مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. بابک بهفروز, پرهام معمارزاده, محمدرضا افتخار, فرشید فتحی, "Regression and ANN models for durability and mechanical characteristics of waste ceramic powder high performance sustainable concrete", Computers and Concrete, Vol 25-2, ۲۰۲۰, PP.119-132
    Status: Unavailable PDF
2. حمیدرضا صدرارحامی, فرشید فتحی, "ارزيابي و مقايسه‌ي ضريب‌رفتار سازه‌هاي فولادي مجهز به جداسازپايه به دو روش تحليل پوش‌آور و تحليل ديناميکي غيرخطي افزاينده", آناليز سازه-زلزله, Vol 20, ۱۴۰۲, PP.29-39
    Status: Available PDF
3. علی صادقی, عبدالرضا سروقد مقدم, فرشید فتحی, "Evaluation and comparison of seismic performance of industrially and traditionally constructed buildings in Iran, a case study of Yasooj", Structures, Vol 55, 2023, PP.747-762
    Status: Unavailable PDF
4. عیسی محمودصالح, علی حیدری, فرشید فتحی, سیدعلی حسن ‌زاده تبریزی, "Effect of Nano-MgO Additive on Compressive Strength of Concrete Fabricated by Different Processing Methods", Journal of Advanced Materials and Processing, Vol 10(۱), 2022, PP.57-65
    Status: Available PDF
5. علیرضا کامروا, محمدامیر نجفقلی پور حقیقی, فرشید فتحی, "A Numerical Investigation on the In‑Plane Behavior of Perforated Unreinforced Masonry Walls", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, Vol 45, 2021, PP.545-560
    Status: Unavailable PDF
6. علیرضا کامروا, محمدامیر نجفقلی پور حقیقی, فرشید فتحی, سیدمهدی دهقان, "An Experimental Study on the In-Plane Behavior of Unreinforced Masonry Walls with an Opening Strengthened Using Steel Fiber Reinforced Concrete Overla", Journal of Building Engineering, Vol 36, 2021, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
7. امیر تابع بردبار, سیدمهدی دهقان, فرشید فتحی, محمدامیر نجفقلی‌پور, "Seismic response of built-up double-I column in steel moment resisting frame using welded external diaphragm plate", Steel and Composite Structures, Vol 41-5, 2021, PP.747-759
    Status: Unavailable PDF
8. فرشید فتحی, امید بهار, "Hybrid Coupled Building Control for similar adjacent buildings", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol 21-1, 2017, PP.265-273
    Status: Unavailable PDF
9. فرشید فتحی, امید بهار, "Hybrid Coupled Building Control (HCBC), the Effects of Actuator Position", Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol 14-2, 2012, PP.145-158
    Status: Unavailable PDF
10. نکیسا آذری, فرشید فتحی, "کنترل لرزه‌اي ‌سازه‌ها با استفاده از ميراگرهاي سيال تنظيمي (TLD)، تطبيق پذير با ارتفاع آب", فصلنامۀ آناليز سازه-زلزله, Vol 18-1, 1400, PP.53-64
    Status: Unavailable PDF
11. نوشین قربانی, فرشید فتحی, "ارزيابي کاربرد توام جداسازي‌هاي جرمي قائم و افقي در ساختمان‏ هاي خمشي فولادي", فصلنامه آناليز سازه-زلزله, Vol 18-2, 1400, PP.69-81
    Status: Unavailable PDF
12. بابک بهفروز, پرهام معمارزاده, محمدرضا افتخار, فرشید فتحی, "Experimental investigation and prediction of compressive strength of high-strength concrete containing waste ceramic powder using gene expression programming", Journal of Structural and Construction Engineering, Vol 8(4), 1400, PP.193-211
    Status: Available PDF
13. مهرداد حجازی, فرشید فتحی, حمیدرضا صدرارحامی, "بررسي خواص مکانيکي بتن سبک سازه اي با استفاده از الياف ترکيبي", نشريه مهندسي عمران اميرکبير, Vol 49-2, 1396, PP.335 - 345
    Status: Unavailable PDF
14. مهرداد حجازی, فرشید فتحی, حمیدرضا صدرارحامی, "بررسي خصوصيات مکانيکي بتن سبک سازه اي با استفاده از الياف ترکيبي", فصلنامه انجمن بتن ايران, Vol 15-53, 1393, PP.37-45
    Status: Unavailable PDF
15. فرشید فتحی, "کاربرد جبر فرمکس‌ها در ترسيم هندسه سازه ها", نشريه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان (ماهنامه دانش نما), Vol 1-2, 1379, PP.15-18
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محمدحسین یارعلی, فرشید فتحی, , "Investigating the effect of height ratio on the performance of adjacent buildings connected by viscous damper", ششمين همايش بين‌المللي مهندسي سازه, دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. کیمیا نعمت الهی, فرشید فتحی, , "ارزيابي کارايي ميراگرهاي جرمي تنظيمي چندگانه در بام جهت کاهش پاسخ لرزه‌اي سازه‌ها", ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله, تهران، ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. کیمیا نعمت الهی, فرشید فتحی, , "بهبود عملکرد لرزه اي ميراگرهاي جرمي تنظيمي چندگانه با توزيع در ارتفاع ساختمان", ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله, تهران، ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. سروناز مظاهری, فرشید فتحی, , "بررسي اثرات انعطاف‌پذيري خاک بر عملکرد ساختمان‌هاي اتصال‌يافته توسط ميراگرهاي ويسکوز ", چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله, تهران، ايران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. نكيسا آذري, فرشيد فتحي, , "ارائه يک مدل بهبود يافتۀ خود تنظيم شونده، براي ميراگرهاي سيال تنظيمي (TLD) جهت کاهش پاسخ لرزه‌اي سازه‌ها", هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله SEE8, تهران، ايران, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. فرشید فتحی, سید جلیل حسینی, , "بررسي اثرات تغيير در مشخصات هندسي ميراگر TADAS و ضريب رفتار قاب خمشي فلزي مجهز به اينگونه ميراگرها", چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه, هتل المپيک, ۱۳۹۶
    Status: Unavailable PDF
7. فرشید فتحی, مژده مزروعی, , "بررسي ضريب‌رفتار قاب‌هاي خمشي فولادي با اتصالات تير با مقطع کاهش يافته", سومين کنگره بين‌المللي عمران، معماري و توسعه شهري, دانشگاه شهيد بهشتي، تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
8. فرشید فتحی, مهرداد حجازی, مژده مزروعی, , "ارايه روشي کاربردي براي مدل‌سازي اتصالات تيرها با مقطع کاهش‌يافته در نر‌م‌افزارهاي سازه‌اي رايج", سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين‌المللي پژوهش‌هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري, برج ميلاد تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
9. معصومه مرادیان پور, فرشید فتحی, حسین تاجمیر ریاحی, , "بررسي پاسخ قاب خمشي بتني مقاوم لرزه‌اي در برابر خرابي پيش رونده", اولين همايش ملي افق‌هاي نوين در توانمند‌سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي, دانشکده شهيد مفتح همدان, 1393
    Status: Unavailable PDF
10. معصومه مرادیان پور, فرشید فتحی, حسین تاجمیر ریاحی, , "ارزيابي مقاومت قاب‌هاي خمشي متداول در کشور، که بر مبناي آيين‌نامه زلزله طراحي شده‌اند، در برابر خرابي پيش رونده", پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور, دانشگاه اروميه, 1393
    Status: Unavailable PDF
11. محسن ایزدی نیا, فرشید فتحی, امید فقیه, حامد فضیلی نژاد, , "ارزيابي ضريب‌رفتار و عملکرد لرزه‌اي سيستم‌هاي قاب‌خمشي بتني متوسط، بر اساس روش تحليلي FEMA P695", پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور, دانشگاه اروميه, 1393
    Status: Unavailable PDF
12. محمد داورپناه, پرهام معمارزاده, فرشید فتحی, , "بررسي رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش يافته ساخته شده از پروفيل هاي فولادي ايران", اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک, گرگان، سالن همايش‌هاي دانشگاه گلستان, 1393
    Status: Unavailable PDF
13. محمد داورپناه, پرهام معمارزاده, فرشید فتحی, , "مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش‌يافته بر اساس پارامترهاي ارائه شده در مبحث 10 و FEMA350 ", اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک, گرگان، سالن همايش‌هاي دانشگاه گلستان, 1393
    Status: Unavailable PDF
14. یونس خانوردی, کیاچهر بهفرنیا, فرشید فتحی, , "تاثير سرباره کوره بلند ذوب آهن بر روي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي بتن خود متراکم در معرض افزايش دما", کنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 1392
    Status: Unavailable PDF
15. Farshid Fathi, Omid Bahar, , "Hybrid Coupled Building Control", 6th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 2011
    Status: Unavailable PDF