جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مدال طلا در نمايشگاه PRPi09 دانشگاه يو-پي-ام کشور مالزي 1388 دانشگاه يو-پي-ام کشور مالزي فرامرز صافی اصفهانی
عظمی مراد
نصیر سلیمان
ایزوزا اودزیر
مدال برنز از نمايشگاه ملي MTE2010 کشور مالزي 1388 Malaysia Technology Expo 2010 فرامرز صافی اصفهانی
عظمی مراد
نصیر سلیمان
ایزورا اودزیر
پژوهشگر برتر استاني در هشتمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اصفهان 1391 استانداري اصفهان فرامرز صافی اصفهانی
موسس و مديرعامل شرکت دانش بنيان رتبه اول در بين شرکت هاي سال اول استقرار 1392 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان فرامرز صافی اصفهانی
محمد ظهیری
مهدی محمدی
موسس و مديرعامل شرکت دانش بنيان رتبه اول در بين شرکت هاي سال دوم استقرار 1393 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان فرامرز صافی اصفهانی
محمد ظهیری
مهدی محمدی
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده کامپيوتر در سال 1394 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد