سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری محاسبات هوشمند يو-پي-ام مالزي 1391
کارشناسی ارشد نرم افزار IAUN ايران 1381
کارشناسی نرم افزار IAUN ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
كارشناس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد-دانشكده مهندسي 1381 1383
مدير گروه ارشد دانشکده کامپيوتر 1390 1392
عضو اصلي شوراي آموزشي دانشکده کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1391
عضو کميته مشورتي ICT دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1394
عضو شوراي فرهنگي دانشکده کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1394
عضو شوراي پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1395
عضو شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1396
عضو شوراي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1396
دبير علمي همايش بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم هاي خودمختار(سيستم هاي خود-درمان، خود-تطبيق، ...، خود-*)
2 محاسبات (محاسبات هوشمند، محاسبات خودمختار، سيستم هاي توزيع شده، سرويس گرايي، مديريت فرايندهاي کسب و کار، و محاسبات ابري)
3 محاسبات هوشمند (سيستم هاي چند عاملي، داده کاوي و هوش تجاري)