مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدیه آتش کار, فرامرز صافی اصفهانی, " Item-based Recommender Systems Applying Social-Economic Indicators", SN Computer Science, Vol 1, 2020, PP.1-31
    Status: Unavailable PDF
2. فریناز حمصیان اتفاق, فرامرز صافی اصفهانی, "Group-based Whale Optimization Algorithm", Soft Computing, Vol (5)24, 2020, PP.3647-3673
    Status: Unavailable PDF
3. بهزاد بلوکیان, فرامرز صافی اصفهانی, "Recognition of words from brain-generated signals of speech-impaired people: Application of autoencoders as a neural Turing machine controller in deep", Neural Networks, Vol 121, 2020, PP.186-207
    Status: Unavailable PDF
4. سید امیررضا مرتضوی, فرامرز صافی اصفهانی, "A checklist based evaluation framework to measure risk of information security management systems", International Journal of Information Technology, Vol (3)11, 2019, PP.517-534
    Status: Unavailable PDF
5. شکوه کمالی نسب, فرامرز صافی اصفهانی, مجید شهبازی, "CRFF.GP: cloud runtime formulation framework based on genetic programming", The Journal of Supercomputing, Vol (7)75, 2019, PP.3882-3916
    Status: Unavailable PDF
6. شادی ترابی, فرامرز صافی اصفهانی, "A hybrid algorithm based on chicken swarm and improved raven roosting optimization", Soft Computing, Vol (20)2, 2019, PP.10129-10171
    Status: Unavailable PDF
7. محمد جعفرزادگان, فرامرز صافی اصفهانی, زهرا بهشتی, "Combining hierarchical clustering approaches using the PCA method", Expert Systems With Applications, Vol 137, 2019, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
8. فریناز حمصیان, فرامرز صافی اصفهانی, "Dynamic scheduling applying new population grouping of whales meta-heuristic in cloud computing", The journal of supercomputing, Vol 75, 2019, PP.6386-6450
    Status: Unavailable PDF
9. جعفر مشکاتی, فرامرز صافی اصفهانی, "Energy-aware resource utilization based on particle swarm optimization and artificial bee colony algorithms in cloud computing", The journal of supercomputing, Vol 75-5, 2019, PP.2455-2496
    Status: Unavailable PDF
10. زهرا مومن زاده, فرامرز صافی اصفهانی, "Framework of Workflow Scheduling Applying Dynamic Fragmentation (WSADF) Based on Runtime Conditions in Cloud Computing", Journal of Future Generation Computer Systems (FGCS), Vol 90, 2019, PP.327-346
    Status: Unavailable PDF
11. لیلی سلیمیان ریزی, فرامرز صافی اصفهانی, "Energy-efficient placement of virtual machines in cloud data centres based on fuzzy decision making ", International Journal of Grid And Utility Computing, Vol 9 (4), 2018, PP.367-384
    Status: Unavailable PDF
12. شادی ترابی, فرامرز صافی اصفهانی, "A Dynamic Task Scheduling Framework based on Chicken Swarm and Improved Raven Roosting Optimization methods in Cloud Computing", Journal of Supercomputing, Vol 74-6, 2018, PP.2581-2626
    Status: Unavailable PDF
13. شادی ترابی, فرامرز صافی اصفهانی, "بهبود الگوريتم بهينه سازي لانه کلاغ سياه", Swarm and Evolutionary Computation, Vol 40, 2018, PP.144-154
    Status: Unavailable PDF
14. نورالدین علایی, فرامرز صافی اصفهانی, "ارائه يک زمانبند بنام RePro-Active مبتني بر پيش شبيه سازي واکنشي/پيش گويانه در رايانش ابري", Journal of Supercomputing, Vol 74-2, 2018, PP.801-829
    Status: Unavailable PDF
15. کیامرث شجاعی, فرامرز صافی اصفهانی, سعید آیت, "VMDFS: Virtual Machine Dynamic Voltage and Frequency Scaling Framework in Cloud Computing", Journal of Supercomputing, Vol 74, 2018, PP.5944-5979
    Status: Unavailable PDF
16. فرامرز صافی اصفهانی, شیما راکیان, محمد حسین ندیمی شهرکی, "تشخيص سرقت علمي مقالات دو زبانه فارسي-انگليسي بر اساس يک روش معنايي", Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, Vol 5-2, 2017, PP.275-284
    Status: Unavailable PDF
17. احمد فدایی تهرانی, فرامرز صافی اصفهانی, "ارائه روشي مبتني بر آستانه جهت پيش بيني خرابي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان", Multiagent and Grid Systems, Vol (2)13, 2017, PP.97-111
    Status: Unavailable PDF
18. ریحانه خورسند, فرامرز صافی اصفهانی, ناصر نعمت بخش , مهران محسن زاده, "زمانبند دو مرحله اي تطبيقي مبتني بر فرجه جريان هاي کاري با در نظر داشتن شرايط زمان اجراي محاسبات ابري", Journal of Supercomputing, Vol (6)73, 2017, PP.2430-2455
    Status: Unavailable PDF
19. پریناز هراتیان, فرامرز صافی اصفهانی, لیلا سلیمیان, اکبر نبی الهی, "An Adaptive and Fuzzy Resource Management Approach in Cloud Computing", IEEE Transactions on Cloud Computing, Vol (4)7, 2017, PP.2168-7161
    Status: Unavailable PDF
20. پویا شاهرخ, فرامرز صافی اصفهانی, "ترکيب سرويس هاي وب با بکارگيري يک الگوريتم ژنتيک بهبود يافته", International Journal of Enterprise Information Systems, Vol (3)12, 2016, PP.60-77
    Status: Unavailable PDF
21. پروین احمدی دول امیری, شایان زمانی راد, فرامرز صافی اصفهانی, "ارائه روشي جهت بهبود روش پيش کپي در مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي", Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT), Vol 92-2, 2016, PP.225-234
    Status: Unavailable PDF
22. محمد حسین ندیمی شهرکی, فرامرز صافی اصفهانی, الناز شفیق فرد, "مسيريابي کاراي توازن بار در محاسبات گريدي", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 79-1, 2015, PP.83-89
    Status: Unavailable PDF
23. محمد حسین ندیمی شهرکی, الناز شفیق فرد, فرامرز صافی اصفهانی, "توازن بار کارا با استفاده از بهينه سازي کلوني مورچگان", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 77-2, 2015, PP.253-258
    Status: Unavailable PDF
24. مائده مزکا, فرامرز صافی اصفهانی, محمد حسین ندیمی شهرکی, "Survey on Adaptive Job Schedulers In MapReduce", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 66-3, 2014, PP.661-669
    Status: Unavailable PDF
25. محمد نادری دهکردی, عاطفه رمضانی, فرامرز صافی اصفهانی, "مخفي سازي قواعد انجمني با حذف اقلام انتخابي در ميان اقلام RHS براي هر تراکنش انتخابي", Indian Journal of Science and Technology, Vol 7, 2014, PP.826-832
    Status: Unavailable PDF
26. فرامرز صافی اصفهانی, مسرح عظمی مراد, "ارزيابي تطابق از نوع Frequent-Path در فريم ورک ADWEF با استفاده از فرايندهاي پايه", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 43-1, 2012, PP.103-111
    Status: Unavailable PDF
27. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, "معماري سرويس گراي تطبيقي و توزيع شده", Elsevier Journal of Systems and Software, Vol 84, 2011, PP.1591-1617
    Status: Unavailable PDF
28. فهیمه توکلی, فرامرز صافی اصفهانی, "Implementation of Agglomerative Hierarchical Clustering Algorithm Applying Map-Reduce Parallel Approach", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol 11-41, 1399, PP.15-32
    Status: Unavailable PDF
29. ریحانه خورسند, فرامرز صافی اصفهانی, ناصر نعمت بخش, مهران محسن زاده, "مروري بر مسائل و روش هاي قطعه بندي جريان هاي کاري در محيط هاي توزيع شده", Journal of Systems and Software, Vol 132, 1396, PP.253-271
    Status: Unavailable PDF
30. فهيمه توكلي, فرامرز صافي اصفهاني, نورالدين علايي, "مروري بر انواع شبيه سازهاي محاسبات ابري و مقايسه آنها", Mitteilungen Saechsischer Entomologen, Vol 114, 1394, PP.975-983
    Status: Unavailable PDF
31. لیلی سلیمیان, فرامرز صافی اصفهانی, محمدحسین ندیمی شهرکی, "يک روش تطبيقي فازي مبتني بر حد آستانه براي مجتمع سازي کاراي ماشين هاي مجازي", Computing, Vol 10.10, 1394, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
32. الهه دنیاداری, فرامرز صافی اصفهانی, نسیم نورافزا, "زمانبندي جريان هاي کاري علمي بر اساس محدوديت هاي زمان پايان در محيط ابر", International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC), Vol 5(17), 1394, PP.2485-2499
    Status: Unavailable PDF
33. فرزانه متوسل الحق, فرامرز صافي اصفهاني, حميدرضا عرب نيا, "زمان بند تطبيقي مبتني بر پايگاه دانش براي توليد كنندگان سرويس هاي نرم افزاري در محاسبات ابري", Springer Human-centric Computing and Information Sciences, Vol 5:16, 1394, PP.1-19
    Status: Unavailable PDF
34. شیما راکیان, فرامرز صافی اصفهانی, حمید رستگاری, "A Persian Fuzzy Plagiarism Detection Approach", فصلنامه سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات, Vol 3, 1394, PP.182-190
    Status: Unavailable PDF
35. مرضیه کریمی, فرامرز صافی اصفهانی, نسیم نورافزا, "بهينه سازي زمان پاسخ ترکيب وب سرويس بر اساس خصوصيات کيفي", Indian Journal Science and Technology, Vol 8(16), 1394, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
36. مریم امید, فرامرز صافی اصفهانی, محمد ندیمی شهرکی, "ارائه چارچوبي براي تركيب سرويس هاي وب آگاه به زمينه با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي", IOS Press Multiagent and Grid Systems, Vol 10, 1393, PP.185-197
    Status: Unavailable PDF
37. پروین شیرروحی, محمد نادری دهکردی, فرامرز صافی اصفهانی, "مخفي سازي روابط قواعد حساي با آشفته سازي اقلام RHS", International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol 3, 1392, PP.232-237
    Status: Unavailable PDF
38. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, "روشي هوشمند در تجزيه فرايندهاي کسب و کار", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol 4, 1387, PP.1236-1245
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. احمد فدایی تهرانی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر تکنيک هاي تحمل خطا در محاسبات با کارايي بالا", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
2. اکرم معتمدی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر تکرار پويا در محاسبات گريدي", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
3. نهاله تدین, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر انواع حملات DOS و روش هاي مقابله با آن در محاسبات ابري", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
4. فاطمه راست خدیو, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر استفاده از معماري هاي تطبيقي در زمانبندي و تخصيص منابع در محيط رايانش ابري", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
5. مریم گلعذار, فرامرز صافی اصفهانی, , "بررسي استانداردهاي مربوط به مدلهاي داده اي در پايگاه هاي داده مکاني", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
6. ندا قنبری دهکردی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر تکرار داده ها در محاسبات ابري", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
7. شیوا شیرانی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر زمانبندهاي خودمختار در محاسبات ابري", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران-ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
8. رزا مجیدی, فرامرز صافی اصفهانی, , "روش هاي تکرار پويا در گريد", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران، ايران, 1393
    Status: Unavailable PDF
9. مرضیه کریمی, فرامرز صافی اصفهانی, نسیم نورافزا, , "راهکاري براي انتخاب وب سرويس ها بر اساس خصوصيات کيفي", اولين همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, سالن همايش هاي بين المللي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران, 1393
    Status: Unavailable PDF
10. اکرم ذنوبی, فرامرز صافی اصفهانی, , "امنيت در شبکه هاي حسگر بيسيم سطح بدن", اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان, 1392
    Status: Unavailable PDF
11. پروین احمدی دول امیری, فرامرز صافی اصفهانی, حمید جزایری, , "بررسي روشهاي جديد و بهبود يافته مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي در محاسبات ابري", دومين كنفرانس ملي توسعه كاربردهاي صنعتي اطلاعات، ارتباطات و محاسبات, تبريز، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
12. شیما راکیان, فرامرز صافی اصفهانی, , "بررسي روش هاي ارزيابي تکنيک هاي تشخيص سرقت علمي-ادبي در متون", اولين کنفرانس ملي در مورد روش هاي جديد در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات, رودسر، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
13. لیلا سلیمیان, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر مراکز داده کارا در محاسبات ابري", 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing, Dresden, Germany, 1392
    Status: Unavailable PDF
14. فرامرز صافی اصفهانی, سمیه حسینی, , "مروري بر شماهاي رمزنگاري در محاسبات ابري", اولين کنفرانس ملي در مورد روش هاي جديد در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات, رودسر، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
15. ندا قنبری دهکردی, فرامرز صافی اصفهانی, اکرم معتمدی, مهران ساحیان, , "مروري بر توافقنامه سطح سرويس", هشتمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي, دانشگاه مشهد، مشهد، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
16. فرزانه متوسل الحق, فرامرز صافی اصفهانی, , "ارائه يک الگوريتم کارامد جهت تخصيص منابع بر پايه موافقت نامه سطح خدمات در محيط محاسبات ابري", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران, گناباد، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
17. پریسا احمدی, فرامرز صافی اصفهانی, , "بررسي تاثير فاکتور فرهنگ-تحصيلات در سيستم هاي پيشنهاد دهنده", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران, گناباد، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
18. مرضیه کریمی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر راهکارهاي ترکيب تطبيقي وب سرويسها با شرايط محيطي", IKT2013, دانشگاه شيراز، شيراز، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
19. نرگس خطیبی, فرامرز صافی اصفهانی, حمیدرضا عرب نیا, , "رايانش ابري و سيستم گردش کار غير متمرکز", همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات, تهران, 1393
    Status: Unavailable PDF
20. الهه دنیاداری, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر مدل هاي زمانبندي جريان کار در محيط ابر", اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان, 1392
    Status: Unavailable PDF
21. لیلا سلیمیان, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر تکنيک هاي کاهش مصرف انرژي مراکز داده در محيط محاسبات ابري و مقايسه کارايي آنها", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
22. پریناز هراتیان, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر سيستم هاي خودمختار در رايانش ابري", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1392
    Status: Unavailable PDF
23. پروین احمدی, فهیمه توکلی, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر سکوهاي نرم افزاري کد باز جهت پياده سازي لايه زير ساخت ابر خصوصي", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
24. مائده مزکا, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر تکنيک هاي زمانبندي تطبيقي در Map-Reduce", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
25. الهه دنیاداری, فرامرز صافی اصفهانی, , "مروري بر چالش هاي محاسبات ابري", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
26. عاطفه رمضانی, فرامرز صافی اصفهانی, محمد نادری دهکردی, , "مروري بر حفظ محرمانگي دراستخراج قوانين وابستگي", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
27. مریم امید, فرامرز صافی اصفهانی, , "بررسي ترکيب معنايي وب سرويس ها براساس روش هاي برنامه ريزي", اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1931
    Status: Unavailable PDF
28. فائزه استکی, فرامرز صافی اصفهانی, , "بررسي روشهاي محاسباتي ميزان شباهت ميان جملات و متون", اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان, 1392
    Status: Unavailable PDF
29. محمد نصیری, بیاتی, فرامرز صافی اصفهانی, , "تشخصي آفلاين امضاء بر اساس خصوصيات ژئومتريک ", WORLDCOMP/IPVC, Las Vegas, USA, 2012
    Status: Unavailable PDF
30. مهدی شکرانی, رضوان شکرانی, فرامرز صافی اصفهانی, , "توليد کربن در مراکز محاسبات ابري سازمان هاي کوچک تا متوسط", ICCSTT2012, Pune, Maharashtra, 1392
    Status: Unavailable PDF
31. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, , "تجزيه تطبيقي فرايندهاي کسب و کار مبتني بر شرايط زمان اجرا", IARIA/eKNOW2011, Guadeloupe, France, 1390
    Status: Unavailable PDF
32. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, , "مطالعه موردي روش هوشمند تجزيه فرايندهاي کسب و کار", IAENG/WCECS2009, San Francisco, USA, 1387
    Status: Unavailable PDF
33. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, نور ایزورا, , "الگوريتم مبتني بر داده کاوي مسيرهاي پرتکرار براي تجزيه هوشمند فرايند کسب و کار", WORLDCOMP/SWWS09, Las Vegas, USA, 2009
    Status: Unavailable PDF
34. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, , "توزيع فرايندهاي کسب و کار مبتني بر قراردادهاي SLA", IEEE/IARIA/eKNOW09, Mexico, 1387
    Status: Unavailable PDF
35. فرامرز صافی اصفهانی, عظمی مراد, نصیر سلیمان, ایزورا اودزیر, , "کاربرد داده کاوي فرايندي در توزيع فرايندهاي کسب و کار", ACM/SAC2009, Honolulu, Hawaii, USA, 1387
    Status: Unavailable PDF
36. فرامرز صافی اصفهانی, , "يکپارچه سازي نرم افزارهاي درون سازماني با پرتال سازماني", NTC, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال تهران, 1382
    Status: Unavailable PDF
37. فرامرز صافی اصفهانی, , "طراحي ساختار، معماري و نحوه پياده سازي مراکز خدمات رساني الکترونيکي در ايران", NTC, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال, 1382
    Status: Unavailable PDF
38. مریم دهقان, محمد نادری دهکردی, فرامرز صافی اصفهانی, , "ارائه روشي به منظور استخراج قواعد وابستگي با حفظ حريم خصوصي با کاهش قواعد گمشده", دومين همايش ملي کامپيوتر, سنندج، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF