کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
نظريه هاي روش تدريس 1392/06/21 موسسه آموزش عالي امين اصفهان موسسه آموزش عالي امين اصفهان
International Workshop on Mathematics and Image Analysis 1390/10/26 UNIVERSIT´E PARIS-DAUPHINE, Parsi, France UNIVERSIT´E PARIS-DAUPHINE, Parsi, France
آشنايي با حقوق مالکيت فکري و قوانين ثبت اختراع 1395/03/12 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مديريت اطلاعات علمي با نرم افزار End Note 1395/12/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تفسير سوره مبارکه حمد 1396/06/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آناليز بافت تصوير 1394/09/22 شهرضا، اصفهان، ايران دانشگاه دولتي شهيد مدرس شهرضا
آشنايي با نرم افزارهاي علوم اسلامي 1393/10/25 موسسه آموزش عالي امين فولادشهر اصفهان موسسه آموزش عالي امين فولادشهر اصفهان
کاربردهاي نوين در پردازش تصوير و بينايي ماشين 1396/10/04 فولادشهر، اصفهان، ايران موسسه آموزش عالي امين فولادشهر
متن کاوي 1394/02/15 دانشگاه شهرضا دانشگاه شهرضا
تحليل بافت تصاوير پزشکي با تمرکز بر تصاوير سي تي اسکن ريه 1400/10/28 دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پساکرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
يادگيري ماشين مقدماتي 1400/05/25 مرکز تحقيقات کلان داده دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد