سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری دکتراي عمران - زلزله علوم و تحقيقات تهران ايران 1391
کارشناسی ارشد کارشناسي ارشد سازه دانشکده فني، دانشگاه تبريز ايران 1370
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1367

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
طراح و مهندس مشاور سازمان نظام مهندسي استان اصفهان 1367 حال
مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد، دانشکده مهندسي عمران 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کنترل لرزه اي سازه ها، کنترل هايبريد سيستم هاي سازه اي
2 آناليز و طراحي غيرخطي سازه ها
3 ارتعاشات تصادفي و تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي
4 بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي سازه ها
5 طراحي بر مبناي عملکرد
6 طراحي ساختمان ها و پل هاي مقاوم در برابر زلزله
7 تحليل و طراحي سازه ها و پل هاي بتن آرمه خاص