اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
دستگاه افزايش راندمان حرارتي و کاهش رسوب در مبدل حرارتي حاوي نانو سيال مجهز به ارتعاشات آلتراسونيک 1399 ایران حمیدرضا عظیمی
امیرهمایون مقدادی
مسعود فرحناکیان
دستگاه پرداختکاري با ذرات مغناطيسي بکمک ارتعاشات التراسونيک براي قطعات لوله اي 1395 ایران پیام سراییان
حمزه شاهرجبیان
مسعود فرحناکیان
فرآيند ماشينکاري برودتي آلياژهاي استحکام بالا 1391 ایران محمد قربانی
سلمان خانی
مسعود فرحناکیان
محمدرضا رازفر
فرزكاري به كمك قوس پلاسما 1391 ایران صادق الهامی
مسعود فرحناکیان
محمدرضا رازفر