کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آموزشي مديريت منابع علمي الکترونيک، نگارش مقالات (ISI) 1389/10/07 دانشگاه هنر اسلامي تبريز دانشگاه هنر اسلامي تبريز
سمينار علمي - تخصصي شهر اسلامي 1390/07/29 کتابخاته مرکزي شهر اصفهان شهرداري اصفهان
کارگاه هاي تخصصي همايش بين المللي زندگي پياده 1390/12/15 مرکز همايش هاي تخصصي برج ميلاد شهرداري تهران
کارگاه تخصصي آينده طراحي شهري در ايران 1391/01/15 دانشگاه هنر تهران شهرداري تهران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده