جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقاله برتر در اولين کنفرانس ملي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات 93/7 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت شروان فکری ارشاد