کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
برنامه ريزي و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP و روش هاي کنترل پروژه 1391/08/27 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
اصول و فنون مذاکره 1393/01/27 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان-ساختمان شيخ بهايي مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
نحوه تهيه و تدوين اظهارنامه مالياتي،‌آشنايي با ماليات ارزش افزوده و استفاده از معافيت هاي مالياتي در شركت هاي دانش بنيان 1393/04/04 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
مديريت مالي براي مديران غير مالي در شركت هاي دانش بنيان 1393/04/18 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
حقوق كار و تامين اجتماعي در پاركهاي علم و فناوري 1393/07/14 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
چگونگي تهيه پروپوزال طرح هاي پژوهشي با نگاه تجاري سازي 1391/09/23 شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه محاسبات ابري و شبيه ساز Cloudsim 1392/12/21 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
خودکار سازي سنجش اصالت مقالات و ابزارهاي مرتبط 1392/09/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
ساخت ابر شخصي 1391/12/01 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
استفاده از مدل محاسباتي Map-Reduce در محاسبات ابري 1393/08/25 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشکده کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبيه ساز محاسبات ابري Cloudsim 1393/07/30 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پياده سازي ابر خصوصي 1393/07/29 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد