-108
    Status: Unavailable PDF
78. راضیه دهقانی, امیر گندمکار, سعید اسلامیان, حسنعلی غیور, رضا مدرس, "تحليل فراواني سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ريزي منطقه‌اي استان فارس", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-4, 1398, PP.125-142
    Status: Available PDF
79. علی اکبر صالحی زاده, مرتضی خداقلی, امیر گندمکار, "بررسي شرايط دمايي استان فارس جهت تعيين شهرهاي مستعد زنبورداري شهري", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-1-, 1398, PP.27-40
    Status: Available PDF
80. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "آشکارسازي تأثير خشکسالي بر پويايي زماني- مکاني جنگل‌هاي بلوط زاگرس (نمونه موردي: جنگل‌هاي بلوط لرستان)", مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران, Vol 17-1, 1398, PP.107-123
    Status: Available PDF
81. سعیده مرادمند, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, علیرضا عباسی, "واکاوي تغييرات اقليم آسايش گردشگري سکونتگاههاي انساني استان گيلان با استفاده از شاخص (PET)", مطالعات برنامه ريزي سکونت گاههاي روستايي, Vol 14-4, 1398, PP.1115-1131
    Status: Available PDF
82. داود عباسی, احمد خادم الحسینی, مهذی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليلي بر تاب ­آوري زيرساخت شرياني برق در کلان­شهر مشهد", فصلنامه شهر ايمن, Vol 2-7, 1398, PP.1-15
    Status: Available PDF
83. الهه قزوینی زاده, امیر گندمکار, "مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار کالبدي", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 8-31, 1398, PP.33-42
    Status: Available PDF
84. زهرا پاکزاد, محمدحسین رامشت, امیر گندمکار, "مسير سامانه‌هاي بارش غربي و پيش زمينه‌هاي متن اقليمي (نگاره اقليمي) آن‌ها مورد مطالعه: منطقه کيخسروي زاگرس", پژوهش هاي اقليم شناسي, Vol 10-39, 1398, PP.29-40
    Status: Available PDF
85. علی حسن زاده, هوشمند عطایی, نادر پروین, امیر گندمکار, "بررسي الگوهاي اصلي سينوپتيکي تراز دريا يخبندان‌هاي ‌بهاره در استان کرمانشاه", جغرافيايي سرزمين, Vol 16-63, 1398, PP.55-73
    Status: Unavailable PDF
86. ایران صالحوند, امیر گندمکار, ابراهیم فتاحی, "مدل سازي بارش ماهانه با استفاده از شبکه ي سيستم عصبي مطالعه ي موردي: شهرستان خرم آباد", هواشناسي و علوم جو, Vol 2-1, 1398, PP.1-14
    Status: Available PDF
87. طاهره سلطانی, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, عباس مفیدی, محسن باقري, "بررسي تأثير عناصراقليمي برآلودگي هواي شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبي", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol (31), 1397, PP.73-82
    Status: Available PDF
88. شهربانو قنبری عدیوی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "تحليل تغييرپذيري قابليت آگروکليمايي کشت گياه آلوئورا در استان هرمزگان تحت خط سيرهاي چهارگانه انتشار دي اکسيد کربن", فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط, Vol 26, 1397, PP.57-72
    Status: Available PDF
89. مهسا مستقیم, شیرین طغیانی, منوچهر طبیبیان, امیر گندمکار, "بررسي بازتاب فضايي چيدمان کاربري ها در شبکه معابر بر جذب سفرهاي متکي بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم)", فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 9-33, 1397, PP.149-162
    Status: Available PDF
90. اعظم عبدالعظیمی, امیر گندمکار, مجید غیاث, سیدمحسن حسینی, "ارزيابي ارتباط بين سطح آلاينده هاي هوا و ميزان مراجعه کنندگان ناشي ازبيماري قلبي به بيمارستان در شهر اصفهان", فصلنامه جغرافياي سرزمين, Vol 15-57, 1397, PP.1-14
    Status: Available PDF
91. زهرا پاکزاد, محمدحسین رامشت, امیر گندمکار, "سهم منابع آبي ايران از سامانه‌هاي جوي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 29-1-, 1397, PP.153-164
    Status: Available PDF
92. فاطمه شهریار, امیر گندمکار, رحیم هاشم پور, "مکان‌يابي بهينة محل احداث شهرهاي جديد در استان قزوين براساس پارامترهاي آب‌وهوايي", فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 29-4, 1397, PP.19-34
    Status: Available PDF
93. صفورا غلامی, امیر گندمکار, راضیه فنایی, "تأثير مخاطرات آب و هوايي بر تعداد گردشگران خارجي شهر اصفهان", برنامه ريزي و توسعه گردشگري, Vol 7-26, 1397, PP.146-168
    Status: Available PDF
94. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, "مکان‌يابي بهينه کمپ‌هاي طبيعت‌گردي درحوضه بازفت با استفاده از معيار دسترسي", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 7-28, 1397, PP.1-16
    Status: Available PDF
95. ایرج حیدری, امیر گندمکار, محسن باقری, "واکاوي ارتباط دما و الگوهاي پيوند از دور در حوضه آبي ايراني درياي مازندران با استفاده از شبکه عصبي در راستاي برنامه ريزي منطقه اي", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 8-4, 1397, PP.435-448
    Status: Available PDF
96. خاطره اژدری, امیر گندمکار, کیوان کبیری, "استفاده از شاخص دما در پيش بيني سفيدشدگي جوامع مرجاني (نواحي جنوبي و شمالي خليج فارس )", فصلنلمه تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 5-33, 1397, PP.41-52
    Status: Available PDF
97. علی مدبرپور, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "بررسي روند زماني- مکاني مخاطره گردوغبار در استان کهگيلويه و بويراحمد", جغرافياي طبعي, Vol 11-41, 1397, PP.99-122
    Status: Available PDF
98. خاطره اژدری معموره, امیر گندمکار, کیوان کبیری, "پيشبيني سطح سازگاري موردنيازآبسنگهايمرجاني خليجفارسبراي بقا در شرايط تغييراقليمدر سال 2099", فصلنامه زيست شناسي دريا, Vol 10-39, 1397, PP.63-76
    Status: Available PDF
99. زهراسادات جلالی چیمه, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, حسین بتولی, "مقايسه ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس گل محمدي در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: باغستان هاي کاشان،کامو، بَرزُک، قمصر، نياسر ونطنز", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 34-1, 1397, PP.41-50
    Status: Available PDF
100. ایران صالحوند, امیر گندمکار, ابراهیم فتاحی, "طبقه بندي اقليمي با تاکيد بر تحليل عاملي و تحليل خوشه‌اي مطالعه‌ي موردي کارون بزرگ", هواشناسي و علوم جو, Vol 1-4, 1397, PP.326 - 342
    Status: Available PDF
101. امیر گندمکار, نوشین قاسمی, فاطمه دانشور, "بررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مکان يابي سايت هاي پرواز تفريحي (مطالعه موردي استان اصفهان)", جغرافيا, Vol 15-52, 1396, PP.292-304
    Status: Available PDF
102. امیر گندمکار, راضیه فنایی, فاطمه دانشور, حسین کاردان, مریم السادات احدی نژاد, نجمه رضایی, "بررسي و ارتباط سنجي روند سري هاي دمايي و روزهاي همراه با گرد و غبار استان همدان", جغرافيا, Vol 15-53, 1396, PP.277-293
    Status: Available PDF
103. محمدرضا پورغلامی, منوچهر فرج زاده, امیر گندمکار, اصحاب حبیب زاده, "تحليل تصادفات جادهاي با رويكرد اقليمي و ارائه الگو براي ﻣداخله پيشگيرانه پليس راهور؛ ﻣورد ﻣطالعه جاده هاي شمال غرب کشور", فصلنامه دانش انتظامي, Vol 19-75, 1396, PP.119-141
    Status: Available PDF
104. سینا رهنمایی, حمید صابری, امیر گندمکار, "ارزيابي ميزان توسعه‌يافتگي و توزيع فضايي شهرک‌هاي صنعتي مجموعه‌شهري اصفهان", جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي, Vol 24, 1396, PP.181-194
    Status: Available PDF
105. امیر گندمکار, فاطمه دانشور, نوشین قاسمی, "مکان‌يابي سايت هاي تفريحي - ورزشي اسکي(مطالعه موردي استان اصفهان)", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 6-24, 1396, PP.1-18
    Status: Available PDF
106. محمدرضا پورغلامی, منوچهر فرج زاده, اصحاب حبیب زاده, امیر گندمکار, "نقش عناصر آب‌وهوايي در تصادفات جاده‌اي در شمال غرب ايران", مطالعات پژوهشي راهور, Vol 6-23, 1396, PP.9-42
    Status: Available PDF
107. نصرت فرهادی, امیر گندمکار, مجید منتظری, "تحليل فراواني و توزيع مراکز ثقل بارشهاي تابستانه در زاگرس جنوبي", فصلنامه انديشه جغرافيايي, Vol 8-16, 1396, PP.21-41
    Status: Available PDF
108. طاهره سلطاني, امير گندمكار, هوشمند عطايي, عباس مفيدي, "تحليل و بررسي آماري روزهاي آلوده هواي مشهد(1384-1390)", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 5-17, 1395, PP.127-133
    Status: Available PDF
109. علي شكور, سمانه تيموري, امير گندمكار, "سطح بندي سکونتگاه هاي روستايي بر اساس توان انساني از ديدگاه آمايش سرزمين (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان شيراز)", فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, Vol 6-21, 1395, PP.93-102
    Status: Available PDF
110. فاطمه شهريار, امير گندمكار, رحيم هاشمپور, محمدحسين رامشت, "امکان سنجي توسعه شهري و احداث شهرهاي جديد در استان قزوين", فصلنامه جغرافيا, Vol 14-48, 1395, PP.73-91
    Status: Available PDF
111. زهرا نديم, امير گندمكار, عليرضا عباسي, "مقايسه شاخص‌هاي کمّي آب و هواشناسي توريسم براي سنجش آسايش حرارتي محيط", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 5-18, 1395, PP.43-58
    Status: Available PDF
112. عبداله خوشرو, امیر گندمکار, علیرضا حاجیان, "مطالعه روند تغييرات دماي حداکثر در ايران مرکزي طي نيم قرن گذشته و رابطه آن با نوسان اقيانوس اطلس شمالي و جنوبي", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-3, 1395, PP.19-34
    Status: Available PDF
113. حمیده دالایی, منوچهر فرج زاده, امیر گندمکار, محمدحسن نامی, "تحليل شاخص هاي حدي بارشي در دوره 1981 -2010 با رويکردي نظامي", فصلنامه راهبرد دفاعي, Vol 14-54, 1395, PP.155-177
    Status: Available PDF
114. محبوبه جلالی, امیر گندمکار, سجاد فردوسی, "واکاوي و تبيين اثرات گردشگري بر کيفيت زندگي، مطالعه موردي: شهر بابک کرمان", مجله آمايش جغرافيايي فضا, Vol 6-20, 1395, PP.161-174
    Status: Available PDF
115. حجت ابراهیمی, امیر گندمکار, علی المدرسی, محمدحسین رامشت, "برآورد دماي سطح زمين و تاثير پوشش گياهي بر دماي سطح با استفاده از تصاوير موديس (مطالعه موردي: حوزه تويسركان)", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-4, 1395, PP.23-32
    Status: Unavailable PDF
116. زهره رجبی, حسنعلی غیور, محمدباقر بهیار, امیر گندمکار, ویکتوریا عزتیان, "امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 27-1, 1395, PP.13-28
    Status: Available PDF
117. حمیده دالایی, منوچهر فرج زاده, امیر کندمکار, محمدحسن نامی, "تحليل آسيب‌پذيري شهرهاي کشور از شاخص‌هاي حدي بارشي در دوره2010-1981)", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 9-1, 1395, PP.139-152
    Status: Available PDF
118. سعید رنجبر, غلامعلی کمالی, هوشمند عطایی, امیر گندمکار, "تعيين شاخص سوزباد در ايران بر پايه داده هاي اقليمي", جغرافياي طبيعي, Vol 9-33, 1395, PP.67-81
    Status: Available PDF
119. غلامرضا قهاری, امیر گندمکار, بهرام نجف پور, مسعود نجابت, "بررسي نقش عناصر آب و هوايي مؤثر بر گسترش جنگل‌هاي بنه در حوضۀ آبي مُند", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 27-63, 1395, PP.131-162
    Status: Available PDF
120. سعید رنجبر, غلامعلی کمالی, هوشمند عطایی, امیر گندمکار, "تعيين شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دماي کمينه", فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي, Vol 7-27, 1395, PP.11-24
    Status: Available PDF
121. علی نظر صیدی, امیر گندمکار, "بررسي عدم قطعيت روش‌هاي آشکارسازي تغييرات اقليم در متغيرهاي دما (مطالعه موردي حوضه کرخه)", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-2, 1395, PP.7-21
    Status: Available PDF
122. غلامرضا قهاري, امیر گندمکار, "تاثير طرح هاي آبخوانداري بر تغييرات سفره آب زيرزميني دشت گربايگان", مهندسي و مديريت آبخيز, Vol 7, 1394, PP.172-183
    Status: Available PDF
123. امير گندمكار, قدير ولي پور, "مقايسه نقشه واحدهاي کاري به روش نقشه سازي واحدهاي شکل زمين وروش تحليل سلسله مراتبي سيستمهاي ارضي (مطالعه موردي حوضه آبخيز بهشت آباد استان چهارمحال وبخ", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 4, 1394, PP.113-126
    Status: Available PDF
124. امير گندمكار, فاطمه دانشور, "مکان يابي نفوذپذير ترين اراضي جهت توسعه طرح هاي تغذيه مصنوعي منابع آبي", جغرافيا, Vol 13, 1394, PP.143-159
    Status: Available PDF
125. غلامرضا قهاري, امير گندمكار, بهرام نجف پور, مسعود نجابت, "بررسي روند تغييرات دماي ايستگاه همديد شيراز به روش آماري مَن کِندال", جغرافياي طبيعي, Vol 8, 1394, PP.105-118
    Status: Available PDF
126. حميده دالائي, منوچهر فرج زاده, امير گندمكار, محمدحسن نامي, "امنيت آب و هوايي ايران بر اساس شاخص هاي حدي دما (1981-2010)", فصلنامه جغرافيا, Vol 13-46, 1394, PP.137-155
    Status: Available PDF
127. عبداله خوشرو, امير گندمكار, عليرضا حاجيان, "مطالعه روند تغييرات دماي شبانه در ايران مركزي به روش ناپارامتري من - كندال", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 5-4, 1394, PP.7-24
    Status: Available PDF
128. علي سالاري, امير گندمكار, هوشمند عطائي, "روند تغييرات دما در چابهار", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-1, 1394, PP.7-17
    Status: Unavailable PDF
129. طاهره سلطانی, عباس مفیدی, امیر گندمکار, "بررسي همديدي روزهاي بسيار آلوده درشهرمشهد مورد مطالعه: 13و14نوامبر2007", نشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 2-4, 1394, PP.95-112
    Status: Available PDF
130. عنایت اله رحمتی, مجید منتظری, امیر گندمکار, مهران لشنی زند, "ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎ لﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺣﻮﺿﻪ دز", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 30-2, 1394, PP.261-274
    Status: Available PDF
131. امير گندمكار, "توزيع مكاني و زماني شاخص اقليم اسايش گردشگري استان اصفهان", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 29, 1393, PP.203-214
    Status: Available PDF
132. نصرت فرهادي, امير گندمكار, حسين عساكره, مجيد منتظري, "تحليل شرايط جوي توام با بارش هاي تابستانه در زاگرس جنوبي مطالعه موردي: بارش 6-12 سپتامبر 2008", تحقيقات جغرافيايي, Vol 29, 1393, PP.215-228
    Status: Available PDF
133. صفر قائدرحمتي, امير گندمكار, امير خوشكلام پور, "ارزيابي متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله", فصلنامه آمايش محيط, Vol 24, 1393, PP.83-103
    Status: Available PDF
134. امير گندمكار, طيبه عالم رهنما, "تاثير اقليم آسايش بر توزيع زماني گردشگران در مجموعه تخت جمشيد", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) , Vol 5, 1393, PP.83-92
    Status: Available PDF
135. امير گندمكار, فاطمه دانشور, محمود اورنگي, "مدل‌سازي رابطه زيست اقليم انساني با ارتفاع مطالعه موردي: استان کهگيلويه وبوير احمد", فضاي گردشگري, Vol 4-13, 1393, PP.41-58
    Status: Available PDF
136. امير گندمكار, پروانه محمدي, "تهيه تقويم گردشگري شهر اصفهان و خواهرخوانده هايش", فصلنامه فضاي گردشگري , Vol 3-11, 1393, PP.147-159
    Status: Available PDF
137. عنایت اله رحمتی, مجید منتظری, امیر گندمکار, مهران لشنی زند, "کاربرد سيگنال‌هاي اقليمي در پيش بيني تبخير در غرب ايران", فصلنامه جغرافيايي سرزمين, Vol 11-42, 1393, PP.63-76
    Status: Unavailable PDF
138. ناصر باي, مجيد منتظري, امير گندمكار, "مطالعه تأثير عوامل هيدرو اقليم بر مخاطرات طبيعي استان گلستان با تأکيد بر سيلاب", فصلنامه امداد و نجات, Vol 2, 1392, PP.2-13
    Status: Available PDF
139. امير گندمكار, نوشين قاسمي, "بررسي نقش دما و ارتفاع در مکان يابي سايت پرواز تفريحي", گردشگري و چشم انداز آينده, Vol 3, 1392, PP.69-81
    Status: Available PDF
140. امير گندمكار, فاطمه دانشور, "پهنه بندي مكاني – زماني کليماتوريسم استان اصفهان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 3, 1392, PP.49-62
    Status: Available PDF
141. نوشين قاسمي, امير گندمكار, "بررسي عناصر کالبدي در مکان يابي سايت پرواز تفريحي استان اصفهان با استفاده از سيستم موقعيت ياب جغرافيايي-GIS", فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, Vol 3, 1392, PP.97-106
    Status: Available PDF
142. امير گندمكار, سعيده مرادمند, "بررسي روند تغييرات اقليم آسايش گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص PMV", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 8, 1392, PP.2-14
    Status: Available PDF
143. غلامحسين حسيني لقب, رضا مختاري, امير گندمكار, "تحليل جغرافيايي بر وضعيت كاربري پاركينگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP", فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي, Vol 4, 1391, PP.95-114
    Status: Available PDF
144. امير گندمكار, "مديريت بحران وقوع سيل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌هاي جوي", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 27, 1391, PP.115-128
    Status: Available PDF
145. امير گندمكار, حميدرضا رحماني, مينا هادي, "بررسي پراكندگي ميزان سرب و كادميوم در خاك‌هاي منطقه برخوار (اصفهان)", جغرافياي طبيعي, Vol 5, 1391, PP.75-81
    Status: Available PDF
146. علي سالاري, امير گندمكار, "بررسي روند تغييرات دما در بندرعباس و جزيره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتري من-کندال", فصلنامه جغرافيايي سرزمين, Vol 9, 1391, PP.77-92
    Status: Available PDF
147. ناصر باي, مجيد منتظري, امیر گندمکار, هوشمند عطايي, "مطالعه پتانسيل اراضي کشت گندم ديم در استان گلستان با استفاده از سامانه (GIS) اطلاعات جغرافيايي", آمايش جغرافيايي فضا, Vol 2, 1391, PP.19-42
    Status: Available PDF
148. امير گندمكار, "تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان نايين با استفاده از GIS", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 3, 1390, PP.93-103
    Status: Available PDF
149. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, حسنعلی غیور, "پهنه‌بندي ميزان تغييرات اقليمي از ديدگاه كشاورزي در دوره اقليم آينده مطالعه موردي استان خراسان رضوي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 22, 1390, PP.35-52
    Status: Available PDF
150. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, مجيد حبيبي نوخندان, "ارزيابي اقليم آسايش چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك", فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي, Vol 75, 1390, PP.1-18
    Status: Available PDF
151. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, مجيد منتظري, "پهنه بندي اقيلم آسايش استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص دما - فيزيولوژيك", نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي, Vol 1, 1389, PP.101-114
    Status: Available PDF
152. امير گندمكار, "برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان سميرم با استفاده از مدل TCI", جغرافياي طبيعي, Vol 3, 1389, PP.99-110
    Status: Available PDF
153. امير گندمكار, "تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه اي", جغرافياي طبيعي, Vol 3, 1389, PP.67-76
    Status: Available PDF
154. امير گندمكار, "بررسي همديد بارش‌هاي شديد در نواحي جنوبي استان بوشهر", مجله چشم انداز جغرافيايي, Vol 4, 1389, PP.143-157
    Status: Available PDF
155. امير گندمكار, "بررسي الگوهاي هواي حاكم بر وزش باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه‌اي", چشم انداز جغرافيايي , Vol 5, 1389, PP.101-116
    Status: Available PDF
156. امير گندمكار, "ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران", جغرافياي و برنامه ريزي محيطي, Vol 20, 1388, PP.85-100
    Status: Available PDF
157. امير گندمكار, "بررسي همديد انرژي باد در منطقه سيستان (ايستگاه زابل)", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 9, 1388, PP.161-180
    Status: Available PDF
158. امير گندمكار, "بررسي پتانسيل انرژي باد در شهرستان فيروزكوه", جغرافياي طبيعي, Vol 2, 1388, PP.73-80
    Status: Available PDF
159. امير گندمكار, نفيسه شيخي, سميرا احمدي, "فرسايش خاك در حوضه آبريز موسي آباد تيران با استفاده از مدل SLEMSA", مجله چشم انداز جغرافيايي, Vol 3, 1387, PP.96-108
    Status: Available PDF
160. امير گندمكار, "تحليل سينوپتيكي يخبندانهاي بهاره نجف آباد", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 8, 1387, PP.147-165
    Status: Available PDF
161. امير گندمكار, "كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برآورد واقعي توان فرسايندگي باران", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 7, 1386, PP.167-182
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. امیر گندمکار, مجتبی صنعتگر, مجید جمشیدیان, , "کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مکان يابي اسکان موقت پس از زلزله در شهرستان فريدن براساس معيار اقليم", پنجمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي کاربرد مدلهاي پيشرفته تحليل فضائي سنجش از دور و GIS در آمايش سرزمين, دانشگاه آزاد اسلامي يزد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. حبیب ابوطالبی, امیر گندمکار, , "مکانيابي اسکان موقت زلزله در شهرستان تيران و کرون با استفاده از معياردسترسي", اولين کنفرانس ملي جغرافيا و مخاطرات محيطي, دانشگاه کردستان, 1399
    Status: Available PDF
3. امیر گندمکار, راضیه فنایی, , "بررسي رابطه نوسانات آب اقيانوس اطلس بر تراز آب درياي مازندران و اثرات آن بر شهرستان گلوگاه ", اولين همايش فرصت­ها، چالش­ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418, گلوگاه, 1398
    Status: Available PDF
4. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, , "بررسي آسايش آب و هوايي حوضه ي بازفت", نخستين همايش بين المللي سامانه اطلاعات جغرافيايي جاده ابريشم, دانشگاه صنعتي اصفهان, 1396
    Status: Available PDF
5. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, , "بررسي نقش عوامل طبيعي در مديريت پايدارگردشگري حوضه بازفت", اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده, 1396
    Status: Available PDF
6. نجمه رضایی, امیر گندمکار, , "راهکارهاي مديريتي جهت مکانيابي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي محور نايين به کاشان", اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده, 1396
    Status: Available PDF
7. مرضیه اسدی, امیر گندمکار, , "ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻗﻠﯿﻢ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي UTCI و PMV ، PET ", اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي, دانشگاه زنجان, 1396
    Status: Available PDF
8. مائده داوری, امیر گندمکار, , "مکان يابي اکوکمپ ها براساس پارامترهاي آب و هوايي (مطالعه موردي: شهرستان هاي خوانسار و گلپايگان", اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي, دانشگاه زنجان, 1396
    Status: Available PDF
9. الهه قزوینی زاده, امیر گندمکار, , "مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار گردشگري", دومين گنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
10. آزاده خراسانی, امیر گندمکار, , "بررسي پيامدهاي ناشي از احداث خانه هاي دوم در شهر قمصر", كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين, تهران, 1396
    Status: Available PDF