دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
2 برنامه نويسي پيشرفته کارشناسي
3 زبان ماشين و اسمبلي کارشناسي
4 مهندسي اينترنت کارشناسي
5 امنيت شبکه کارداني
6 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي کارداني
7 مباني برنامه نويسي ويژوال بيسيک کارداني
8 گرافيک کامپيوتري کارداني
9 کارگاه شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
10 مهندسي نرم افزار کارداني

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه ملاقات حضوري 8 تا 15 ملاقات حضوري
دوشنبه ملاقات حضوري 8تا15 ملاقات حضوري
سه شنبه ملاقات حضوري 8تا15 ملاقات حضوري
چهارشنبه ملاقات حضوري 8تا15 ملاقات حضوري