سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک- ساخت دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1388
کارشناسی مهندسي مکانيک- ساخت دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مکانيک- ساخت و توليد دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1400 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ماشينکاري سنتي و پيشرفته
2 طراحي و ساخت ماشين ابزار
3 روش‌هاي بهينه سازي
4 ماشينکاري بکمک ارتعاشات آلتراسونيک
5 فرآيندهاي ترکيبي
6 فرآيندهاي پرداخت سطح