مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدرضا افروغ, علیرضا خواجه گیر, محسن فهیم, "The Influence of Philosophical Upanishads Considerations on the Principles of Vedanta", Journal of Religion and Theology, Vol 4-2, 2020, PP.1-6
    Status: Unavailable PDF
2. Mohammad Reza Afroogh, Ali Reza Khajegir, Mohsen Fahim, , "Philosophy of the World and the Hereafter from the Perspective of Imam Ali (P. B.U.H)", Journal of Religion and Theology, Vol 3-2, 2019, PP.PP 17-25
    Status: Unavailable PDF
3. محمدرضا افروغ, عليرضا خواجه, محسن فهيم, "The World of Art and Aesthetics from the Perspective of Imam Ali (P.B.U.H)", Journal of Fine Arts, Vol 2-12, 2019, PP.1-9
    Status: Unavailable PDF
4. Mohammad Reza Afroogh, Ali Reza Khajegir, Mohsen Fahim, "A Comparative Study on the Forbiddance of Wine by the Holy Quran and Medical Science", Journal of Alcoholism Clinical Research, Vol 1, 2019, PP.1-6
    Status: Unavailable PDF
5. Mohammad reza Afroogh, Ali reza Khajegir, Mohsen Fahim, "Democracy in Imam Alis viewpoint", Journal of Politics and International Studies, Vol 5-1, 2019, PP.pp.01– 10
    Status: Unavailable PDF
6. Mohammad reza Afroogh, Ali reza Khajegir, Mohsen Fahim, "From Self-Knowledge to Theology in the Light of the Words of Imam Ali (P.B.U.H) and Poetry of Rumi", Journal of Philosophy and Ethics, Vol 1-3, 2019, PP. 5-13
    Status: Unavailable PDF
7. فرشاد مرادی, محسن فهیم, "Quantitative evaluation and psychometric properties of daily spiritual experience scale in iran", Indian Streams Research Journal, Vol 3-7, 2013, PP.1-8
    Status: Available PDF
8. سمیه عظیمی, "Concept of time from saint Augustine Viewpoint", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 3(9), 2013, PP.360-368
    Status: Available PDF
9. سمیه عظیمی, "Unity of Existence in Cybernetic Science", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 3(3), 2013, PP.16-20
    Status: Available PDF
10. سهیلا قلی پور, مجتبی جعفری, محسن فهیم, علیرضا خواجه گیر, "بررسي کارکرد ايمان و لوازم آن در هويت پذيري زندگي در انديشه علامه طباطبايي", خرد نامه صدرا, Vol 103, 1400, PP.95-108
    Status: Unavailable PDF
11. ابراهیم آرش, محسن فهیم, مجتبی جعفری اشکاوندی, "قيام صدوري ادراک حسي و يقين آوري آن: ارزيابي تأثير فلسفه رواقي بر ملاصدرا", پژوهشهاي اعتقادي - کلامي, Vol 11-41, 1400, PP.247-272
    Status: Unavailable PDF
12. محمد ملای ایولی, محسن فهیم, مجتبی جعفری, "پيدايش کثرات از واحد از منظر آکوئيناس و ملاصدرا", آينة معرفت, Vol 21-1-, 1400, PP.23-44
    Status: Unavailable PDF
13. سهیلا قلی پور, مجتبی جعفری, محسن فهیم, علیرضا خواجه گیر, "بررسي اثر مولفه هاي ديني بر ايمان و لوازم آن در معناداري زندگي از ديدگاه امام محمد غزالي و علامه طباطبايي", حکمت معاصر, Vol 11-2, 1399, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
14. محمد ملای ایولی, محسن فهیم, مجتبی جعفری اشکاوندی, "قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئيناس و ملاصدرا", فلسفه , Vol 48-2, 1399, PP.201-221
    Status: Unavailable PDF
15. محسن فکوری, محسن فهیم, مجتبی جعفری, "تکامل نفس در انديشه صدر المتالهين و نوصدراييان", معرفت فلسفي, Vol 17-2-, 1398, PP.31-42
    Status: Unavailable PDF
16. محمد ملایی ایولی, محسن فهیم, مجتبی جعفری, "بهره مندي در فلسفۀ توماس آکوئيناس", مجله فلسفه, Vol 47-2, 1398, PP.167-187
    Status: Unavailable PDF
17. محسن فکوری, محسن فهیم, مجتبی جعفری, "آفرينش انسان از هبوط جسم تا صعود روح در انديشه صدرالمتالهين", فصلنامه معرفت فلسفي, Vol 16-2, 1397, PP.25-37
    Status: Unavailable PDF
18. محمد مولایی ایولی, محمد باقر محمدی لایینی, محسن فهیم, "کمال طلبي انسان در پرتو نظام خانواده", دو فصلنامه الهيات قرآني, Vol 5-1-8, 1396, PP.49-59
    Status: Unavailable PDF
19. بتول یارعلی, علیرضا فهیم, محسن فهیم, "رويکرد حکمت متعاليه به نظريه عرفاني تجلي", ماهنامه پژوهش ملل, Vol 2-20, 1396, PP.147-163
    Status: Unavailable PDF
20. محسن فهیم, علیرضا فهیم, ابراهیم آرش, "بررسي پرورش بعد احساسات و عواطف کودکان و دانش آموزان از ديدگاه عرفان مولانا", مجله تخصصي علوم انساني اسلامي, Vol 1-25, 1396, PP.129-149
    Status: Unavailable PDF
21. محسن فهیم, مجتبی جعفری, سعیدرضا صیدرضایی, یونس زاهدیان, "تحليل بداهت مفهومي وجود", مجله علوم اسلامي، فقه فلسفه و الهيات, Vol 1-31, 1396, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
22. محسن فکوری, محسن فهیم, علیرضا فهیم, "حضور نفس يا من واقعي در حيططه علم", علوم انساني اسلامي, Vol 1-23, 1396, PP.307-314
    Status: Unavailable PDF
23. محسن فهیم, سیده لیلا مرتضوی, سمیه عظیمی, "بررسي انديشه ديني معاد هويت و جايگاه وجودي انسان در افکار ابن عربي", فصلنامه علوم اجتماعي, Vol 11-1-, 1396, PP.297-318
    Status: Unavailable PDF
24. محمد مولایی ایولی, علیرضا فهیم, محسن فهیم, "اسفار اربعه در حکمت متعاليه ،عرفان و قرآن", دو فصلنامه الهيات قرآني, Vol 4-6, 1395, PP.89-109
    Status: Unavailable PDF
25. محسن فهیم, سمیه عظیمی, فاطمه دولت آبادی, "بررسي شناخت تربيت فلسفي انسان از ديدگاه ملاصدرا", فصلنامه علوم اجتماعي, Vol 9-1, 1394, PP.253-264
    Status: Unavailable PDF
26. محسن فهیم, احترام کاظمی, سمیه عظیمی, "بررسي تطبيقي عقل و دين از ديدگاه فارابي و کانت", فصلنامه علوم اجتماعي, Vol 9-3, 1394, PP.97-118
    Status: Unavailable PDF
27. زهرا پناهی, "ارتباط اجتماع پژوهشي در برنامه فلسفه براي كودكان با روش هاي تدريس فعال و مشاركتي", تفكر كودك، پژوهشگاه علوم انساني, Vol -, 1390, PP.-
    Status: Available PDF
28. محسن نقد علي, سمیه کیانی, "نظريه حرکت جوهري و مساله ماده و صورت", پژوهش هاي اسلامي / مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي, Vol 4-6, 1389, PP.275-304
    Status: Unavailable PDF
29. محسن فهیم, زهرا کافی موسویان, "رابطه ذات و صفات پروردگار از ديدگاه نهج البلاغه", روشنا, Vol 2-6, 1388, PP.27-52
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محسن فهیم, علیرضا فهیم, سهیلا قلی پور, الهه السادات سجاددوست, , "نقش دفاع مقدس در اقتصاد مقاومتي", اولين همايش ملي مديريت ،اقتصاد و اقتصاد مقاومتي, مشهد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. محسن فهیم, علیرضا فهیم, سهیلا قلی پور, , "مقايسه يقظه از ديدگاه خواجه عبد الله انصاري و امام خميني (ر ه )", کنگره بين المللي زبان و ادبيات, مشهد- تربت حيدريه, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. محمد مولایی ایولی, مجتبی جعفری اشکاوندی, محسن فهيم, , " واهمه از نگاه ابن سينا و ملاصدرا", کنگره بين المللي زبان و ادبيات, مشهد-تربت حيدريه, 1395
    Status: Unavailable PDF
4. محسن فهیم, علیرضا فهیم, الهه سادات سجاد دوست, , "مباني نظري توحيد عرفاني از ديدگاه ملاصرا", کنگره بين المللي زبان و ادبيات, مشهد-تربت حيدريه , 1395
    Status: Unavailable PDF
5. محسن فکوری, مجتبی جعفری, محسن فهيم, , "فلسفه تقليد انديشه يا بارش افکار جديد", کنگره بين المللي زبان و ادبيات, مشهد-تربت حيدريه , 1395
    Status: Unavailable PDF